0

Bábek píše poslancům

Otevřený dopis předsedy výboru Podnikatelských odborů Radomila Bábka poslancům Poslanecké sněmovny PČR

Radomil Bábek – předseda výboru Podnikatelských odborů

Věc: Spoluodpovědnost poslanců PSPČR za katastrofální stav České republiky

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

jistě víte, že v ČR již zemřelo na covid více než 24 000 našich spoluobčanů, našich blízkých, přátel či sousedů. Většina, asi 90 % všech zemřelých na covid, jsou lidé starší sedmdesáti let. Potud Vám jistě nepíši nic nového.

Nové možná pro mnohé z vás budou další řádky, otázky a výroky.

Kde se ti lidé nakazili? Vždyť většina starých lidí nosí poctivě roušku, sedí doma nebo v domovech důchodců. V krámcích, hospodách nebo v divadlech to jistě nebylo, to vše je již měsíce zavřeno. Nakazili se snad při přechodu hranic mezi okresy?

Ptám se vás, poslanců: Zeptali jste se vlády, co dělá pro to, aby se právě ti covidem nejohroženější občané nenakazili a nezemřeli? Udělali jste z moci Parlamentu něco, abyste zabránili zbytečnému umírání, abyste přinutili vládu konat efektivně a rozumně? Já i spousta občanů si odpovídáme sami – vláda ani poslanci neudělali nic, co by skutečně chránilo životy lidí; vláda umí jen zakazovat a přikazovat, a poslanci jsou částečně její podporou a částečně pasivně resistentní.

Je nutné zvážit, proč se česká vláda chová tak hloupě a nezodpovědně. Co je příčinou jejího sebejistého zavírání společnosti, ačkoli to nemá žádné pozitivní výsledky? Jak to, že vláda navzdory stoupající úmrtnosti opakuje stále tatáž neefektivní opatření?

Vysvětlení se nachází v oblasti psychologii moci – ten, kdo má moc, si je jist svým konáním, nemusí nic vysvětlovat, prokazovat, nemusí nikoho přesvědčovat. Má-li člověk přílišnou moc, pozbývá odpovědnosti.

Příliš velká moc, moc bez kontroly, je defektním jevem, je to rakovina společnosti. A tuto rakovinu jste vy, poslanci Parlamentu ČR, pomohli do společnosti infikovat.

Poslanecká sněmovna znovu a znovu umožňovala vládě vyhlásit nouzový stav. Podnikatelské odbory vás opakovaně a vždy vyzývaly, abyste odmítli nouzový stav, abyste uvedli společnost do stavu normálního, kdy vláda bude muset hájit svá rozhodnutí, kdy bude muset občany přesvědčovat, informovat a poučovat.  To jste neudělali a důsledky již rok neseme my, občané České republiky. Vláda díky nouzovému stavu zavírá zemi, zavírá hranice okresů, vysílá do ulic desítky tisíc policistů a vojáků, neefektivně a možná i podvodně mrhá našimi penězi ze státního rozpočtu, zadlužuje nás, zatímco premiér země bohatne, zavírá malé firmy a živnosti, zavřela celou kulturu, … a to vše úplně zbytečně!

Nedosti na tom, odhlasovali jste i nový pandemický zákon, který se od nouzového stavu téměř neliší a jenž dává vládě k dispozici opět téměř nekontrolovanou moc. Oba zákonné nástroje, nouzový stav i pandemický zákon, jsou zákony pro vládu, jsou to opatření ve prospěch moci státu, nikoli ve prospěch občanů. Jsou to, ve vašem pojetí, zákony, které zvyšují moc státu nad občanem a snižují práva občanů.

Vážené poslankyně a poslanci, pokud jste hlasovali pro nouzový stav nebo jste se i jen zdrželi hlasování, pak za tento stav nesete plnou odpovědnost.

Vyzývám vás, abyste změnili svůj pohodlný postoj, abyste volali vládu k odpovědnosti za zmařené životy! Volejte vládu k odpovědnosti za rozvrácenou společnost a devastovanou ekonomiku.

Říká se, že dětem sirky do rukou nepatří. V tom smyslu vás tedy vyzývám – seberte vládě nouzový stav, seberte jí pandemický zákon, protože jinak ten požár moci nezdoláme.

Radomil Bábekpředseda výboru Podnikatelských odborů

Leave a reply