0

Podzim v kutnohorských školkách

skolkyJiž od jara letošního roku probíhá v kutnohorských školkách projekt občanského sdružení POD HORAMI
„Rok na zaHRAdě“, který podpořilo město Kutná Hora.
Děti z mateřských školek se v každém ročním období setkávají na svých zahradách s lektorkami, které jim hravou formou přináší znalosti o jednotlivých ročních obdobích.

Na jaře se děti změnily ve znalce ptáků a jejich hnízdění, věnovaly se počasí i rostlinám. Léto jim přineslo pro změnu mnohá překvapení ze světa hmyzu. Všechny programy jsou postaveny na vlastním aktivním poznávání, využívají smyslů a dětské zvídavosti. Děti hrají četné hry, které jim pomáhají ukotvit nové poznatky. Změnily se tak například v ptačí rodiče či v kuklínky mravenců.
Září a říjen přinesly do školek již třetí část projektu, tentokrát věnovanou podzimu. Tajemný košík našeho zapomětlivého dědečka ukrývá mnohé plody tohoto období. Ovoce a zeleninu děti netřídí však jen zrakem, ale zapojují i další smysly, jako jsou například chuť či hmat. Navíc košík ukrývá i další tajemství v podobě hub. Školkové zahrady navíc na jaře jistě doplní i nové hmyzí hotely, které školky získaly také díky projektu, a které krásně doplnily aktivitu o zvířátkách a jejich obydlích. Děti se loučí s programem krásně zbarveným vlastnoručně vytvořeným podzimním stromem z přírodních materiálů, který je připomenutím této části projektu i pestrosti tohoto ročního období.
Stromy a keře – poznej je ve hře
Od konce září letošního roku probíhá na zámku Kačina nový projekt občanského sdružení POD HORAMI „Stromy a keře – poznej je ve hře“, který podpořil Středočeský kraj. V rámci tohoto projektu vznikly tři nové výukové programy zaměřené na vzdělávání dětí z mateřských a základních škol, které se věnují stromům a keřům naší přírody. Programy probíhají vždy v arboretu zámku i v jeho výukových prostorách, kde vznikla výstava věnovaná známým druhům stromů a keřů doplněná o řadu interaktivních pomůcek. Děti se tak seznamují s tímto tématem přímo venku ve spojení s přírodou a zároveň v krásných zámeckých prostorách.
Programy jako takové staví na dětské zvídavosti a vlastních aktivitách dětí, jsou vždy uzpůsobené věku a schopnostem zapojených dětí. Ty se prostřednictvím četných her seznamují se základní stavbou stromu, hrají si na dendrology či studují věk stromu. Do poznávání však zapojují také ostatní smysly. Hmatem a čichem se snaží poznat vše, co k stromům či keřům náleží, skládají cyklus stromu či stromová kvarteta, která mají pomoci dětem upevnit jejich již dříve získané znalosti.
Starší děti se pak za pomoci dalších aktivit seznamují se základními pojmy spojenými s naukou o stromech, věnují se i zastoupení jednotlivých druhů stromů v naší přírodě. Výukové programy nezapomínají ani na vztah člověka a stromů a dopady lidské činnosti do původních lesů. V tuto chvíli se do projektu zapojilo 507 dětí ze základních a mateřských ze Středočeského kraje, které tak navštívily nejen toto krásné místo, ale zároveň si prohloubily své znalosti o stromech a keřích hravou formou, mimo školní lavice, přímo v přírodním prostředí.

Leave a reply