0

Umění spojení 014JUNIOR

Lektorské centrum GASK zahájilo druhý ročník projektu „Umění spojení“ s podtitulem 014JUNIOR. Navazuje tak na úspěšný ročník 013SENIOR, který vyvrcholil v prosinci minulého roku benefiční aukcí společných děl umělců a seniorů. Výtěžek, který překročil částku 160.000,- Kč, senioři spolu s umělci věnovali rodinám pečujícím o děti s postižením. Letos se umělci pustí do práce se skupinami dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním a výtěžkem z aukce podpoří naopak seniory.
Cílem netradičně pojatého projektu je propojit místní komunitu s galerijním prostředím a světem umění, umožnit setkání lidem různého věku a možností, ale především spojit síly k pomoci druhým. Každý ročník je zaměřen na jinou cílovou skupinu, která v průběhu roku pracuje s mladými umělci. Umělci sami vytvářejí koncept pro konečné dílo, které pak putuje do aukce pod jejich jménem a jménem organizace, jež se na jeho tvorbě podílela. Je na nich, zda použijí práce jednotlivců a dílo z nich zkompilují sami, nebo celou věc vytvoří ve skupině. Z loňského ročníku každopádně vzešla velmi působivá díla, jak se ukázalo při nejednom dražebním souboji.
Do projektu, finančně podpořeného městem Kutná Hora, jsou letos zapojeny organizace, které v našem regionu pečují o děti a mládež se zdravotním či sociálním hendikepem. Děti se nejen setkají s umělci v prostředí galerie a vyzkoušejí si jejich výtvarné techniky a postupy, ale při závěrečné benefici zažijí pocit, že umění má svou cenu a že aktivně pomáhat a podporovat slabší je i v jejich moci.
Při první akci letošního ročníku Umění spojení starší junioři z nízkoprahového klubu Maják spolu se svými vedoucími vyrobili z hlíny modely obydlí, která sochař Petr Švolba odlil z betonu a zasadil do dřevěné krajiny. Mladších dětí ze stejného zařízení se ujala mladá multimediální umělkyně Kateřina Dobroslava Drahošová a technikou akční malby s nimi vytvořila velkoformátové plátno na pohádkové téma „Domov pro zvířátka“. Dílna vedená hudební skladatelkou Sonjou Vectomov byla věnována dětem z ubytovny v Lorci. Z natočeného materiálu vznikly elektronické hudební kompozice. Celý projekt je vydán jako limitovaná série na CD i s uměleckým bookletem s obrázky, které děti namalovaly v průběhu celého workshopu. Mladá výtvarnice Veronika Landa vytvořila s další skupinou dětí z Lorce originální soubor akrylových maleb „Bojovníci.“ Nejrozměrnější dílo letošního roku vzešlo z rukou Veroniky Richterové a dětí z Dětského domova v Býchorech. Jde o obří mouchu sestavenou z vyřazených dílů aut, které GASK věnovala TPCA. Roman Kastl pracoval se svojí skupinou technikou sítotisku na téma Osobní vzkaz > poselství světu. Do aukce jsou připraveny 3 plakáty, tričko a dva kartonové „vzkazy“ od dětí, určené tomuto světu. Autorskému duu Barbora Baronová a Jana Thalová se podařilo skutečně netradiční „spojení“. Děti ze Speciální školy v Kolíně si pod vedením spisovatelky Barbory Baronové povídaly s kutnohorskou seniorkou paní Trnkovou o jejím životě. Nejzajímavější sdělení potom přepsaly na hedvábnou látku, ze které módní návrhářka Jana Thálová ušije dvoje „šaty s příběhem“ do prosincové aukce. Do konce roku nás ještě čekají akce s malířem Pavlem Vašíčkem a Janem Vičarem. Celý letošní ročník je citlivě propojen projektem restaurátorky GASK Kateřiny Ďoubalové, která se všemi účastníky projektu vytváří zcela originální opis knihy Malého prince. Opisují a ilustrují nejen děti, ale také umělci, lektorky, fotografové či novináři, zkrátka každý, kdo se do projektu jakkoliv zapojí.
Doufejme, že si všechna díla najdou v prosincové aukci své kupce a stejně jako loni se potvrdí, že umění může vést ke sblížení lidí z velmi odlišného prostředí a s různými osudy.

junior

Přijměte prosím pozvání na benefiční aukci výtvarných děl, která vznikla společnou prací kutnohorských juniorů a umělců v rámci projektu Umění spojení.

Díla si budete moci prohlédnout 12. 12. 2013 před Refektářem v GASK od 17.00. Samotná aukce bude poté zahájena v Refektáři GASK v 18.00.

Výtěžek benefiční aukce připadne ve prospěch organizace Život 90, která pečuje o osaměle žijící seniory na Kutnohorsku. Konkrétně na nákup signalizačních zařízení, pomocí nichž si mohou senioři v případě nouze přivolat rychlou pomoc přímo ze svého domova. Při dosažení částky přesahující cenu nákupu 10 zařízení /130.000,– Kč/ budou další finanční prostředky využity na nákup automobilu nezbytného k pravidelnému kontaktu s klienty.
Nákupem díla podpoříte:

Osaměle žijící seniory / finanční pomocí
Děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním / vědomím,
že jejich úsilí mělo smysl
Mladé umělce / pocitem, že jejich práce přinesla konkrétní užitek
Místní komunitu / smyslem pro společenskou odpovědnost
a aktivním přístupem ke svému okolí
Sami sebe / radostí z cenného uměleckého díla
a celoročním volným vstupem do GASK

Na částku, kterou přispějete do aukce, bude na místě vystavena darovací smlouva, na jejímž základě lze uplatnit odpočet darů z daní.

Prezentaci projektu a katalog děl najdete na http://www.gask.cz/lektorske-centrum/umeni-spojeni

Pro více informací prosím kontaktujte:
Věra Pinnoy / Lektorské centrum GASK
pinnoy@gask.cz / 725-607394
GASK / Galerie Středočeského kraje, přísp. org.
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
http://www.gask.cz/lektorske-centrum/umeni-spojeni

Leave a reply