0

Kutnohorský Komorní Orchestr

Ještě na počátku minulého století bylo do jisté míry platné motto „Co Čech, to muzikant“. Byla to doba, která nejen přála domácímu muzicírování v určitém kroužku hudebních nadšenců – amatérů, ale zároveň také doba existence velkých symfonických orchestrů, na jejichž špičce stály pochopitelně filharmonické orchestry s velkým obsazením a rozsáhlým repertoárem.

Kutnohorský komorní orchestr  

Nezřídka šlo o hudební tělesa, složená z nadšených amatérů. Při nahlédnutí do hudební historie našeho regionu najdeme doklady o amatérských  orchestrech v Kutné Hoře, Kolíně, Nymburce, Poděbradech , ale třeba i v Uhlířských Janovicích, kde se jednalo hlavně o hudební doplnění ochotnických divadelních představení.

I když se doba změnila, můžeme konstatovat, že nadšení amatérských muzikantů se přeneslo i do naší současnosti. Dokladem toho jsou i následující řádky, zaznamenávající rozhovor s iniciátorkami vzniku Kutnohorského komorního orchestru, paní Lenkou Drahotovou  – pedagožkou výuky houslové hry na kutnohorské Základní umělecké škole –  a paní Věrou Bartoníčkovou, violoncellistkou a absolventkou brněnské JAMU, působící na plzeňské konzervatoři. Obě totiž stály v roce 2009 u zrodu výše uvedeného amatérského hudebního tělesa. O uplynulých sedmi letech jsme si povídali během jednoho dopoledne v příjemném prostředí jedné blíže nejmenované kutnohorské kavárny. Z odpovědí na mé otázky, kladené střídavě jedné či druhé společnici rozhovoru je možné si složit obrázek o začátcích i současnosti tohoto ojedinělého amatérského hudebního tělesa.

Proč komorní orchestr? 

Pro nás byla komorní –  či chcete-li vážná hudba – vlastně profesní záležitostí, ať již na půdě Základní umělecké školy nebo konzervatoře. Bylo tady také jedno společné pojítko: snaha aktivně se zapojit do hudebního života v Kutné Hoře a umožnit absolventům ZUŠ i jiným muzikantům z Kutné Hory a okolí zahrát si kvalitní muziku. Výhodou bylo i vstřícné rodinné zázemí  našich životních partnerů, kteří to cítili stejně. Určitým impulzem také byly historické vazby na kulturní atmosféru Kutné Hory, do níž hudba v různých formách neoddělitelně patří. Ne všichni členové našeho KKO však v Kutné Hoře žijí.

Pojem „kutnohorský“ orchestr je teď trochu matoucí… 

…jistě, protože jeho členy nejsou jen absolventi kutnohorské ZUŠ.  Tvoří sice určitou kmenovou část, ale na zkoušky KKO a následně na koncerty se sjíždíme ze širokého okolí. To je realita, kdy absolvent ZUŠ se z Kutné Hory odstěhuje, ale s úctyhodným nadšením se  rád vrací takříkajíc do „svého hnízda“.

Specifikum komorního orchestru je také v určité dramaturgii ať již tematické či dobové. Jak je to u vás?

Dramaturgie je vždy výsledkem vzájemné dohody. Jejím základem je také dosažitelnost partitur jednotlivých skladeb. Výraznější část naší dramaturgie tvoří tak zvaná klasika, tedy Vivaldi, Mozart, Heydn a jejich souputníci, ale v repertoáru máme také hudbu autorů 20. i 21. století, například Daga Wiréna a dalších. Možná vás překvapí, že tvorba těchto méně hraných autorů má mezi našimi posluchači velmi kladný ohlas.

Vaše těleso je složeno zhruba z šestnácti stálých členů. To vyžaduje mimo jiné i určité zázemí pro zkoušky. Jak je na tom KKO ?

Díky vstřícnosti vedení Města Kutná Hora máme k dispozici zkušebnu ve Spolkovém domě a vedení města nás také finančně podporuje. Je to téměř  ideální situace.

To se příjemně poslouchá. A vize do dalších let ?

Na to se těžko odpovídá. Chtěli bychom KKO nejen udržet na velmi dobré úrovni, ale hledat i další možnosti jeho rozvoje a uplatnění mimo jiné pro podporu prezentace našeho města Kutné Hory. Máme kontakty na obdobná hudební uskupení na území ČR. Rádi bychom si ve větší míře vyměňovali s nimi své zkušenosti, ale to je také otázka času a energie.

Jaké koncerty čekají KKO v nejbližší době? 

7. května to bude od 18.00 hod. společný koncert s kutnohorským USPS Tyl a legendárním Hradišťanem v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Koncert je součástí oslav 170 let sborového zpěvu v Kutné Hoře. 28. května to bude v kostele Panny Marie Na Náměti tradiční májový koncert.

Tak tedy popřeji vašemu ojedinělému hudebnímu tělesu do dalších let hodně elánu, nadšených posluchačů a přízeň sponzorů. A pro čtenáře našeho měsíčníku: kde mohou najít podrobnější přehled o vaší činnosti ?

To je jednoduché:
www.kutnohorskyorchestr.cz.

Lence Drahotové a Věře Bartoníčkové děkuje za rozhovor Miroslav Štrobl

Leave a reply