0

Společně sLovEm Písní ObRazem

spolecneLetos v září tomu bylo již 19 let, kdy byl uveden v život tvůrčí organizmus s názvem LEPOR. Slušelo by se asi na tomto místě připomenout co že to slovo LEPOR vlastně znamená. Není to žádná zkratka ani novotvar, ale latinské slovo (respektive obrat slova) a jeho význam uvádí latinský slovník jako „jemnost, vtip a půvab múz“. Ano, je to tak – práce, kterou zmíněných 19 let společnost LEPOR dělá, je především převádění myšlenek našich zákazníků do hmotného světa. Nápady a potřeby, které mají naši zákazníci ve svých hlavách, se snažíme realizovat co nejvěrohodněji a k podobě takové, jak nám své potřeby v oblasti propagace popíší slovy. Na týmu našich kreativců a grafiků je pak úkol, který není nijak lehký, a to v co nejkratším čase (v dnešní době totiž všechno spěchá – bohužel) převést tyto nehmotné představy do fyzické podoby, kterou jsou grafické návrhy a následné tisky. No a zde se ony múzy přinášející inspiraci, ať již vtipnou či onakou, vyskytují. Jsou někde mezi zákazníky a námi, co se spojili v kreativním a tvůrčím organismu s názvem LEPOR. Tvořit a uvádět do života nové věci je radost, vidět spokojenost na tvářích našich zákazníků
s výsledkem naší práce neboli s „převodem nápadů do viditelné podoby“ je tím, co je hnacím motorem svobodné agentury LEPOR. Slovo svobodná je zde uvedeno z důvodu toho, že jsme ryze česká firma a firemní kulturu si vytváříme v rámci týmu, vždy po vzájemné komunikaci a zhodnocení plusů nebo případných mínusů pro celek LEPOR. A jelikož někteří z členů kolektivu nemají kreativní a umělecké tvorby dost v pracovním čase
a prostorách firmy, napověděla múza a zrodila se myšlenka představit tuto mimopracovní činnost širší společnosti SPOLEČNĚ, a to sLovEm-Písní-ObRazem. Jan Morávek, Michal Cetkovský, Cyril Malík a Dušan Lapáček představí každý po svém autorská díla. Výstava se koná od 11.října do
1. listopadu 2014 v galerii Kosmas v Kutné Hoře. Srdečně všechny zve kreativně svobodná agentura LEPOR z Kutné Hory.

JAN MORÁVEK (*1984)

se narodil 28. ledna v Čáslavi. Zde také prožil své dětství a vystudoval. Již v brzkém mládí nalezl v oblasti literatury jakési zalíbení a oddal se občasné básnické tvorbě. Při studiích psal víceméně „do šuplíku“, avšak jeho tvorba (jak se jemu samotnému zdálo) postupně dospívala, a právě v období konce studií vznikají některé básně, později zařazené do první sbírky.
Po studiích odchází Jan Morávek do Kutné Hory a po probdělých nocích roku 2009 vydává svou první sbírku básní nazvanou (pro něho tak příznačně) NESPAVEC. Během následujících 4 let dokončil dalších 6 básnických sbírek s tematikou vážnou, milostnou či humornou. Nač dál ten květ měl by kvést, Máchám, Kus básní, s-Prosté básně, Moudernaté známosti a vlastní všednosti a Za slovy.

DUŠAN LAPÁČEK (*1969)

Od dětství patří k jeho zálibám kreslení, grafika, fotografování a v neposlední řadě i hudba. Ač v žádné z výše uvedených oblastí nevystudován, přesto ho tyto umělecké a kreativní záliby přivedly v roce 1995 k rozhodnutí se začít živit jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru, kde se výše uvedené koníčky střetávají.Právě hudba je tím nejspolehlivějším, co ho dokáže vytrhnout z podnikatelského pracovního tempa a zároveň nabít pozitivní energií.

MICHAL CETKOVSKÝ (*1978)

Kutnohorský grafik, konstruktér a motorkář Michal Cetkovský chodil od dětství na výtvarné kroužky. Vystudoval SPŠ v Kutné Hoře a pokračoval na ČVUT strojní v Praze, kde navštěvoval semináře designu V. Krále. Neustále tak cestoval mezi technikou a uměním. Výtvarná činnost zvítězila při zaměstnání ve studiu malíře Jana Chaloupka v Praze. Osobně se tam setkává s předními výtvarníky, galeristy a herci. Připravuje grafiku, katalogy a monografie pro galerie Vltavín, Hollar a ČMVU. Jeho profesí je zároveň i reklama. Po více jak 10-ti letech se vrací zpět do rodného města jako grafik agentury Lepor. Znalosti z techniky uplatňuje ve vlastnoruční konstrukci motocyklů – chopperů, které získávají přední ocenění na soutěžních výstavách. Ve výtvarné tvorbě je věrný surrealistické kresbě. Tématem je deprese, hranice mezi snem a realitou, sex, bolest, boje rozpolcené povahy. V minulosti vystavoval v kutnohorských klubech a minigaleriích a letos na jaře v galerii Ars Diva v Praze.

CYRIL MALÍK (*1985)

Cyril Malík se narodil 8. září v neděli v Kutné Hoře. Na základní škole nijak nevybočoval z šedého průměru žáčků. Jeho výtvarné nadání se projevilo až během studia na gymnáziu, kde vedle zápisků z hodin byly i kresby a karikatury kantorů, kteří se při kontrole sešitů naštěstí nepoznávali. První výstava prací byla v rámci projektu DUV (dobře utajené výstavy) v prostorách kláštera sv. Voršily. Od té doby autor tvoří převážně do šuplíku pro radost.

spolecne-pozvanka

Leave a reply