0

Co nás letos čeká v období Berana

Síla života nás každým dnem přesvědčuje o tom, že již nedřímá hluboko
v kořenech, že již není stažena pod příkrovem zimy, ale postupně se zmocňuje celé krajiny. Dne 20. března v 5 hodin a 30 minut vstupuje Slunce do znamení Berana a nastává jarní rovnodennost. Tuto chvíli můžeme vnímat jako začátek nového roku, který v tento čas přináší možnost s veškerou silou a odvahou začít realizovat to, co v nás zrálo po celý zimní čas. Opustili jsme období, kterému vládlo znamení Ryb. Život, který se kdysi dávno započal ve vodě, nyní vystupuje na pevný povrch. Symbolicky můžeme tento každoroční akt vnímat jako možnost uvědomit si doposud pouze tušené, podvědomé,
a začít zhmotňovat další podněty a inspirace našeho vnitřního potenciálu. Beran, který sídlí v každém z nás, protože máme v horoskopu všechna znamení, nám nyní nabízí svoji odvahu, sílu, vitalitu a expanzi.

foto_Vostra+MAB

Již 22. března podpoří Slunce v Beranu svou výřečností i Merkur, který vejde taktéž do tohoto znamení. Svým tranzitem pak umožní děj a pohyb všude tam, kde vázla komunikace a stagnoval nějaký proces. Merkur v Beranu – stejně jako všechny ostatní planety ve všech znameních – může být dobrý sluha, ale zlý pán. Záleží na tom, jak tuto energii pochopíme a využijeme. Pokud v nás dřímá potřeba se dohadovat, hádat, prát či bojovat skrze slovo, nyní nám tato energie umožní uvolnit vnitřní napětí, což může být pro mnohé úlevné, vyslovit vše, co už dávno hlodá v mysli. Je potřeba si ale uvědomit, že vše, co vytváříme, včetně myšlenek a slov, nám svými dopady utváří nejen přítomnost, ale i budoucnost. Merkur v Beranu  nám svou silou může nyní v mnohém pomoci. Velkým tématem před Velikonocemi je úklid, který nyní půjde velmi dobře od ruky. Bude se nám dařit systematicky oddělovat to, co je pro nás podstatné, od všeho již vytěženého a bezobsažného. Míněn je nejen reálný jarní úklid, ale i očista těla a myšlenek. Naše fyzické tělo, aby mohlo správně fungovat, potřebuje správnou stravu. Stejně tak naše mysl. Pokud chceme zlepšovat kvalitu svého žití, a to jak skrze vnitřní, tak vnější prožívání, potřebujeme své mysli vybírat stravu velmi pečlivě. Můžeme si svobodně určovat, na co chceme myslet, čím se budeme zaobírat, co budeme číst a s kým si budeme předávat informace. Merkur v Beranu nás může překvapovat potřebou vést rozčilené vnitřní dialogy, ve kterých se objeví ti, kterým bychom rádi od plic něco řekli, ale… chybí možnost anebo odvaha. Pokud budeme dávat příliš velký význam všemu, co je v nás či mimo nás vyřčeno, bude naše mysl neklidná a většinu času budeme trávit myšlenkami v místech, kde nám není dobře. To se může časem podepsat jak na naší fyzické, tak i psychické kondici. Nyní máme o Velikonocích možnost doslova se „znovuzrodit“ a opět se o pár kroků posunout směrem, který více odpovídá naší představě
o tom, kým chceme být a čím se chceme ve svém životě zaobírat.

Toto období tedy přináší příliv energie
a vitality a je na nás, zda tuto možnost využijeme ve svůj prospěch či nikoli. Charakter tohoto znamení, a tím pádem i tohoto období je detailně rozepsán v brožurách Slunce v Beranu
a Luna v Beranu.

Pokud však budeme mít pocit, že s námi jaro cloumá a jsme pro sebe i své okolí k nevystání, můžeme vyběhnout na Velký a Malý Kuklík a potěšit svou mysl i duši nádherným pohledem na panorama Kutné Hory. Zajít na starodávná místa, kde stávala osada „Pod třešní“, či vzpomenout nelehkého údělu všech, kteří pracovali zde, v nejstarších kutnohorských dolech.

Luna_v_Beranu  Slunce_v_Beranu

Leave a reply