0

Rozhledy z rozhledny

Město Zruč nad Sázavou má novou dominantu – rozhlednu, nesoucí půvabný název Babka. O toto pojmenování se zasloužil vítězný návrh od žáka ZŠ ve Zruči Matěje Šimka. Dřevěnou plastiku vlídné brýlaté babky najdete přímo u paty nové rozhledny.

Babka rostla v nadmořské výšce 451 m od října 2014, dokončená stavba byla veřejnosti slavnostně předána 16. července tohoto roku. Celková výška velmi zdařilé a turisticky jistě přitažlivé stavby je 28,2 m a vlastní vyhlídková plošina se nachází ve výšce 24 m nad okolním terénem. Z plošiny se návštěvníkům Zruče nabízejí nádherné rozhledy na Horní Posázaví, Českomoravskou vrchovinu a kraj blanických rytířů. Abyste se mohli důkladně rozhlédnout, musíte vystoupat vřetenovým schodiště po 130 schodech, spojujících šest pater s odpočinkovými plošinami.
Projektanti ing. Martin Novák (architektonická část) a ing. Antonín Olšina (technická část) odvedli dobrou práci, stejně tak zhotovitel stavby TEPLOTECHNA Ostrava a.s., která má bohaté zkušenosti s realizací výškových staveb i rozhleden. Nemůžeme zde opominout také investora, jímž bylo Město Zruč n. Sázavou. Celkové náklady 3 791 800,-Kč byly z velké části pokryty z fondů EU.
Jak uvedl při slavnostním otevření rozhledny starosta města Mgr. Martin Hujer, „Babka“ je dalším krokem města k posílení turistického ruchu. Naváže tak na již existující turistické atrakce města a rozšíří produktovou nabídku pro naplnění cíle zvýšení návštěvnosti města i prodloužení doby pobytu turistů ve městě. Nedílnou součástí přístupové cesty k rozhledně je naučná stezka se sedmi informačními tabulemi a dvěma zvukovými panely.
A tak až budete hledat zajímavý cíl letních výletů, zajeďte se rozhlédnout z nové rozhledny. Stojí to za to stejně tak jako prohlídka interiérů místního zámku i procházka po dokonale upraveném zámeckém parku.

rozhledny
Miroslav Štrobl
Fotografie autor

Leave a reply