0

Tištěná perioda končí

O světě tištěných médií…

Jsme svědky informační revoluce, jednoho ze tří největších kulturních zvratů v dějinách lidstva. Stejně jako nejprve písmo a později vynález knihtisku nástup nových technologií způsobil, že se poměry ve společnosti prudce změnily. Doba ohromně zrychlila, pravidla se mění rychleji než umíme akceptovat, svět je zásadně jiný než v době mládí našich rodičů a vlastně i našeho mládí, a držet tempo je velmi náročné.  Digitální technologie se vyvíjejí rychleji, než je společnost schopna přijmout, rychleji, než je schopna pochopit sama sebe.  Přestáváme vnímat reálný život a stále více se upínáme na životy virtuální, které vnímáme skrz displeje našich tabletů, mobilů a počítačů. Zprávy z těchto zařízení jsou pro mladou generaci prioritou než slova jim sdělená člověkem v jejich přítomnosti.  Převaha fyzické a virtuální roviny našich životů je spojena s věkem a generační zlom nastává cca u dnešních pětatřicátníků. Drtivou většinu, totiž tištěná média nezajímají, žijí virtuálně. I to je jeden z důvodů proč od srpna 2017 přestává vycházet v tištěné podobě regionální časopis Dobrý info. Červnovo/červencové vydání je poslední tištěné, které bylo možno zakoupit na prodejních místech. Titul se pod tlakem doby přesouvá pouze do elektronické podoby a najdete ho na www.dobryinfo.cz

dl.

Leave a reply