0

Nálady duše

V únorových Náladách jsme se obeznámili s duchovními bytostmi z hierarchie Archandělů.
Ti jsou však jen součástí celé Božské světové duchovnosti. Tu si nyní představíme postupně celou. Budeme opět vycházet z duchovní vědy R. Steinera. Ta však navazuje na pradávné vědění
a esoterní nauky, tedy je možné sledovat jistou analogii, zejména např.
v jménech. Duchovní bytosti (též božské či bohové) řadíme do říší a následně do stupňů, význam v duchovním světě (tedy i vlastní podřízenost) vyplývá z následujícího pořadí:
Jako I. říše (tedy nejvyšší) je tato:
1 – Serafové (Duchové lásky)
2 – Cherubové (Duchové božského rozumu)
3 – Trůnové (Duchové vůle)
Jako II. říše (pod první):
1 – Panovníci (Duchové moudrosti)
2 – Síly (Duchové pohybu)
3 – Mocnosti (Duchové formy)
Jako III. říše:
1 – Archeové (Duchové osobnosti, času)
2 – Archandělé (Duchové ohně)
3 – Andělé (Duchové života, bdí nad jednotlivým člověkem)
Po těchto devíti bude následovat desátá říše, v níž bude po dokončení současného vývoje naší sluneční soustavy člověk jakožto Duch svobody, lásky. Výše zmíněné duchovní bytosti jsou v duchovní vědě velmi přesně definovány z hlediska svého vývoje i činů ve vývoji světa (to si následně budeme přibližovat), pro úplnost se ještě zmíníme o naprostém vrcholu, což je stupeň nad Duchy Serafiny. Zde se nachází Božská trojice (ve významu Bůh otec, Syn a Duch svatý), která určuje směr vývoje světa. Její popis však není v současnosti možný, neb člověk zatím jednak nemá slova pro vyjádření tohoto významu (zde si musíme uvědomit, že v duchovním světě se jedná o vysoce vznešené bytosti) a není mu ani zpřístupněno k tomu vědění.
Vlastní popis jednotlivých hierarchií je bez studia duchovní vědy těžko pochopitelný, proto si přiblížíme jen části. Začneme od těch nejvýznačnějších bytostí I. říše postupně až k člověku. Důležité je zmínit, že bytosti všech devíti stupňů si v průběhu vývoje světa v jednotlivých fázích prodělaly své „lidství“. Tím není myšleno, že byly jako my lidé, ale že v sobě postupně vyvinuly ten duchovní článek, který zde nazýváme „Já“. Tento článek má člověk postupně ve svých inkarnacích vypracovat tak, aby mohl na konci svého vývoje vstoupit do desáté říše jako Duch lásky.

Leave a reply