0

Metropolitní opera v objetí Luciana Pavarottiho

Pro úvodní setkání nově zahajované sezóny našich operních večerů jsem proto logicky zvolil DVD velkoplošnou projekci zcela výjimečných ukázek z bohatého repertoáru, jímž L. Pavarotti obohatil programovou nabídku Metropolitní opery v letech 1977 – 1992. Budeme tak svědky výrazných proměň, jimiž pěvec postupně procházel a dotvářel tak svůj umělecký profil. Připomeneme si jeho  stěžejní party z opusů G. Verdiho, G. Pucciniho, G. Donizettiho a W.A. Mozarta, které uvedl pod dirigentskou taktovkou J. Levina, N. Rescigniho a R. Bonyngeho a spoluúčasti svých pěveckých partnerů J. Sutherland, L.Nucciho, F. Furlanetta, E. Marton aj.

Aktuální vzpomínka na jednoho z nejprestižnějších reprezentantů brilantního vokálního umění, jakým bezesporu stále v naší mysli zůstává legendární italský tenorista Luciano Pavarotii ( 1935 – 2007 ), od jehož úmrtí uplynulo 6. září letošního roku již celých 10 let. Tento rodák z podmanivě romantického města Modeny debutoval v roce 1961 v roli Rudolfa ( opus G. Pucciniho “ Bohéma „, Teatro Reggio Emilia ), aby v následujících desetiletích zcela originálním pojetím obohacoval svým multidimenzionálním vokálně-dramatickým projevem všechny prestižní operní scény v Evropy a USA. Stal se tak vpravdě nezastupitelným představitelem prioritně opusů italské provenience, zejména v partiturách G. Verdiho, G. Pucciniho, R. Leoncavalla, G. Donizettiho, ovšem s typickou osobní i uměleckou invencí přejímá role i v operách G. Bizeta, J. Masseneta či W.A. Mozarta. Jedinečným a spontánním způsobem prezentuje svým posluchačům rovněž jímavou melodiku italských canzonett či ryze muzikálových hitů.

Jakousi domovskou záštitou byla pro celý umělecký život L. Pavarottiho především Metropolitní opera v New Yorku. Na jejím jevišti vytváří celé spektrum osobitě  ztvárněných operních postav a v dokonalé emocionální empatii transponuje notový part do konkrétní podoby dramaticky vypjatých osudových peripetií  jednajících postav. Umělecká symbióza Metropolitní opery a Luciana Pavarottiho je tak nesmazatelně vepsána do bohaté historie této renomované scény.

Rád vás všechny, milí přátelé , uvítám v úterý 14. listopadu 2017 ( od 18, OO hod. ) v prostorách kutnohorské Střední průmyslové školy, Masarykova 197/1 ( vstup hlavním vchodem do suterénu budovy ) a věřím, že společně prožijeme příjemný umělecký zážitek. K. Bican

Leave a reply