0

ARCHITEKTONICKÉ CENY V REGIONU

Hradenín – Probuzená tvrz

IMG_2224

 

Ve Středočeském kraji se nachází víc jak sedmdesát památek, kterým hrozí zánik. Jednou z nich je gotická tvrz v Hradeníně nedaleko Kolína, která byla vzhledem ke svému stavu zařazena na seznam nejohroženějších památek ČR. Přitom nejde o ledajakou stavbu, ale o jednu z nejcennějších památek svého druhu u nás. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů
z období vrcholného a pozdního středověku. Díky bohatým majitelům byla postavena náročnějším způsobem, než
bylo v té době obvyklé.

Stavebních úprav se dočkala v polovině 15. století a v 16. a 17. století. Později ztratila svůj původní význam, v 19. století byla upravena do podoby výstavné selské usedlosti. Období jejího totálního úpadku nastalo po roce 1950, kdy ji začalo využívat místní JZD. V 70. letech minulého století zkázu dokončil blesk, který uděřil do věže a zapálil její barokní střechu. Ta celá shořela. Nikdo se s opravou nenamáhal, takže v dalších desetiletích do věže pršelo a celý areál se rychle měnil ve zříceninu.

Po revoluci se tvrz vrátila původním majitelům, ale ti na její opravu neměli potřebné finanční prostředky, takže dál chátrala. Obrat nastal až v roce 2012, kdy ji zásluhou ředitele Regionálního muzea v Kolíně Vladimíra Rišlinka koupil Středočeský kraj, dal ji do správy muzea a pustil se do její obnovy. Co se zachránilo? Mohutná třípatrová obdélná věž se zbytky kamenických článků, část hradeb s polygonální baštou a renesanční kamenný most, vedoucí přes hluboký vyzděný příkop. K objektu patří i stodola a obytný dům z 19. století. Záchranné práce začaly vyčištěním areálu od náletových dřevin, odvozem sutě a odpadků a statickým zajištěním věže zpevněním jejích stěn kovovými táhly.

První etapa rekonstrukce byla završena osazením věže kopií barokní střechy s rekonstruovaným původním mansardovým krovem, který byl zhotoven podle plánů a fotodokumentace, uložených v archivu Národního památkového ústavu. Na vrchol střechy byla osazena plechová korouhev, vytvořená podle dobových předloh, uložených ve sbírkách kolínského muzea.

A právě zastřešení tvrze se dočkalo významného ocenění – získalo první místo v soutěži Cena cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR v kategorii Tesařské dílo.

Na první etapu rekonstrukce poskytl Středočeský kraj 3 miliony korun.
V dalších etapách by měla následovat přestavba stodoly na centrální depozitář muzea a jeho konzervátorské pracoviště a celková oprava obytného domu,
v němž by měla být umístěna expozice o poměrech na českém venkově v období končícího feudalismu. V gotické části tvrze by měla být expozice o životě zemanů na českém venkově v období vrcholného středověku.

Vizualizace konečné podoby hradenínské tvrze po celkové rekonstrukci.  Autorem je Irena Hrabincová, Dipl. Arch., IHARCH, s.r.o.

Vizualizace konečné podoby hradenínské tvrze po celkové rekonstrukci.
Autorem je Irena Hrabincová, Dipl. Arch., IHARCH, s.r.o.

Pokračování rekonstrukčních prací je samozřejmě závislé na přísunu finančních prostředků.

„V současné době máme na Středočeském kraji podánu žádost o dotaci z jeho havarijního fondu na nejnutnější opravy mostu, bašty a opěrné zdi v příkopu,“ řekl nám ředitel Regionálního muzea
v Kolíně Vladimír Rišlink.

Držme palce, aby se dotaci podařilo získat a záchranné práce na hradenínské tvrzi mohly pokračovat. Ona si to zaslouží.

Čáslav – Když se staré snoubí s novým

Čáslavské secesní Dusíkovo divadlo patří k nejstarším kamenným divadlům v Česku. Jeho stavba byla zahájena
v červnu 1867, slavnostní otevření se konalo 28. února 1869. Od té doby budova prošla řadou stavebních úprav, z nichž nejdůležitější byla rekonstrukce po požáru v roce 1923. Poslední velká oprava pochází z roku 1930, od té doby se žádné větší stavební práce neuskutečnily. V roce 1991 bylo divadlo prohlášeno za kulturní památku.

Jeho prostorové a dispoziční řešení
z roku 1924 už ve třetím tisíciletí neodpovídalo současným požadavkům, dostat se do něj měli problém například vozíčkáři. Nejvíce zanedbaný byl suterén, na hranici životnosti bylo technické zázemí – vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace nebo rozvody vody, obnovu však potřebovalo i sociální zázemí a zázemí pro účinkující.

A tak město přistoupilo k rekonstrukci, která začala v červnu 2011. Její součástí bylo kromě modernizace technického zázemí také rozšíření stávajícího foyeru divadla o novou přístavbu v podobě dvoupodlažní Nové scény, obrácené
k dochovaným středověkým městským hradbám, která zahrnuje multifunkční sál s kapacitou 165 míst a restauraci
v přízemí. Obě etapy rekonstrukce přišly na zhruba 70 milionů korun, z nichž částku 12, 5 milionu město pokrylo dotací z evropských fondů, zbytek uhradilo ze svého rozpočtu a díky krátkodobému úvěru.

IMG_2101

Autorem projektu rekonstrukce je renomovaná brněnská architektonická kancelář Burian – Křivinka, která měla v té době za sebou významná ocenění svých staveb ve veřejném sektoru, například čestné uznání Grand Prix ČR nebo nominaci za Česko na evropskou architektonickou cenu Mies van der Rohe Pavilion Award 1997, kde se stala finalistou soutěže.

„Chtěli jsme radikálně zlepšit vnitřní provoz Dusíkova divadla, který byl nepříjemný,“ vysvětlil ideu architektonického řešení jeho spolutvůrce Aleš Burian, „a především otevřít divadlo městu, hradbám a celé Čáslavi.“

Skutečnost, že se dostavba povedla, dokumentují dvě ceny. Tou první je Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků (2014) v rámci soutěžní přehlídky Brick Award, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s komorou. Tou druhou Cena za novostavbu v historickém prostředí, kterou uděluje Klub Za starou Prahu. Nová scéna ji dostala letos v únoru v rámci 12. ročníku soutěže.

„Dostavba Dusíkova divadla je taková uměřená nemodernistická stavba
s krásně zpracovaným povrchem,“ zdůvodnil udělení ceny historik, teoretik umění a architektury a předseda poroty Ceny Klubu Za starou Prahu profesor Rostislav Švácha. „Je to takový krásný hranol, pěkně pročleněný okny, skleněnými stěnami, a především má krásné proporce.“

Aleš Burian k ceně řekl: „Myslím, že by mohla pomoci Čáslavi a lidem, kteří kolem divadla pracují, aby i veřejnost pochopila, že to mělo smysl a že peníze, které to stálo, byly rozumně vynaložené.“

Slavnostní otevření zrekonstruovaného Dusíkova divadla se uskutečnilo 24. září 2012. Nová scéna slouží k pořádání pravidelných výstav (ve foyeru), koncertů, přednášek a komorních či experimentálních divadelních představení, odehrávají se tu společenské akce či tu probíhají zasedání městského zastupitelstva. Restaurace byla pronajata zkušeným profesionálům, takže tu milovníci moderní gastronomie najdou kvalitní originální kuchyni z čerstvých surovin.

Dana Čermáková

Fotografie autorka

Leave a reply