Rubrika Seriál

0

František Vysekal – malíř a diplomat (1882 –1947)

F.Vysekal

František Vysekal se narodil v Kutné Hoře 1. října  1882 do rodiny, v níž se umělecké vlohy dědily po generace. Otec Jan i dědeček František byli zručnými dekoračními malíři i restaurátory historických obrazů. Mladý František absolvoval Vyšší reálnou školu v Kutné Hoře úspěšným složením maturitní zkoušky 23. července 1900.  Následovalo studium na Vysokém učení technickém v Praze, obor architektura, a na pražské filosofické fakultě. Neutěšená finanční situace rodiny mu však neumožnila studia dokončit, a tak v roce 1904 nastoupil dráhu státního úředníka na tehdejším c.k. Zemském úřadě v Praze. V té době se seznámil se synem budoucího prvního prezidenta ČSR Janem Masarykem. Ten jej později navštívil v Kutné Hoře, a přátelství trvalo po celý Vysekalův život...

  >>> více...
0

Co nás letos čeká ve znamení Ryb

foto_Vostra+MAB

Znamení Ryb, do kterého Slunce letos vstoupí 19. února, je znamením věčnosti. Rybami zvěrokruh končí a zároveň znovu začíná. Kapka vody, která nám ve znamení Berana symbolizovala výstup života z vody na souš, prošla všemi skupenstvími, byla párou, rosou, mlhou, deštěm
i sněhem a ledem, aby se v posledním znamení Ryb nakonec opět spojila s oceánem. Život člověka lze přirovnat k podobenství vydělené kapky, která vývojem a proměnami opětovně zažije celistvost v propojení s veškerenstvem.

Slunce_v_Rybach_prop

Znamení Ryb je patrně utkáno z té nejjemnější substance, kterou zvěrokruh nabízí. Vnímavost pro ně může být do značné míry frustrující a vyvolávat dojem, že život je nebezpečným pokusem, vůči kterému je jejich vnitřní protitlak slabý...

  >>> více...
0

Co nás letos čeká ve znamení Vodnáře

Každý den je o něco delší a zimní znamení Kozoroha předává žezlo Vodnářovi.  Ze země se tedy 20. ledna v 16 hodin a 26 minut odrazíme vysoko do vzduchu. Čas kozorožského výstupu na pomyslnou vnitřní horu je za námi, můžeme se zhluboka nadechnout mrazivého vzduchu, který nám přináší poznání, že jakýkoli posun a růst potřebuje svobodu. 

3

Každý má občas dojem, že se cítí svázán přemírou povinností, zodpovědností či nároky svých blízkých. Záleží však jen na nás, co považujeme za nutné dělat pro druhé, nebo být takovými, jak si druzí představují. Odstraňováním vnitřních blokád můžeme změnit své postoje a mnohé v sobě osvobodit. Vodnářům vládne planeta Uran, rebel, který rozrušuje všechno ztuhlé, nefunkční a překonané...

  >>> více...
0

Okrašlovat je potřeba

Kostnice představují zvláštní druh historické památky, z níž na vás dýchne vědomí pomíjivosti života možná více než z hřbitovních hrobů a hrobek. Není jich u nás mnoho, daly by se spočítat na prstech dvou rukou. V našem regionu Srdce Čech je určitě nejproslulejší kostnice v Kutné Hoře – Sedlci, která je třetí nejnavštěvovanější domácí památkou vůbec. Svoji kostnici, barokní, má ovšem i malá obec Žehuň, vzdálená 15 kilometrů od Kolína. Svým významem a hodnotou přesahuje nejen hranice okresu, ale i celého regionu. Až do roku 2010 bohužel chátrala podobně jako kostel sv. Gotharda, v jehož areálu se nachází. Nebýt dvaceti místních nadšenců, asi bychom se do ní už nikdy nepodívali.

DI12-16 - Spolky - foto 4 (kostel)

Okolnosti kolem záchrany kostnice ...

  >>> více...
0

Pravé tváře filmových hvězd – Jaroslav Vojta

Jaroslav Vojta

(*27. 12. 1888)

Jaroslav Vojta

„Obr-dobr“, tak byl přezdíván kutnohorský rodák, který zářil jak na divadelních prknech, tak ve filmu. Jeho zvučný
a hluboký hlas je dodnes terčem několika imitátorů. Lidská prostota se uplatnila v několika jeho postavách. Diváci si ho zapsali do paměti především jako loupežníka Sarku-Farku z pohádky Hrátky s čertem nebo jako Josefa Bezouška z filmu Pantáta Bezoušek.

Jaroslav Vojta se narodil do herecké rodiny v Kutné Hoře, kde rodiče zrovna pobývali s kočovným divadlem. Jeho sestra Hermína a bratr Adolf se taktéž herecké kariéře nevyhnuli. Jejich maminka zemřela bohužel velmi časně, když Jaroslavovi byly teprve čtyři roky. Od té doby žil se sourozenci u babičky v Králově Poli u Brna...

  >>> více...
0

Co nás letos čeká v období Kozoroha

foto_Vostra+MAB

Znamení Kozoroha ohlašuje nejhlubší čas zimy, přesto se den začíná pozvolna prodlužovat. Zimní slunovrat nastává 21. prosince v 11 hodin 43 minut, když Slunce vstoupí do tohoto znamení. Předchozí znamení Střelce objevilo vyšší smysl, který Kozoroh má za úkol uvést do reality. 

Kozoroh prověřuje naši odvahu stoupat k náročným cílům, překonávat překážky, podstoupit odříkání i nutnou oběť. Za odměnu vystoupáme do míst, která se nám kdysi dávno zdála nedosažitelná. Pokud bychom si svůj sen a cíl představili jako nebetyčnou horu s vrcholem, zakrytým mraky, pak obzvlášť teď můžeme postoupit kupředu, ať už je touto pomyslnou horou v nás cokoli. Kozorohům vládne planeta Saturn, symbolizující našeho přísného, ale spravedlivého vnitřního učitele...

  >>> více...
0

Pravé tváře filmových hvězd – Václav Lohniský

Václav Lohniský

(*5. 11. 1920)

Václav Lohniský_civil

Václav Lohniský se divákům vryl do paměti filmovými rolemi jako podlézavý Hujer z filmu „Marečku, podejte mi pero!“,  dobrácký smrťák z pohádky Dařbuján a Pandrhola nebo doktor Chocholoušek z komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! Přesto, že se objevil ve 129 filmech, zahrál si pouze jedinou hlavní roli, a to ve slovenském filmu režiséra Dušana Hanáka „322“ z roku 1969. Jeho hlavním povoláním však nebylo filmové herectví, byl především uznávaný divadelní režisér. Jeho obrovské pracovní nasazení ho nakonec stálo život.

Václav Lohniský jako smrťák v pohádce Dařbuján a Pandrhola

Narodil se v Holicích u Pardubic státnímu radovi. Část dětství trávil s rodiči v Krkonoších ve městě Úpice, kde taky odmaturoval na místním gymnáziu...

  >>> více...
0

Co nás letos čeká v období Střelce

Čas znamení Štíra se naplňuje a kvalita živlu vody se proměňuje do kvality živlu ohně. Na pomyslný nebeský trůn nastupuje bájný Kentaur a ujímá se vlády. Je čas vyjít z temných sklepení vlastního nitra a opět nechat vyšlehnout oheň a prohřát všechna zamrzlá místa. Slunce vstupuje do znamení Střelce 21. listopadu ve 22 hodin a 21 minut.

foto_Vostra+MAB

Střelec je třetím a posledním ohnivým znamením ve zvěrokruhu. Beran byl nositelem ohně zrodu, Lev pak ohněm tvůrčím a Střelec ohněm osvícení. Toto znamení v sobě nese vzpomínku na předchozí bolest Štíra i uvědomění si vlastní dočasnosti a smrtelnosti. Střelec je nadějí, která přesahuje konečnost hmotného světa. Nalézá smysluplnost bytí v něčem, co trvá i poté, kdy poločas rozpadu rozmělní vše viditelné na prach...

  >>> více...
0

Pravé tváře filmových hvězd – Ladislav Pešek

Ladislav Pešek

(*4. 10. 1906)

Ladislav Pešek

Lála, jak zněla jeho přezdívka, byl optimisticky laděný člověk, který chtěl své okolí a diváky bavit za každou cenu a zasloužit si tak bouřlivý potlesk, který ho vždy zahřál u srdce. Jeho osobní život však skrýval určitá tajemství, která si přísně střežil. Oplýval obdivovatelkami, a dokonce kvůli jedné měl problémy s gestapem. 

Jeho herecká kariéra mu byla jistým způsobem předurčena. Narodil se do rodiny Ladislava Pecha a Emy Pechové (rozené Peškové), kteří byli známí brněnští divadelní herci. Maminka si prošla školou divadelní kočovné společnosti a tatínek působil nějakou dobu jako tanečník v Národním divadle. Ani hercova starší sestra Marie se nevyhnula herecké kariéře...

  >>> více...
0

Co nás letos čeká v období Štíra

foto_Vostra+MAB

Čas znamení Vah se naplnil a pomyslného žezla na nebeském trůnu se chápe znamení Štíra. Živel vzdušný vystřídá živel vodní. Příroda se proměňuje z pestrobarevného hýření a posledních sklizní do období umírající krásy, podzimních mlh a plískanic. Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. října v 1 hodinu a 45 minut. Váhy žily ideálem, harmonií, krásou, která povznáší ducha, ale nesouzní příliš s realitou. Štír přináší vyrovnání tím, že poukazuje na oblast stínu, do které se málokdo chce podívat dobrovolně. Je potřeba si připustit i to, co bychom nejraději neviděli a neslyšeli, a to především o nás samých. To, čeho se nejvíce obáváme, můžeme v období Štíra přijmout jako součást života a přestat toto téma démonizovat a tabuizovat...

  >>> více...