Rubrika Osobnosti regionu

0

Začalo to Sněhurkou

Staša Černá je výtvarnice, pedagožka a také  psycholožka, která se ke svému milovanému malování dostala přes řadu úskalí. Výstava jejích výtvarných děl v prostorách kutnohorského Spolkového domu vzbudila mezi veřejností zaslouženou pozornost, a tak téma následujícího rozhovoru bylo jasné. 

Kde se v tobě vzaly výtvarné vlohy?

Možná to byly geny po tatínkovi, který maloval moc hezky. Mými prvními dětskými „výtvarnými díly“ byly obrázky Sněhurky, a to převážně ve skleněné rakvi. To mi bylo asi tak šest let. Sněhurku jsem jako téma samozřejmě po krátkém čase opustila. Na lounské jedenáctiletce, kam jsem byla přijata  v roce 1963, učil výtvarnou výchovu dnes již významný český malíř Vladislav Mirvald...

  >>> více...
0

Novinář a glosátor

hospes

Novinář, šéfredaktor týdeníku Obzory Kutnohorska, autor bezpočtu povídek, uveřejňovaných v řadě bývalých i současných novin i časopisů a v neposlední řadě vtipný glosátor dění okolo nás. K příjemnému rozhovoru jsme se sešli nad šálkem kávy a nezbytnou cigaretou, velkoryse opovrhujíce zákazy a příkazy, směrované k uživatelům této „neřesti“. První otázka se přímo nabízela.

Znám tě již léta nejen jako zajímavého člověka, ale hlavně jako profesionálního novináře. To byl tvůj splněný sen?
Já jsem chtěl hlavně psát. To mě nesmírně bavilo již od nějakých osmnácti let. Nezapomeňme, že
v tomto okamžiku se pohybujeme v období onoho socialismu, kterému ještě nějaký ten rok života zbýval a o „revolučním sametu“ v listop...

  >>> více...
0

Rozplétat historii je jako skládat puzzle

V době narození kolínské historičky a knihovnice Miroslavy Jouzové byly Sendražice ještě samostatnou obcí. Její rod vlastnil třetí největší statek v obci, byli v něm rychtáři, pratetičky jezdily do Kolína v kočáře a prastrýc Karel Leger byl významným kolínským básníkem, spisovatelem a dramatikem, který má pamětní desku v ulici, nesoucí jeho jméno. Charakteristika rodu by leccos napovídala o důvodech, proč už v deseti letech věděla zcela přesně, čím se chce v životě zabývat. Za její láskou, ba téměř posedlostí historií, však především stojí učitelka dějepisu ze 4. třídy a také učebnice, která ji doslova uhranula...

  >>> více...
0

Mistr mozaiky

V našem regionu Srdce Čech najdeme mnoho zajímavých a výrazných osobností, z nichž mnohé přesahují jeho rámec, ostatně přibližujeme je vám na těchto stránkách už několik let. Čáslavský rodák František Tesař ovšem představuje výjimku, protože se nejen řadí k umělcům s celostátním významem, ale je dnes jediným člověkem u nás, který navazuje na tradici historické české mozaiky a pracuje se sklem. Za svůj osmdesátiletý život se podílel na vzniku nebo opravě víc jak 400 těchto výjimečných a jedinečných uměleckých děl, vytvořených technikou, starou tisíciletí. Jeho cesta k mozaice a práci s ní byla docela dramatická.

IMG_4131

Kde se ve vás vzal vztah k výtvarnému umění? Většinou za ním stojí rodinné prostředí…...

  >>> více...
0

Vánoce na misi jsou semknutější

Být vojákem z povolání v profesionální armádě je z pohledu „civila“ náročné. Celý aktivní život jste k dispozici, musíte si neustále udržovat kondici, zvyšovat kvalifikaci. Navíc žijete s vědomím, že v případě ohrožení či napadení zvenčí prostě „jdete“. To není pro slabé povahy. Ale i ty silné občas potřebují podpořit, pomoci pochopením či vlídným slovem…

Chodby a kanceláře 21. základny taktického letectva v Čáslavi jsou zaplněné fotografiemi stíhaček, což je celkem pochopitelné. Vejdete-li však do kanceláře kapitána Marka Maxima Švancary, uvidíte na stěně nádhernou ikonu, čotky (obdoba růžence) a obrázky svatých ve zpodobnění, které nenechá nikoho na pochybách, že obyvatel místnosti je pravoslavného vyznání...

  >>> více...
0

Český indián s tibetskými kořeny

Rozhovor, který vám v listopadovém vydání přinášíme, mi udělal radost, jelikož se jedná nejen o mého dlouholetého přítele, ale také o člověka, který vás v mnoha směrech může inspirovat a doslova vám i pomoci. Mgr. Miroslav Balán je s Borisem Tichanovským zakladatelem výroby tibetské medicíny Epam v České republice. Je sportovně a hudebně nadaný a je také bojovníkem, který se před rokem 1989 nezalekl výslechů na StB a pral se za svobodu, i když to posléze mělo vliv na jeho zdraví. Ale vezměme to popořadě. 

balan2

Jak to bylo s tím bojem proti bolševikům? 

Moje aktivity a účasti na demonstracích před rokem 1989 vedly k tomu, že na mě byl veden svazek StB...

  >>> více...
0

Z Kutné Hory do Londýna a zpět

Jiří Keller, narozený před téměř 75 lety v Humpolci, následující léta prožívající v Kutné Hoře a od roku 1969 žijící v Londýně. Celý dosavadní život tohoto významného umělce je složen z neobvyklých situací, leckdy náhodných, občas cíleně vytvářených, ale nesporně velmi zajímavých. Moje první otázka byla možná poněkud provokativní, ale v odpovědi byla jistota člověka, který svojí pílí a uměním dosáhl uznání mezi umělci i veřejností po celém světě.

IMG_3668

Svoje mladá léta jsi prožíval v Kutné Hoře, dnes více jak 40 let žiješ v Londýně. Cítíš se být více Kutnohorákem nebo Londýňanem?

Upřímně řečeno, Londýňanem. I když Kutná Hora je mojí, jak se zde říká, „srdeční záležitostí“...

  >>> více...
0

Chvála návratů

Paní Malvína Krepsová z Kutné Hory je žena velmi sympatická, velmi energická, velmi aktivní, velmi cílevědomá, ale také velmi skromná, ačkoliv její osobní aktivity v mnoha oblastech života našeho regionu by daly „zabrat“ alespoň třem pracovitým jedincům, jak vás o tom přesvědčí následující řádky. Ale vezměme to po pořádku.

M.Krepsová 2

Ačkoliv jste se v Kutné Hoře narodila, své rodiště jste v roce 1984 vyměnila za Prahu, ale po 18ti letech jste se do stříbrného města vrátila. Stručná otázka: Proč?

Na vaši stručnou otázku musím odpovědět trochu zeširoka: můj manžel v té době žil a pracoval v Praze. A tak jsem po svatbě začala svůj nový život jako účetní v jedné pražské základní škole...

  >>> více...
0

Toulavý patriot s objektivem

„I když jsem náplava, cítím se už dávno být pravým Kolíňákem,“ řekl mi během našeho rozhovoru Roman Šulc, fotograf, novinář, cestovatel a popularizátor památek Kolínska, kterým se věnuje na svých webových stránkách cestyapamatky.cz. Jde o zcela nekomerční projekt, který pojímá jako soukromý vklad pro region a jeho obyvatele i návštěvníky. Nejen tam ale propaguje Kolínsko. S jeho reportážemi, které vytváří s kameramanem Janem Kubkou, se už osm let můžeme setkávat v nedělní Toulavé kameře, která patří k nejsledovanějším pořadům České televize, s jejich cestopisnými reportážemi z celého světa o rok déle v magazínu Objektiv.

DI8-16 - Osobnost - foto Samarkand

Roman Šulc má přitom ale úplně jiné povolání. Už ve třetí generaci je „na dráze“.

  >>> více...
0

Z klavíristky dirigentkou

Ještě do nedávné doby platilo, že symfonické a komorní orchestry byly doménou mužů, ženy hrály maximálně tak na harfu. A dirigentky? To nepřicházelo v úvahu. Svět se však změnil, a tak se i do této ryze mužské profese prosadil ženský element. Světovou proslulost si vydobyly Maria Alsop, jediná studentka-žena Leonarda Bernsteina, nebo Gisele Ben-Dor, americko-izraelská dirigentka uruguayského původu, která dirigovala například newyorské a losangeleské filharmoniky nebo London Symphonic Orchestra. 

U nás je nejznámější dirigentkou Miriam Němcová (*1961), která diriguje profesionální symfonické orchestry. Mladou generaci zastupuje Marie Erlebachová, od sezony 2015 / 2016 dirigentka Kolínské filharmonie...

  >>> více...