0

Nový projekt pro žáky kutnohorských základních škol

Kutnohorské sdružení Pod Horami připravilo pro žáky kutnohorských základních škol výukový program, zaměřený na oblast průmyslu a podnikání
v Kutné Hoře v první polovině minulého století.
Jednéz autorek tohoto doplňkového výukového programu, Lucii Kopecké,  jsme položili tři otázky. 

Co je smyslem a posláním programu?

Výukový projekt pro žáky ZŠ

Standardní výukové programy se
v poměrně malém rozsahu věnují regionální novodobé historii. Žáci se sice seznámí s obdobím středověku a významnými místními památkami jako je chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr a podobně, ale mnohem menší povědomí mají o životě svého města na počátku minulého století. Mám na mysli každodenní život tehdejších občanů, k němuž patřily i místní podniky a obchody. O tom, že zde existuje nadnárodní společnost, vyrábějící cigarety, sice vědí, ale do značné míry je pro ně překvapením, když zjistí, že se tu v první polovině minulého století vyráběla světoznámá čokoláda v bývalé firmě LIDKA, že kutnohorská Tučkova továrna na varhany patřila tehdy ke špičkám této unikátní profese nebo třeba také to, že bývalý Tellerův cukrovar položil základy
k současné železniční trati Kutná Hora-Zruč n. Sázavou. Pestrá podnikatelská aktivita tehdejších kutnohorských živnostníků je pro ně značným překvapením.

Najít učební pomůcky k tomuto tématu asi nebylo jednoduché, že?

Podařilo se nám získat poměrně bohatý zdroj dobových pohlednic, plánků města, ale i inzerátů bývalých podniků a živnostníků.  Pro naše žáky je to něco zcela nového a zajímavého. Prostřednictvím těchto materiálů mají možnost nahlédnout do časů svých prarodičů a porovnávat jejich život s životem dnešních dnů. Nabízí se jim tak možnost přiblížit si novodobé dějiny nejen našeho města, ale celé tehdejší Československé republiky, a svým způsobem také poznat vliv historických událostí, jako byly obě světové války, změny společenské
a politické atmosféry, nebo hospodářské krize na konkrétní život jednotlivých rodin či tehdejších firem.

Setkal se váš nesporně zajímavý výukový program s širší podporou?

Tady mohu s uspokojením konstatovat, že jsme výraznou podporu dostali od Města Kutná Hora.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů při naplnění záměrů tohoto programu. 

-mš-

Leave a reply