0

Povolební prohlášení

Vážení občané kutnohorští,

postoj koalice SPD s podporou Trikolory, zemanovců a nezávislých kandidátů v Kutné Hoře pro skládání rady města je demokratizující a opírá se o fungující principy konsensuální a přímé demokracie ve světě. Výsledky voleb jsou pro nás zavazující.

Jsou to právě tyto výsledky, které definují naše ambice v zastupitelstvu, potažmo v radě města.

Podle výsledků voleb je zjevné, že názorové rozložení obyvatel města je komplexní a demokratické.

Očekáváme proto, že při skládání rady města budou reflektovány tyto výsledky.

Jednoznačným vítězem je hnutí ANO, proto považujeme za samozřejmé, že i nový starosta/starostka bude pocházet z jejich řad. Na druhém místě si voliči zvolili ODS, proto považujeme za žádoucí jejich účast v radě města. Těsně před námi, na třetím místě, se umístili Piráti, kteří by také měli mít svého radního. Zde se dostávám k nám. My jsme se umístili na místě čtvrtém a dává proto demokratický smysl, aby i naše koalice měla svého zástupce v radě města. Ač zaznamenáváme vymezování se vůči vlastenecky smýšlejícím subjektům dle mediálního zarámování, zůstává faktem, že i my máme dle vyspělých demokratických zásad oprávnění být účastni na správě města.

Princip tzv. “ magické formule“, který počítá s formováním spolupráce čtyř vítězných subjektů a předpokládá ve svých řadách opoziční hlas, je osvědčená metoda ke složení demokratického vedení.

Do devítičlenné rady tento klíč vychází jako 4+3+1+1. Konkrétně tedy 4 radní za ANO, 3 za ODS,

1 za Piráty a jeden nezávislý kandidát z naší koalice.

Takovéto složení rady pak bude odpovídat výsledkům a rada samotná bude nucena učit se hledat shodu. Nebude tak docházet k obcházení vyspělých principů, které pak má za následek nevůli občanů k účasti na volbách.

Víme, že již probíhají různá jednání mezi hlavními aktéry podle zažitých mocenských principů.

Víme také, že je snadné podlehnout svodům vyjednávacích nabídek. Pro nás je ovšem zásadní dodržení osvědčených principů vyspělé demokracie.

Doufáme, že i přes deklarované antipatie budou vítězná uskupení schopna najít demokratickou shodu k vytvoření rady města, jež nebude výsledkem mocenského politikaření a obchodování s funkcemi. Radu, jejíž složení bude odpovídat názorovému složení obyvatel města.

Richard Nocar

zvolený zastupitel za koalici SPD,Trikolory, zemanovců a nezávislých kandidátů v Kutné Hoře.

26/9/2022.

Leave a reply