0

Jak se žije v obci… Kácov

kacovZadáte-li do vyhledávače slovní spojení „perla Posázaví“, objeví se vám hned čtyři místa, aspirující na tento přídomek – Ledeč nad Sázavou, Český Šternberk, Rataje nad Sázavou a Kácov. Všechny obce se mohou pyšnit historickými památkami, zasazenými do romantické krajiny Posázaví – Ledeč a Šternberk hrady, Rataje a Kácov zámky. Zůstaneme-li na Kutnohorsku, výběr se nám zúží na Rataje a Kácov. Oba městyse spojuje čilý turistický ruch, zejména vodáků, plavících se po Sázavě, ale i podobná pověst letních bytů předválečných i poválečných generací pražských „lufťáků“, o čemž svědčí prvorepublikové vily v historických centrech.
Nechme ale srovnávání. Kácov je jedinečný a originální, což starostka Soňa Křenová moc dobře ví. Má za sebou už jedno volební období, v němž se podařilo zrealizovat významné projekty, směřující ke zlepšení života místních občanů – a také letních návštěvníků.

Když jste v roce 2010 nastupovala do funkce starostky, co vás čekalo?
Mým prvním úkolem byla rekonstrukce čističky odpadních vod. Postavena byla v letech 1991 – 1992 pro potřeby zdejšího pivovaru, který se v té době začal rekonstruovat. Ovšem její technologické vybavení bylo už v době stavby zastaralé, existovaly modernější modely. V letech 2003 – 2006 byla v obci vybudována splašková kanalizace, která byla napojena na čističku. Šlo ale o tak velké množství splaškové vody, že ho čistička nebyla schopna zpracovat. Přede mnnou tedy stál úkol sehnat dotace na rekonstrukci čističky. To se podařilo, takže od loňského roku probíhají práce na její opravě, které zahrnují i přístavbu, aby kapacitně stačila na budoucí připojení dalších čtyř menších místních částí, a také instalaci nové technologie. Práce by měly být dokončeny v září letošního roku, od října by měl naběhnout dvanáctiměsíční zkušební provoz.
Druhým úkolem, který přede mnou stál, byla rekonstrukce hlavní komunikace, táhnoucí se Kácovem, což je silnice 3. třídy, vycházející od napojení na silnici 2. třídy směr Vlašim – Uhlířské Janovice. Nejdříve jsme museli vybudovat novou dešťovou kanalizaci, což se podařilo v letech 2010 – 2011. Napojena na ni je ulice K pivovaru a náměstí se všemi obchody. V roce 2012 jsme začali s rekonstrukcí silnice v Jursíkově ulici, která navazuje na náměstí. Tato akce zahrnovala umístění drátů nízkého napětí do chodníků, což realizovala skupina ČEZ. Díky tomu mohly být odstraněny výbojky a sloupy před domy. Zároveň jsme vybudovali nové veřejné osvětlení a vznikly také čtyři přechody pro chodce – pod kostelem, u zdravotního střediska, na náměstí a u pošty. Jako povrch komunikace na náměstí jsme zachovali kamenné kostky, které představují historickou dlažbu, od kostela pak silnice navazuje asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce Jursíkovy ulice byly také nové chodníky, které byly vybudovány na podzim roku 2012.

Všimla jsem si, že novou tvář dostaly i ostatní komunikace a chodníky v historickém centru.
Ano, v letech 2012 – 2013 jsme získali dotaci z ROPu (regionální operační program Střední Čechy – pozn. aut.) na rekonstrukci místních komunikací – dostaly novou kostičkovou dlažbu, obrubníky, u sousoší vznikla pěší zóna, a co je nejdůležitější – byla opravena parkoviště u kostela, obecního úřadu a u sousoší, naproti němu vznikla také nová parkovací místa, což jistě ocení návštěvníci Kácova.
Opravu silnice finančně zajistila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, zbytek – opravy chodníků, nové osvětlení, opravu místních komunikací, výstavbu dešťové kanalizace – jsme zaplatili my jako obec.

Stačil na to váš roční rozpočet?
Ten je 10 milionů korun, takže určitě ne. Využili jsme dotací z kraje a také si vzali úvěr.

Co se vám z dalších záměrů ještě podařilo uskutečnit?
Za minulého vedení radnice se v roce 2008 začalo s rekonstrukcí sokolovny, patřící TJ Sokol Kácov, na kterou se podařily získat tři dotace. Dokončena byla v roce 2011.

Kolik má dnes Kácov obyvatel?
Stálých 777.

To je krásné číslo! Kdo věří na sedmičky, pro toho musí být Kácov šťastným místem k žití. Co k tomuto pocitu nahrává?
Máme u nás poštu, která má otevřeno celý týden, také praktického lékaře pro dospělé, který ordinuje rovněž po celý týden. Najdete u nás dva obchody s potravinami a další malé krámky jako drogerii, papírnictví, železářství, stavebniny, prodejnu s čerstvým masem, textilem, dárkovými předměty, květinářství a zahradnictví, prodej a opravu kol i aut. Posezení a občerstvení nabízejí čtyři restaurace včetně té pivovarské. Jediné, co k uspokojení základních potřeb chybí, je prodejna obuvi a elektroniky, ale to zase není tak často kupované zboží. Pro něj si mohou občané zajet do Uhlířských Janovic, které pro nás představují jakousi “vesničku střediskovou“ neboli spádovou obec.

Pokud vaši obyvatelé potřebují specializovanou lékařskou péči, kde ji najdou?
Gynekologická a kožní ordinace a dětský lékař se nacházejí v Uhlířských Janovicích, někdo za pediatrem dojíždí také do Vlašimi, za zubařem nebo na ORL se zase jezdí do Zruče nad Sázavou. Nejbližší nemocnice jsou v Kutné Hoře, Kolíně a v Benešově.

Lidé tedy musí dojíždět, umožňuje jim to dopravní obslužnost?
Máme tu vlak i autobusové linky, ale někdy je těžké je podle potřeb občanů ideálně skloubit, takže mnozí využívají i vlastního auta. Zruč je od nás vzdálena 10 km, Janovice 14 km a Vlašim 17 km, takže to není tak hrozné.

Jak je to u vás s nezaměstnaností a pracovními příležitostmi?
Nezaměstnanost se snížila a i nadále se snižuje. Pracovní příležitosti nabízí několik firem, největší je soukromý pivovar Hubertus, ale i další, máme tu také hodně živnostníků. Někteří občané za prací dojíždějí do Zruče, do skláren v Sázavě, do Janovic, Vlašimi, do TPCA v Kolíně, do Kutné Hory, někteří i do Prahy.

Pro spokojenost obyvatel je určitě důležité, zda má obec školu a školku. Jak je to u vás?
Máme devítiletou základní školu i mateřinku. Základní škola byla v minulosti projektována pro 170 dětí, letos jsme v ní měli 106 žáků. Obecně se venkovské školy potýkají s nedostatkem žáků, což je způsobeno jak demografickým trendem, kdy se hranice porodnosti u žen posunula pod 30 let, tak i tím, že mladí lidé se v 80. a 90. letech stěhovali do velkých měst, od nás především do Prahy. Specificky pak jsou základní školy v Posázaví od sebe více vzdáleny než v jiných regionech, a dopravní obslužnost není tak dobrá jako jinde. My jsme se však rozhodli, že základní školu udržíme, protože mladé lidi si bez toho v obci neudržíte.
Totéž se týká mateřské školy, kde zase máme víc dětí, než na jakou kapacitu byla školka na základě hygienických předpisů projektována. Jejich počet nesmí překročit 30, což dodržujeme i díky tomu, že jsme s rodiči domluvili tzv. půldenní pobyty, kdy dítě chodí buď v dopoledních, nebo v odpoledních hodinách, což znamená, že kapacita školky je dvojnásobná.
Tento stav je ovšem z dlouhodobého hlediska neudržitelný, takže jsme si nechali vytvořit studii na přístavbu školky, nyní čekáme na dotace. O možných dotačních titulech se dozvíme na podzim.
Nabídka školní výuky i předškolní péče je určitě jednou z podmínek udržení mladých obyvatel v obci. Pokud jde o získávání nových obyvatel, jak je to u vás s možností vlastní výstavby?
V roce 2013 jsme schválili již 6. změnu územního plánu, která byla zcela zásadní, protože rozšířila množství stavebních pozemků v lokalitách Nad vysokou mezí a Farářství, kde počítáme s výstavbou až 160 nových domů. Základem toho, aby se mohly nově vznikající domy začít stavět, bylo jejich napojení na splaškovou kanalizaci, jejíž doplnění v lokalitě Farářství se nám podařilo v loňském roce. Tam už dnes stojí 10 nových domů, v současnosti je projednána a schválena územní studie číslo 3 na I. etapu výstavby, zájemci si teď kupují parcely.

Jaké plány máte pro nejbližší budoucnost?
Kromě přístavby mateřské školky máme v plánu výstavbu obecního vodovodu, protože dosud lidé čerpají vodu z vlastních studní, a ta není moc kvalitní. Jednak se potýkáme s nedostatkem vody, a pak také s její nízkou kvalitou – stále obsahuje nadměrné množství dusičnanů, manganu, železa i bakterií, což je pozůstatek zemědělské velkovýroby za minulého režimu. Zatím máme vypracovánu projektovou dokumentaci na přivaděč a vodovodní řády na vodovod ze Zruče, který bere vodu ze Želivky, a také se nám podařilo získat na tento projekt dotaci. Na podzim proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Chtěli bychom rovněž vybudovat novou hasičskou zbrojnici, protože naši hasiči zatím přebývají v kapacitně nevyhovujícím objektu bývalých chlévů, kde nemají potřebné zázemí. To bychom chtěli stihnout do roku 2018. V plánu máme také vybudování Zahrady snů, což by mělo být multifunkční hřiště pro rodiny s dětmi. Získali jsme na to dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, takže ještě letos začneme s I. etapou výstavby.
Chtěli bychom pokračovat v rekonstrukci místních komunikací včetně chodníků a nového veřejného osvětlení, ale to je záležitost až dalšího volebního období.

Kácov je známý – kromě zámku – také jako jedna z atraktivních zastávek vodáků i cyklistů, máte dva kempy, turistickou ubytovnu, půjčovnu lodiček, posezení u řeky s hudbou, naučnou stezku. Co dalšího návštěvníkům nabízíte?
Mohou se například zúčastnit Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe) nebo Kácovského běhu, který letos již po třinácté pořádá občanské Sdružení pro rozvoj Kácova, přijet se podívat na Zámecké slavnosti začátkem července, které pořádá skupina historického šermu ze Zruče Železní páni, na Neckyádu, Kácovskou pouť, Veteran Rallye nebo Posvícenský jarmark. Na všech těchto akcích se podílejí i naši občané, kteří jsou velmi aktivní a s nimiž máme velice dobrou spolupráci v rámci komunitního života ve spolcích. Máme tu kromě hasičů a tělovýchovné jednoty TJ Sokol Kácov, kde jsou oddíly kopané, volejbalu, nohejbalu a stolního tenisu, také rybáře, kynology, rodinný spolek Kopretinka, který pořádá akce pro děti, Sdružení pro rozvoj Kácova, které zajišťuje šest koncertů s posezením u řeky a provozuje půjčovnu lodiček. Účastníme se projektu čištění Sázavy, pořádáme plesy – letos jich bylo sedm, karneval pro děti a maškarní ples pro dospělé, akce k MDŽ a ke Dni matek, noční rybářské závody, mikulášskou a rozsvěcení vánočního stromečku. Myslím si, že žijeme bohatým kulturním a společenským životem.

Ať se vám daří plnit vaše plány a zpříjemňovat život vašim občanům i návštěvníkům Kácova!

kacov_2

Dana Čermáková
Fotografie autorka

 

Leave a reply