0

Zpívající Manon Lescaut

Proslulý italský komponista Giacomo Puccini (1858 – 1924) se díky svým skvostným opusům
s originálně výjimečnou a emočně spontánní melodikou zcela logicky stal prestižním představitelem nejen typicky italské operní školy, ale i světové operní literatury v celém spektru jejího tvůrčího bohatství. 

Partitury jeho oper jsou pozitivně stigmatizovány psychologicky dokonale vygradovanými osobnostními profily jednajících postav, dějová linka dramaticky atakuje hlubinu citů publika a paralelně evokuje snahu rozpoznávat v hudebním toku mnohdy tak složitou osnovu lidského bytí. Přirozená touha po prožitku čisté a upřímné lásky se v Pucciniho hudebním pojetí dostává do bolestné disharmonie s realitou osudových příběhů jednotlivých protagonistů, aby následně – po letmém okamžiku štěstí – následoval tragicky vypointovaný propad do beznaděje, zoufalství, smrti. V této souvislosti jen rámcově zmiňuji tento konfliktní střet v bohatosti lidských vášní v příběhu milostného vztahu Mimi – Rudolf (Bohéma, 1896), Floria Tosca – Cavaradossi (Tosca, 1900) či Čo-Čo – San alias Butterfly – Pinkerton (Madame Butterfly, 1904).

Nejinak je tomu i u dalšího stěžejního opusu, kterým se G. Puccini zapisuje do srdcí vděčných posluchačů. Manon Lescaut (premiéra 1. 2. 1893, Turín) byla pro skladatele vděčnou příležitostí přenést sugestivní příběh milenecké dvojice Manon a Des Grieux z ryze literárního scénáře na operní scénu, a dát tak možnost ještě výraznějšímu vyniknutí geniální tvůrčí invence Abbé Prévosta (1697 – 1763)
a jeho novely Manon (1731). Jistě nelze v této souvislosti opominout našeho spisovatele, básníka a dramatika Vítězslava Nezvala (1900 – 1958 ), který se Prévostovým literárním unikátem nechal inspirovat pro subjektivní osobité pojetí, a svou podobu Manon Lescaut připravil v roce 1940 pro Divadlo E. F. Buriana (D 34).

Rád bych jen již pozval milovníky úchvatné hudby a krásného zpěvu na náš předvánoční operní večer, který se bude konat v úterý 15. prosince (od 17. 00 hod.), a to tradičně v interiéru kutnohorského Hotelu U Kata. Prostřednictvím velkoplošné DVD projekce si Pucciniho Manon Lescaut ztvárníme v unikátním představení z Královské opery (Londýn, 2014). Ve stěžejních vokálních partech se nám představí fenomenální pěvci: sopranistka Kristine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann. Dirigentem tohoto projektu byl Antonio Pappano.

Věřím, že společně prožijeme opětovně příjemný duchovní zážitek, kterým obohatíme adventní atmosféru.

Karel Bican

Leave a reply