0

Projekt Sám sebou II

Na 13. ledna 2015 byla pro naši třídu naplánována beseda s manželi Kašparovými. Podobné setkání, ovšem s jinou tématikou, bylo v našem rozvrhu již v prvním ročníku. Paní doktorka Kašparová je psycholožka zabývající se od problémů s drogami až po manželskou poradnu. Právě s ní jsme strávili první dvě hodiny. Úvodním tématem byly naše životní hodnoty, cíle a vize do budoucna. Každý měl na svůj papír napsat ty nejdůležitější věci ve svém životě a zároveň, čeho by chtěl jednou dosáhnout. Následně jsme jednotlivé texty četli a porovnávali. Další téma již bylo na nás – paní Kašparová nám dala možnost si vybrat z oblastí drogy nebo životní role. Oblast drog byla pro nás mnohem zajímavější, a tak jsme strávili více jak hodinu volnou konverzací právě na toto téma. Vyprávění zážitků z praxe, kdy pomáhala mnoha lidem právě např. při odvykací kúře, bylo velmi poutavé.
Další dvě hodiny nás čekal pan doktor Kašpar – právník s mnohaletou praxí. Hlavním předmětem diskuse bylo tentokrát dovršení 18 let a s tím spojená plná odpovědnost za všechny naše činy. Rozebírali jsme rozdíl mezi odpovědností v 15 letech a následně v dospělosti. Díky svým bohatým zkušenostem nám mohl odvyprávět několik příběhů, se kterými se setkal nebo jež osobně řešil – jako právník jedné či druhé strany. Celou třídu pan doktor velmi zaujal, a tak jsme všichni měli hned několik dotazů týkajících se např. přiměřené sebeobrany, nebo jak můžeme zakročit při krádeži našeho majetku. Dvě hodiny utekly opravdu velmi rychle a my zjistili, že pokud někdy budeme potřebovat právní pomoc, nebude to na chvíli a nebude to levné. I druhá část se setkala s velkým úspěchem a my si odnesli mnoho cenných a užitečných rad do života.

dilny-zaku

Petr Pešout za třídu E3A
VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora,
Masarykova 197

Leave a reply