0

Dětský domov Sázava rozzářily vánoční úsměvy

V úterý 20. prosince vyrazila skupina vojáků 21. základny taktického letectva Čáslav do Dětského domova Sázava, aby dětem předala vánoční dárky a domovu peněžitý dar, který mezi sebou vybrali příslušníci základny v rámci doprovodné sbírky.

Spolupráce mezi Dětským domovem Sázava a čáslavskou leteckou základnou má svou historii. „Příslušníci základny mě oslovili s přáním vytvořit projekt, jehož cílem by byla dlouhodobá spolupráce s lidmi, kteří by to ocenili. V roce 1997 jsme oslovili Dětský domov Rataje,“ vysvětluje Hana Pustelníková, tisková mluvčí bývalé 4. základny taktického letectva.

Vojáci a občanští zaměstnanci základny spolu začali trávit čas v rámci sportovních nebo společenských aktivit. Hned v úvodním roce tak měly děti možnost navštívit vůbec první Den otevřených dveří letiště Čáslav.

Paní Hana Pustelníková (uprostřed), iniciátor spolupráce čáslavské základny a Dětského domova Sázava a podplukovník Michal Prejzek z Velitelství vzdušných sil na předvánoční návštěvě

Paní Hana Pustelníková (uprostřed), iniciátor spolupráce čáslavské základny a Dětského domova Sázava a podplukovník Michal Prejzek z Velitelství vzdušných sil na předvánoční návštěvě

Dětský domov byl přemístěn, spolupráce pokračuje

Dětský domov se časem přesunul z Ratají do Sázavy. Spolupráce s čáslavskou základnou byla ale zachována a navíc rozšířena. „V roce 2001 tehdejší velitel základny plukovník Jiří Verner přišel s nápadem další podpory. Začali jsme dětem plnit alespoň ta malá přání v podobě vánočních dárků,“ vysvětluje podplukovník Michal Prejzek z Velitelství vzdušných sil. V projektu „Vánoční stromeček“ pro Dětský domov Sázava pokračují příslušníci základny i po 15 letech.

„Již jsem měl možnost váš dětský domov navštívit, letos jsem tu poprvé jako velitel a je mi radostí a ctí, že mohu předat finanční dar za naši základnu,“ pronesl před zahájením slavnostní večeře plukovník Petr Tománek, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav. „Děkujeme nejen za štědrou finanční podporu. Příští rok oslavíme 20 let spolupráce, které si nesmírně vážíme,“ reagovala ředitelka Dětského domova Sázava paní Alena Nováková při přebírání šeku na 34 100,- Kč. Peníze budou dle jejích slov využity na volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro děti.

Velitel 21. zTL plukovník Petr Tománek předává šek ředitelce domova paní Aleně Novákové

Velitel 21. zTL plukovník Petr Tománek předává šek ředitelce domova paní Aleně Novákové

I děti obdarovaly a překvapily hosty z Čáslavi

Po večeři následoval bohatý program, který si připravily děti společně se „strejdy a tetami“. Hudební a pěvecká vystoupení si vysloužila ocenění v podobě bouřlivého potlesku. Překvapení přichystal také jeden ze „strejdů“ Dan: „Přišlo mi jako dobrý nápad zdokumentovat historii předvánočních setkání od roku 2001. Sám si dobře pamatuji, jak jsem se těšil na společné večeře a rozbalování dárků u stromečku.“ Daniel strávil v domově několik let a dnes se cítí být pro ostatní děti spíše „brácha“ než „strejda“.

Vojáci však od dětí dostali také dárky – ručně vyráběné keramické ozdoby, domácí zavařeniny a pečený čaj nebo perníkový dům. Úsměvy všech se tak rozzářil Dětský domov Sázava.

Děti si spolu se svými „strejdy“ a „tetami“ připravily bohatý doprovodný program

Děti si spolu se svými „strejdy“ a „tetami“ připravily bohatý doprovodný program

Společné akce nejen o Vánocích

Společné trávení času neznamená jen předávání dárků a finanční sbírky o Vánocích. V průběhu roku jsou organizovány společné sportovní aktivity, např. fotbalové turnaje nebo sjíždění řek. Vojáci navštěvují děti také v listopadu v kostýmech čerta, Mikuláše i anděla.

„Letos se nám nepodařilo společně najít vhodný termín a vyrazit na vodu, v příštím roce si to ale vynahradíme. Strávíme na vodě o to delší dobu,“ slíbil v závěru návštěvy hlavní z organizátorů vodáckých zájezdů praporčík Miroslav Klosek.

Děti z Dětského domova Sázava si rozbalují své vánoční dárky

Děti z Dětského domova Sázava si rozbalují své vánoční dárky

Kpt.Tomáš Maruščák

Fotografie autor

Leave a reply