0

Kutná Hora okouzlila návštěvníky veletrhu ve Wroclawi

Od 27. února do 1. března hostila polská Wroclaw Mezinárodní veletrh cestovního ruchu. Prastaré univerzitní město připravilo pro veletrh skutečně působivou kulisu Haly století (Hala Stulecia), která je zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na veletrhu se prezentovaly snad všechny polské regiony, z nichž nejvýraznější expozici mělo Dolní Slezsko, které bylo zároveň i hlavním partnerem letošního ročníku veletrhu. Česká republika byla na veletrhu poměrně široce zastoupena, Kutná Hora využila možnosti prezentace v rámci oficiální expozice agentury CzechTourism. Na veletrh však tentokrát vyrazila „s trumfem v kapse“. Kromě destinační manažerky totiž stříbrné město prezentoval pan Lukazs Jablonski, rodilý Polák, student bohemistiky, který v loňském roce absolvoval stáž v Informačním centru města Kutná Hora v Sankturinovském domě.

Návštěvníci veletrhu velmi pozitivně reagovali na přítomnost rodilého mluvčího. Podařilo se navázat mnoho kontaktů a v jednání je realizace několika zájezdů do Kutné Hory. Návštěvníci ocenili široké portfolio materiálů v polském jazyce. V Polsku je instituce UNESCO poměrně známá, a tak návštěvníky zajímalo letošní významné výročí Kutné Hory. Velké pozornosti se těšily obě kutnohorské katedrály, dále se účastníci zajímali o nabídku pro cyklisty a o nabídku ubytovacích zařízení.
Jedním z nejčastějších dotazů bylo, zda v Kutné Hoře disponujeme polsky mluvícím průvodcem. Obecně sice panuje názor, že Poláci nemají problém s porozuměním češtině, opak je však pravdou. Oba jazyky sice patří do stejné jazykové skupiny, některá slova jsou podobná a jejich význam je pochopitelný, nicméně existuje také celá řada velice rozdílných výrazů, a zejména v cestovním ruchu se Polák v českém jazyce orientuje dost špatně.
Destinační management zvažuje uspořádat v podzimních měsících workshop pro provozovatele památek, pracovníky informačních center a pracovníky z oblasti hotelnictví a pohostinství, který by měl za cíl seznámení s polskou kulturou a základy polského jazyka pro usnadnění komunikace. Polský trh je velmi široký, Poláci poměrně často cestují do zahraničí, často však naráží na jazykovou bariéru.
Destinační management se po zkušenostech z Wroclawi v budoucnu více zaměří na spolupráci s tímto zdrojovým trhem. Nejbližší období, kdy lze očekávat nárůst polské klientely, je první prodloužený květnový víkend, kdy mají Poláci v oblibě cestovat.

Hanka Musílková
Destinační manažer/vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu

Leave a reply