0

Říjnový literární festival v Kutné Hoře

Kongresový sál kutnohorského hotelu U Kata se ve dnech 26. – 29. října stane dějištěm převážné většiny programů literárního festivalu, připraveného Vladimírem Císařem a jeho spolupracovníky pod jednotícím titulem Kutná Hora, domov můj. Obsahově i tematicky připomíná program festivalu významné osobnosti i dějinné události ze společenského a kulturního života Kutné Hory v období XIX.století.
Alespoň ve stručnosti vás seznámíme s bohatým programem:
Slavnostní zahájení proběhne v neděli 26. října v 18.00 hod. Hlavním bodem je křest nově vydané knihy Paměti z Rastrová mlýna. V pondělí 27. října bude v České ulici na domě čp. 1 odhalena v 11.00 hod. pamětní deska kutnohorské rodačce, malířce a ilustrátorce Marii Fischerové-Kvěchové a v 19.00 hod. v kongresovém sále U Kata se uskuteční zábavný i naučný pořad textaře, divadelníka a hudebníka Přemysla Ruta s názvem Písňová Tvorba J. K. Tyla.

pano

loga

Bohatý program je připraven na středu 28. října: Začne v 11.00 hod. ve fotoateliéru Agmons Foto v Šultysově ulici vernisáží výstavy kutnohorských historických pohlednic, ve 14.00 hod. nabídne pořad Obrazy z dějin Sokola kutnohorského, připravený Dr. D. Novákovou do tzv. Staré sokolovny v Sokolské ulici a v 17.00 hod. bude v kongresovém sále hotelu U Kata pokračovat pořadem Píseň nejkrásnější, připomínající osobnost J. K. Tyla v souvislosti se vznikem české hymny. Denní program bude zakončen také v kongresovém sále hotelu U Kata v 19.00 hod. komponovaným programem „28. říjen roku 18..?“
Závěrečný den festivalu, středa 29. října je věnován přednáškám s širokou tematikou života Kutné Hory v XIX.století. První programový blok začíná v 9.30 hod., druhý pak odpoledne ve 14.00 hod. V 19.30 bude říjnový festival zakončen vystoupením Lucie Zhory s jejími písněmi na slova kutnohorských básníků. Všechny programy závěrečného dne se uskuteční
v kongresovém sále hotelu U Kata.

– red.-

Leave a reply