0

Malé tajemství velkého divadla

Kutnohorské Tylovo divadlo je budovou nesporně velkou. V současné době v sobě skrývá malé tajemství, které bude návštěvníkům odhaleno počátkem září letošního roku. Tím „tajemstvím“ jsou rozsáhlé stavební úpravy ve východní části přízemí. O obsahu a smyslu úprav jsme si povídali s ředitelkou divadla Veronikou Lebedovou.

Co se skrývá za stavebními úpravami divadelního přízemí?
V prostorách bývalé loutkové scény se buduje malá multifunkční scéna. V současné době se stavební práce dokončují tak, abychom zde v září mohli uvítat první diváky.

Jaké změny doznal prostor, jehož původní obsah byl vlastně značně odlišný?
Ty změny byly dosti zásadní. Vyjmuly se technické prvky, které vyžadoval provoz bývalé loutkové scény, tedy kovové mosty pro loutkovodiče, zmizela takzvaná „vana“ pro mluviče loutek, jeviště bylo zarovnáno a zvětšeno tak, aby zde mohly být umístěny jevištní doplňky, užívané na standartním jevišti, tedy výkryty, opona, ale i světelná a zvuková technika. Celý prostor hlediště je obložen speciálním materiálem, zaručujícím dokonalou akustiku, kabina pro zvukaře a osvětlovače byla vynesena do zadní části hlediště, nově byla vybudována vzduchotechnika,a v neposlední řadě zde vznikly nové prostory pro účinkující a diváky, odpovídající současným trendům třetího tisíciletí.

Kdo se podílel na realizaci celého projektu ?
V prvé řadě Město Kutná Hora ve spolupráci s vedením našeho divadla, byly získány dotační finanční prostředky z ROPu. Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma Calipsum, autorem architektonického návrhu je ateliér Železný. Práce začaly na začátku února letošního roku, v současné době se blíží ke svému závěru.

Jak probíhala vaše spolupráce z pohledu ředitelky divadla s týmem profesionálů, jejichž pohled na celý projekt je v prvé řadě navýsost technický?
Skvěle. Byla to zajímavá zkušenost právě díky těm rozdílným úhlům pohledu. Divadlo je prostor zcela specifický, musí v sobě spojovat dokonalou techniku s dokonalým estetickým prostředím. Musí respektovat herce i diváky, oběma musí poskytovat optimální vybavení, ale i ono estetické prostředí. Tým pracovníků z firmy Calipsum v čele s ing. Janem Husou tvoří opravdoví profesionálové. Společná jednání, ať již s pracovníky této firmy, ale i zástupcem města Kutná Hora ing. Janálem i všemi dalšími,byla vždycky velmi vstřícná, o mnohém jsme se někdy v tom nejlepším slova smyslu přeli, ale vždycky ku prospěchu věci.

Jaká bude kapacita multifunkční scény?
96 míst. V hledišti je pamatováno i na dva vozíčkáře, přístup do této nové části divadla je bezbariérový. Hlediště je vybaveno novými sedačkami, které poskytují divákům odpovídající komfort stejně jako vstupní foyer i sociální zařízení. Ostatně výsledek budou moci brzy posoudit.

Takže kdy nás – diváky – pozvete na slavnostní otevření nové multifunkční scény Tylova divadla?
S jistotou mohu říci, že to bude na samém počátku září. Přesný termín ještě dolaďujeme ohledně dramaturgie . Úvodní program bude součástí Dnů francouzské kultury, a prvním představením bude inscenace Valmontovy Nebezpečné známosti v provedení divadelního spolku z Kouřimi. A pak už bude nový prostor sloužit nejen komorním divadelním představením, ale také koncertům, tematickým konferencím, diskusním pořadům a podobně. V neposlední řadě se počítá i s některými inscenacemi našeho kutnohorského ochotnického spolku .

Tak tedy hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.
V příštím čísle vás do nových prostor Tylova divadla zavedeme malou fotoreportáží a pozveme vás na slavnostní otevření.

Miroslav Štrobl

Leave a reply