0

Domov je domovem – Domov sv. Josefa

Největší středisko Oblastní charity Červený Kostelec doposud každoročně poskytl svoje služby více jak 250 lidem z celé republiky, od doby vzniku svého působení pomohl tak cca 3,5 tis. nemocným. 

Domov sv. Josefa disponuje 88 lůžky: 14 lůžek trvalého pobytu najdete na Domě sv. Josefa a 15 lůžek na Domě sv. Damiána, 28 lůžek zdravotního pobytu na Domě sv. Josefa a 29 lůžek odlehčovacích pobytů na Domě sv. Kláry, 2 lůžka i nadále patří chráněnému bydlení v Domě v zahradě.

Kamarádi a známí Josefa Zelmana z Kolína, který z důvodu své nemoci trvale žije třináct let v Domově sv. Josefa, chtějí finančně podpořit toto nestátní neziskové zařízení, které jako první a stále jediné zařízení v ČR poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči lidem nevyléčitelně nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci.

Tvořivá dílna

Výtěžek z třetího benefičního večera bude použit na pořízení schodové plošiny do keramické dílny, vybavení do nových prostor .

Přijďte nás podpořit.

Leave a reply