0

Zářivá hvězda andělského hlasu na operním nebi

Světově proslulá australská koloraturní sopranistka Joan Sutherland (1926–2010) naplňovala svou věhlasnou uměleckou kariéru v rozsáhlém časovém období let 1946 až 1990 na všech světově prestižních operních scénách. Zcela originálním a ve své době nebývale výjimečným darem vokální prezentace především lyricko-dramatických partů v opusech G. Donizettiho, V. Belliniho, G. Verdiho, G. Puccinniho, ale i třeba W.A. Mozarta skvěle konkurovala takovým fenoménům sopránového oboru, jakými v té době bezesporu byly např. Maria Callas (1923–1977) či Renata Tebaldi (1922–2004). Vskutku grandiózní hlasový rozsah a jímavá intonace byly v každé ztvárňované postavě umocněny  heroicky dramatickým akcentem, jímž tato pěvkyně obohacovala vděčné publikum svou osobnostní výjimečností. Byla to právě Joan Sutherland, která osudovým způsobem aktivovala následnou kariéru italského tenoristy Luciana Pavarottiho (1935–2007), když v něm jasnozřivě rozpoznala vrozený talent a citlivě mu poté pomáhala ve zrodu jeho postupně osnované proslulosti. Prima donna assoluta–titul, který zcela jistě a právem této „dámě operního jeviště“ náleží, je tedy snahou alespoň rámcově definovat umělecký přínos J. Sutherland v popularizaci průzračně oslnivého bel canta.

Pro připomenutí nedožitých 90. narozenin Joan Sutherland jsem zvažoval, v jaké roli si v rámci našich operních večerů máme tuto excelentní umělkyni opětovně zpřítomnit. Jistě se nabízí celé spektrum dramaticky či komediálně akcentovaných rolí, jimž si podmaňovala vřele reagující publikum počínaje milánskou La Scalou a konče Metropolitní operou v New Yorku! Jelikož ovšem máme v převážně většině na repertoáru opusy s bolestně tragickým dějovým vyvrcholením, rozhodl jsem se tentokrát pro spíše odlehčenou formu v podobě tzv. buffo opery fenomenálního italského komponisty Gaetana Donizettiho (1797–1848) Dcera pluku (La fille du régiment, premiéra 11. 2. 1840, Paříž). V památném představení v prostorách operního domu v australské Sydney, které bylo realizováno v roce  1986, se nám vedle hlavní protagonistky Joan Sutherland (Marie) představí i vynikající lyrický tenorista Anson Austin (Tonio) či barytonista Gregory Yurisich (Sulpice). Dirigentem večera byl Richard Bonynge.

A já již pouze dodávám to podstatné: sejdeme se v prostorách kutnohorského Hotelu U Kata v úterý
22. listopadu od 18.00 hod. Věřím, že i tentokrát prožijeme hluboce inspirující umělecký zážitek.

Karel Bican

Leave a reply