0

Pojďte s námi k Dačickým

Téměř před  pěti sty lety, v roce 1536, si zámožný kutnohorský měšťan, kráječ suken Ondřej Křivoláček – Dačický zakoupil za 116 kop grošů českých výstavný dům na tehdejší Tarmarce, dnes Komenského náměstí. Byla to výhodná koupě nejen pro rozlehlost celého objektu, ale také pro jeho polohu uprostřed renesanční Kutné Hory. V roce 1538 si do tohoto domu přivedl svoji druhou manželku Dorotu z Práchňan, která mu zde 23. prosince 1555 porodila nejvýraznějšího potomka z celkového počtu patnácti dětí (!), syna Mikuláše, pozdějšího  významného  kronikáře, básníka, ale také pověstného milovníka  žen a dobrého vína Mikuláše Dačického, řečeného z Heslova. Životní dráha této pozoruhodné kutnohorské renesanční osobnosti se stala po mnoha letech tématem nejen pro literární zpracování, ale i pro divadelní, či filmovou tvorbu.

Z pohledu historických faktů můžeme konstatovat, že mladý Mikuláš si svůj rodný dům příliš neužil. Pobyl zde pouhé první tři roky svého života. V roce 1559 se totiž rodiče malého Mikuláše přestěhovali do Lorecké tvrze, do o řadu let proslulého kutnohorského pivovaru, odkud se od roku 1573 rozváželo po širokém okolí pivo, nesoucí později jméno rodiny Dačických.

konferenční sál

Rodný dům Mikuláše Dačického s dnešním č. p. 41 na kutnohorském Komenského náměstí byl po řadu let objektem, který pro svoji postupující zchátralost rozhodně nepřitahoval pozornost kolemjdoucích, natožpak turistů. Nutno říci, že během minulých století často měnil své majitele. Uveďme alespoň některé z nich: Jan Bedřich Silný z Lewenwertu, hejtman zásmuckého panství (1700), manželé Alžběta a Antonín Brunerovi (1761) či varhanář Jan Václav Josefy (1821).

návštěvnické centrum

Do roku 2009 dům sloužil jako nájemní objekt s provozovnou v přízemí. Zásadní obrat nastal až během roku 2015. Dům, v jehož prostorách bývala ještě v první polovině minulého století populární hospoda U Šašků (podle jméno pana hostinského) a také  nepříliš atraktivní bytové prostory, se dočkal zasloužené opravy a adaptace. Výsledkem je velmi citlivě a zároveň velmi moderně pojaté vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Rodný dům Mikuláše Dačického se tak zařadil svým současným pojetím i programovým obsahem k dalším významným centrům vzdělávání a poznávání kulturního dědictví ve velmi širokém záběru. K domům, který bude připraven nabídnout širokou škálu informací a služeb nejen místním občanům a turistům, přijíždějícím do Kutné Hory – města UNESCO, ale své prostory a informace také odborné veřejnosti formou tematických přednášek, kongresů, workshopů apod.

IQ park

Cesta k naplnění tohoto záměru nebyla jednoduchá.

Na samém začátku řady jednání o jeho využití se nabízely různé varianty. Ve hře byli partneři z hlediska investic i finálního obsahu „života“ tohoto nesporně atraktivního objektu. Významným prvkem byla také otázka financování náročné rekonstrukce. Podrobně popisovat její postup by bylo nad rámec možností našeho měsíčníku. Ke cti a chvále však budiž řečeno, že proběhla v rekordně krátkém čase a finančně byla pokryta téměř beze zbytku z prostředků evropských fondů. Zasloužilo by se však připomenout alespoň některá jména těch, kdo se o velmi dobrý výsledek náročných prací zasloužili: Ing. Jiří Janál – koordinátor projektu, Dr. Dagmar Civišová – vedení agendy, PhDr. Aleš Pospíšil – odborný garant projektu, Dagmar Fundová – ředitelka nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Dr. Ondřej Hubáček – administrátor projektu a dotační manažer a Ing. Tomáš Plápol – ekonomický a finanční manažer. V neposlední řadě je nutno připomenout také Město Kutná Hora, které bylo příjemcem dotačních prostředků a „zastřešilo“ celý projekt od začátků až po závěrečné dokončení.

Pojďme alespoň ve stručnosti nahlédnout, co nabízí nové prostory jednotlivým návštěvníkům z řad laické veřejnosti, ale i odborníků:

Nejdříve vstoupíte do návštěvnického centra, kde se seznámíte s organizací UNESCO a světovým kontextem expozice. Můžete pokračovat do tzv. Portálové síně, nazvané po kolekci gotických portálů, a z ní vstoupíte do Biskupské kaple, kdysi nejvýznamnějšího prostoru v domě. Nabídne se vám expozice o obyvatelích tohoto domu, ale především příběh unikátní gotické dlaždice, která zde v průběhu rekonstrukčních prací byla objevena. V průchodu přízemím se prostřednictvím fotoreportáže seznámíte s postupem obnovy Dačického domu.

prostorová sklepní projekce

Sestoupíte-li do suterénu, absolvujete zážitkovou expozici IQ parku, kde je pro vás připraven dotykový stůl, animovaný film nebo videomapping a model chrámu sv. Barbory. Dětské návštěvníky jistě zaujme možnost sestavit si památku prostřednictvím stavebnice, ale i další hrací prvky. Dále sestoupíte do sklepních prostor, kde vás čeká interaktivní podlahová projekce, a ještě níže, ve druhém patře sklepů, budete moci nejen shlédnout prostorovou projekci Památky UNESCO v ČR, ale také v nejskrytějším koutě překvapení v podobě mluvícího permoníka.

Při návratu do prvního patra můžete k výstupu použít komfortní osobní výtah. Tato část domu je mimo jiné určena k sezonním výstavám, kulturním a vzdělávacím aktivitám. Konferenční sál s kapacitou 60 posluchačů je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou pro pořádání seminářů, konferencí či koncertů.

Další prostory tohoto patra obsahují sál sezonních výstav z různých oblastí památek UNESCO a témat k výročím architektury Kutné Hory. 2. patro představuje zcela soudobý prostor pro výukovou činnost. Výukový sál s kapacitou 25 posluchačů také nabízí špičkové audiovizuální vybavení. V hale s výtahem také najdete prezentační prostor partnerů projektu, jimiž jsou Nadace Kutná Hora – památka UNESCO (garant expozice a provozovatel centra) a Univerzita Pardubice. Lektorské programy pro školy se odehrávají v Dětském ateliéru. V této souvislosti si dovolím podotknout, že právě pro aktivní výuku historie, či chcete-li dějepisu na školách všech stupňů, je Dačického dům dokonale připraven. Věřme, že pedagogové sem se svými žáky najdou cestu. Jistě to bude k oboustrannému prospěchu.

sál sezónních výstav

Krátká procházka zrekonstruovaným rodným domem Mikuláše Dačického z Heslova nemohla zaznamenat vše, co  návštěvníka zaujme a překvapí. Až tedy budete přemýšlet, kam v Kutné Hoře zajít, nenechte se ujít tento unikátní objekt. S jednou návštěvou se možná  nespokojíte. Věřte, že budete vždy vítanými návštěvníky.

Miroslav Štrobl  

Prameny:  Mikuláš Dačický z Heslova (s úvodem Josefa Janáčka)

vyd. AKROPOLIS, 1996

Publikace Dačického dům v Kutné Hoře – popis obnovy památky , autorský kolektiv, Kutná Hora 2015

Propagační materiál Dačického dům v Kutné Hoře – Průvodce expozicí autorů PhDr. Aleše Pospíšila (text)
a Jiřího D. Dostála (foto) 

Poděkování: Ing. Jiřímu Janálovi a PhDr. Aleši Pospíšilovi za poskytnutí zásadních tematických informací

Leave a reply