0

Arena di Verona – Turandot

Překrásné a historicky úchvatné město Verona, které je ukryto v malebném italském kraji Veneto, se již od 18. století prezentuje coby výjimečné centrum operní historie. V tamní římské aréně se například v letech 1856 a 1859 realizovala představení stěžejních opusů G. Rossiniho a G. Donizettiho.

Výrazným datem pro následnou expanzi pravidelných letních operních festivalů se stal rok 1913, kdy se v prostorách starobylé arény, která pojme asi 17 000 diváků, uskutečnilo památné provedení Verdiho Aidy (10. 8. 1913). Tehdy v publiku zasedla řada prestižních osobností uměleckého světa, jakými jistě byli G. Puccini, P. Mascagni, I. Montemezzi či L. Illica. S výjimkou let 1915-1918 a 1940-1945 se až do dnešní doby mohou milovníci scénicky i interpretačně zcela originálních operních projektů těšit na inspirující umělecké zážitky v atmosféře, jejíž spektakulární kontury nelze niterně vnímat na jiném místě světa. Však zde svůj italský debut absolvovali někteří vskutku věhlasní pěvci, např. M. Callas spolu s R. Tuckerem (Gioconda, 1947) nebo P. Domingo (Don Carlos, 1969).
Pro březnové setkání v rámci pravidelných operních večerů jsem proto zvolil právě unikátní videoprojekci opery G. Pucciniho (1858 – 1924) Turandot v dramaturgické podobě, která byla ve Veroně inscenována v roce 1983 za účasti vynikajících pěvců G. Dimitrova (Turandot), N. Martinucci (Kalaf), C. Gasdia (Liu). Dirigentskou taktovku pozdvihl Maurizio Arena.
Turandot je publikem i odbornou kritikou definována jako nejvýznamnější dílo svého skladatele, i když samotnému Puccinimu již nebylo dopřáno, aby svůj poslední opus dokončil. Umírá dva roky před premiérou svého posledního díla (La Scala, 25. 5. 1926), které dokončuje v intencích komponistových poznámek skladatel Franco Alfano.
G. Puccini při komponování Turandot nově reflektoval kontrasty pro rozvinutí hudebního motivu. V operní verzi tak vnímáme inovované dramatické, lyrické i komické akcenty. Navíc je divák osloven ryze exotickou až pohádkově osnovanou atmosférou dějového prostředí, což pocitově obohacuje celkový prožitek.
Podrobněji se seznámíme s Pucciniho Turandot v úterý 31. března 2015 (od 17, 00 hod.) opět v prostorách kutnohorského Hotelu u Kata. Již nyní se těším na jistě příjemné setkání.
Karel Bican

Leave a reply