0

Andrea Chénier – diadém operního verismu

Jméno italského komponisty Umberta Giordaniho (1867 – 1948) je synonymem pro zřetelnou
a jasně definovanou podobu tzv. italského verismu, který je adekvátní paralelou literárního naturalismu. Vedle prestižních operních tvůrců, jakými bezesporu byli G. Puccini (1858-1924), P. Mascagni (1863-1948) či R.  Leoncavallo (1858-1919) je právě Giordani vnímán jako originální autor nově se tvořícího operního slohu, jímž se explozivně monumentální scénickou formou prezentuje  mnohdy bolestně syrová realita lidského bytí v celém jejím obsahovém spektru. Hudební linka veristické melodiky je typizována dynamicky strukturovanou rytmikou a emotivně strhující instrumentací.

Logicky je tudiž partitura těchto operních skvostů profilována
i svou výjimečnou  náročností na herecký a pěvecky projev stěžejních protagonistů.

Ve svých operách se U. Giordani snaží poctivě a s plnohodnotným uměleckým nasazením postihnout tematiku, která nejen v inspirující bohatosti umožňuje rozvinout kompoziční invenci svého tvůrce, nýbrž prioritně akcentuje složitost vztahů, kterými v často limitních situacích prochází lidská existence.

Skladatel se nesmazatelně vepsal do světové operní literatury např. opusy Mala Vita (1892), Fedora (1898), Siberia (1927), ovšem zejména pak operou Andrea Chénier ( premiéra 28.3. 1896, Teatro alla Scala, Milán ). Libreto díla je vázána na tragický osud historicky autentické osobnosti francouzského básníka André Chéniera (1762-1794), který byl představitelem romantického uměleckého směru. Jeho život končí na popravišti pouhé dva dny před osudovým pádem jakobinské diktatury Maximiliena Robespierra. Umberto Giordani tak do hudební dimenze vkládá důrazné varování před jakoukoliv podobou politického teroru, jímž je dehonestována lidská důstojnost a paralyzována názorová pluralita, což i v námi aktuálně prožívané době je nezbytné vnímat
s plnou vážností.

V úterý 23. února 2016 (od 17, 00 hodin) v tradičně pohodovém prostředí kutnohorského Hotelu
U Kata si prostřednictvím DVD velkoplošné projekce zpřítomníme Giordaniho Andrea Chéniera v jistě 

zajímavě pojaté inscenaci, jak byla v roce 2006 představena publiku na scéně Teatro Comunale di Bologna. 

Umělecký prožitek je a priori zaručen zvučnými jmény hlavních protagonistů: tenorista José Cura (Chénier), sopranistka Maria Guleghina (Maddalena) či barytonista Carlo Guelfi (Carlo Gérald). Dirigentskou taktovkou představení bravurně 

řídil Carlo Rizzi.

Věřím, že i tentokrát prožijeme hřejivě příjemné chvíle pro obohacení našeho života.

Karel Bican

Leave a reply