0

Obce sobě

Každý z nás někde žije – na vesnici, v městyse či městě, a zajímá ho, jak si jeho obec poradí s běžnými věcmi každodenního života, jakými jsou doprava, úklid ulic a stav veřejného prostoru, odpad, místa ve školkách a školách, opravy silnic… Řešení problémů s tím spojených nejsou většinou jednoduchá ani okamžitá, což nás, občany, občas rozčiluje. A vede nás mnohdy k úvahám, proč v sousední obci to jde a u nás ne… Aby to i u nás šlo, o to se snaží pilotní projekt Svazu měst a obcí zaměřený na rozvoj a podporu meziobecní spolupráce.

Odstartoval v září loňského roku z peněz Evropského sociálního fondu a jeho cílem je vytvořit odborné a administrativní zázemí pro podporu spolupráce obcí v daném regionu. Týká se obcí s rozšířenou působností, které v podstatě přebraly agendu dřívějších okresů. V celé republice je jich 205. V rámci jejich území si obce často samy vytvořily vlastní formy spolupráce, kterými jsou tzv. mikroregiony nebo místní akční skupiny (MAS). Jak se však ukázalo, tyto iniciativy „zdola“ úplně nestačí, samosprávy neboli volené vedení obcí si leckdy s určitými problémy neví tak úplně rady, potřebují pomoc, a tak není divu, že se do projektu zapojilo 186 obcí s rozšířenou působností, tedy drtivá většina. Patří k nim i Kutná Hora. V jejím rámci aktivně pracuje pět mikroregionů.
O co konkrétně v tomto pilotním projektu jde? Realizační týmy, vybrané na základě výběrových řízení, měly za úkol s pomocí metodiky a časového harmonogramu od Svazu měst a obcí zmapovat situaci v jednotlivých územích ve třech základních oblastech, které jsou pro samosprávy z hlediska dlouhodobých zkušeností nejdůležitější: předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství a sociální služby. Čtvrté téma bylo volitelné, takže záleželo na tom, co který region trápí – někde to je doprava, jako například na Jablonecku, jinde bezpečnost, odpady nebo administrativní podpora neuvolněných starostů. V Kutné Hoře to je cestovní ruch.
Členové kutnohorského týmu spadajícího pod odbor regionálního rozvoje a územního plánování se rozjeli po regionu, aby zjistili, s jakými problémy se starostky a starostové potýkají. Čtyři měsíce shromažďovali informace prostřednictvím dotazníků i osobních návštěv a rozhovorů, nehledě na rešerše z oficiálních míst, jako jsou příslušná ministerstva, obecní úřady a statistický úřad. Zjistili, že obce spolu často kooperují, aniž by si jejich starostové uvědomovali, že jde o meziobecní spolupráci. Nejvýrazněji se to projevuje v oblasti školství – například nejsou-li někde místa ve škole nebo školce, starosta zavolá sousedům, zda mohou umístit dítě z jejich obce, apod.
V dalších oblastech se ukazuje, že tam jsou možnosti spolupráce otevřené, například v odpadovém hospodářství. Obce řeší skládky, bioopad… Také sociální služby jsou na pořadu dne. Populace seniorů sílí a obce si uvědomují, že je třeba řešit péči o ně. Domovy důchodců už nestačí… Například na Kácovsku se několik obcí spojilo a najalo firmu, která jim zajišťuje sociální služby pro jejich seniory. Možností řešení v této oblasti je ale více – obce mohou například poskytnout prostory pro poradenskou službu, nebo zaměstnat člověka evidovaného na Úřadu práce díky nástrojům Úřadu práce na podporu zaměstnanosti, který bude vykonávat tzv. depistáž, což je cílené vyhledávání nemocných či lidí v sociální nouzi.
Nyní záleží na tom, jak projekt Podpora meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí dopadne v rámci povolební situace. Věřme, že se jeho finální výstupy, které budou z celé republiky odevzdány v prosinci, stanou podnětným impulsem pro nová vedení radnic k dalšímu zlepšování života nás, občanů.
O výsledcích projektu, i pokud jde o Kutnou Horu a její obce, který má uzávěrku v květnu příštího roku, vás budeme včas informovat. Do té doby se můžete podívat na webové stránky projektu na www.kutnahora.cz/ Region KH /projekt meziobecní spolupráce nebo na twitter @MOSORPKutnaHora.

esf

Dana Čermáková

Leave a reply