0

Jak se žije v obci…Veltruby

veltrubyVeltruby, vzdálené pět kilometrů od Kolína, se kromě toho, že leží v blízkosti přírodní rezervace lužních lesů a vyhlášeného jezera „písečáku“, mohou pochlubit i dvěma raritami. Již tři roky tu funguje skupina Naše poupátka, která zajišťuje předtančení na místních plesech. Na tom by nebylo nic divného – až na to, že ji tvoří osm dospělých mužů. Začínali známou spartakiádní písní Michala Davida Poupata, v loňském roce si připravili kreaci na Labutí jezero. Víte, kdo těm mužům šéfuje? Samozřejmě žena.
Další rarita? Starosta obce Ivan Kašpar, kandidující za nezávislé, po volbách vstoupil do svého čtvrtého volebního období – bez přerušení.
A konečně – znak a prapor obce vymysleli žáci základní školy v soutěži a jejich návrhy byly z velké části realizovány.

Ve funkci starosty jste již dvanáct let, předtím jste byl čtyři roky místostarostou, takže o dění v obci máte dokonalý přehled. Co všechno se za ta léta podařilo udělat pro lepší život vašich obyvatel?
Je toho skutečně hodně. Začal bych snad tím nejpodstatnějším – kanalizací. S její výstavbou se začalo v roce 1998, protože však tehdejší vedení na ni sehnalo dotaci jen ve výši 20% nákladů, odkanalizovala se jen menší část Veltrub. Lidé samozřejmě chtěli, aby se pokračovalo v její výstavbě, podařilo se to však až po mém nástupu do funkce starosty v roce 2002. Získali jsme velice výhodnou dotaci ze Zemědělského investičního fondu, která pokryla 80% nákladů. Dnes ve Veltrubech ani Hradišťku nenajdete jediný dům, který by neměl kanalizaci. Chybí pouze v deseti domech v nové zástavbě v Hradišťku, je však hotova projektová dokumentace a máme i stavební povolení, takže kanalizace tam bude vybudována do poloviny letošního roku. Díky dotaci jsme ušetřili peníze a mohli si dovolit plynofikovat celé Hradišťko. Pomohla nám i dotace z kraje. Celé nás to stálo kolem pěti milionů.

veltruby_1Veltruby mají také plyn?
Ne, ovšem ne proto, že bychom ho nechtěli, ale z dotace jej nemůžeme realizovat, a plynaři změnili systém. Zatímco při budování v Hradišťku I. provedli částečný odkup díla, ale i ten byl pro nás zajímavý, nyní chtějí jen plynové potrubí pronajmout za 1,- Kč ročně. Jen tak pro zajímavost, vybudování plynofikace ve Veltrubech by stálo 20 mil. Kč.

V obcích se budují různé cyklostezky – jak je to u vás?
Dá se říci, že po mém nástupu do funkce starosty to byla první větší investiční akce, kterou jsem v obci začínal. Vybudovali jsme cyklostezku od katastru Velký Osek do katastru Kolína, což činní cca 5 km, a současně jsme museli udělat dva mostky pro cyklisty. Musím poděkovat firmě TPCA, která finančně přispěla, bez ní bychom to nedokázali. Na cyklostezce se finančně podílelo i město Kolín, za což mu patří samozřejmě také dík.

Které budovy v obcích se vám podařilo zrekonstruovat?
V roce 2007 jsme začali s opravou budovy základní školy, o rok později jsme u ní položili novou komunikaci, předtím tam vedla jen prašná cesta. Koncem volebního období 2006 – 2010 jsme zakoupili budovu bývalé hospody ve Veltrubech, kde za socialismu býval kulturní dům. Objekt byl po revoluci vrácen původním majitelům, ti ho pronajímali, ale do oprav neinvestovali, takže pomalu chátral. Když jsem se dozvěděl, že z něj chtějí udělat ubytovnu, rozhodli jsme o jeho koupi. Nevěděli jsme, zda se nám podaří získat dotaci, naštěstí se tak stalo v roce 2011, a my jsme mohli bývalý kulturní dům zrekonstruovat. Zateplili jsme ho, osadili nová okna a dali novou střechu. Opravili jsme bývalý kinosál na malou společenskou místnost i velký sál a obnovili také jeviště, které bylo součástí původní hospody, za socialismu ho však zazdili. Není to sice klasické divadelní jeviště se dvěma vchody, má jen jeden, ale soubory k nám i tak rády jezdí.

Ve zdejší hospodě se prý kdysi hrávala ochotnická představení místního divadelního spolku…
Ano, hrál jsem tam i jako děcko a paradoxně nás režíroval můj otec, který s dalšími spoluobčany v tomto divadle hrál.

Vraťme se k rekonstrukcím…
V letech 2012 – 2013 jsme ve Veltrubech udělali nové komunikace a chodníky. Letos jsme opravili budovu mateřské školy – zateplili ji a pořídli solární panely na střechu. Opravili jsme dva asfaltové tenisové kurty, které jsme slavnostně otevřeli
26. prosince při 15. ročníku „hokejbalového turnaje“ s tenisovým míčkem Bendy Cup. Chceme vedle nich postavit víceúčelové hřiště, už jsme na něj dostali dotaci z ROPu (Regionální operační program Střední Čechy), ten však momentálně nemá dostatek peněz, takže s výstavbou hřiště počítáme až v letošním roce.
Před pěti lety jsme 100 tisíci korunami přispěli na opravu střechy kostela a později také místním spolkům na opravy jejich budov, konkrétně myslivcům a rybářům na opravu střech, na každou ve výši asi 100 tisíc korun. Fotbalovému klubu Čechie Veltruby jsme finančně pomohli s opravou střechy Sokolovny a přispěli i na nová okna. Příspěvek obce byl mnohem vyšší než pro rybáře a myslivce, protože objekt sokolovny je rozsáhlejší. Na rekonstrukci fotbalových kabin jsme přispěli i druhému fotbalovému mužstvu – Meteoru Hradišťko I.
V Hradišťku jsme museli opravit kapličku, na kterou při bouřce spadl strom a celou ji poničil. Pojišťovna nezaplatila téměř nic.

Které rekonstrukce vás čekají?
Ve druhém patře budovy obecního úřadu máme 3 byty, kde jsme v roce 2014 vyměnili okna, a v letošním roce máme v plánu osadit nová okna v kancelářích obecního úřadu, který sídlí v 1. patře budovy. Momentálně probíhá rekonstrukce obecní hospody v Hradišťku, budovu jsme zateplili a vyměnili okna, bohužel se během prací potvrdila špatná kvalita střešní vazby, takže musíme provést výběrové řízení na zhotovitele střechy. Rekonstrukce hospody tak bude dokončena v polovině tohoto roku.
Mým snem je postavit ve Veltrubech dům s pečovatelskou službou, protože na seniory dnešní společnost zapomíná, přitom postarat se o ně bude čím dál náročnější, a to i finančně. Máme hotový projekt, budova s deseti byty by měla stát uprostřed obce vedle obecního úřadu a mateřské školky, máme i firmy, které by ji postavily, bohužel to s největší pravděpodobností nebude možné. Naše obec je totiž Povodím Labe zahrnuta do záplavové oblasti stoleté vody, ačkoliv u nás povodně nikdy nebyly. Nemáme tak šanci dosáhnout na dotace a sami z obecních peněz si tuto investici ve výši 20 milionů korun nemůžeme dovolit, to je celý náš roční rozpočet.
Musela by se změnit pravidla a místo dotací by se peníze musely přidělovat rovnou obcím. Samozřejmě, mohli bychom využít nabídky některých firem, které by zde pečovatelský dům nejen postavily, ale i provozovaly, ale pak by pobyt v tomto domě s největší pravděpodobností nebyl finančně dostupný pro některé naše občany.

Pokud jde o občanskou vybavenost, máte školku, školu, kulturní dům… Co zdravotní středisko? Obchody?
Školka má kapacitu 50 dětí a je zaplněna. Základní škola má pět tříd, děti postupující na II. stupeň musí dojíždět do Velkého Oseka nebo do Kolína. Loni v srpnu jsem od našich žáčků dostal k narozeninám přání, v němž bylo také napsáno, abych se zasadil o přistavení patra na škole, aby nemuseli dojíždět jinam, protože se jim v naší škole líbí. Strašně rád bych to splnil…
Zdravotní středisko nemáme, ale jednou za měsíc k nám zajíždějí praktický a rehabilitační lékař. A máme zubní ordinaci. Pro naše občany jsme zřídili službu, která není asi moc obvyklá – dovážíme jim z Kolína léky, předepsané u nás dojíždějícími lékaři nebo zubařkou.
Každý den k nám zajíždí Česká pošta. Máme tři obchody s potravinami a čtyři hospody.
Jsou v obci firmy, které zaměstnávají místní občany?
Je jich tu asi deset, podnikají většinou v kovovýrobě, zemědělství a stavebnictví. Zaměstnávají tak 15 až 20 našich obyvatel, z čehož je zřejmé, že převážná většina z nich dojíždí za prací, zejména do Kolína, ale také například do Poděbrad.

Z pohledu na webové stránky Veltrub je patrné, že u vás dobře funguje spolkový život…
To určitě. Máme tu dva fotbalové kluby, dobrovolné hasiče, myslivce, rybáře a šipkaře. Ti hrají docela vysokou ligu, fotbalisté 3. třídu, zápasy Hradišťka I. a Veltrub jsou ovšem vždy hojně navštěvované. Fotbalisté založili v roce 2013 fotbalovou přípravku pro děti od čtyř let, rybáři organizují celoroční rybářskou školičku. Hasiči rovněž pořádají pro děti různé akce, nebo se na dalších spolupodílejí.
Dostali jsme se ke společenským, kulturním a sportovním akcím. Těch pořádáte víc než dost – až by vám takovou aktivitu mohlo závidět i leckteré menší město…
Vezmeme-li to podle kalendáře, začínáme v lednu Rockovou nocí a Obecním společenským plesem, pokračujeme dětským karnevalem v únoru a plesy myslivců a rybářů, s dětmi ze základní školy vynášíme koncem dubna Moranu a mládež staví Máj, koncem června slavíme Den dětí a Den otců, začátkem července pořádáme veltrubskou pouť, každou druhou srpnovou sobotu běžíme hojně navštěvovanou Veltrubskou desítku a čtyřku, doplněnou bohatým programem, na svatého Václava se společně i s přespolními bojíme při večerním Svatováclavském pochodu pro děti, k říjnu neodmyslitelně patří drakiáda se seskokem parašutistů, koncem října jsme obnovili posvícenskou tradici s atrakcemi a loni poprvé jsme uskutečnili Halloweenský lampionový průvod. Koncem roku nás baví Mikulášská, rozsvěcení vánočního stromku, náš originální Bendy Cup 26. prosince a Silvestrovský běh 31. prosince. V letošním roce nás čekají ještě dvě kulatá výročí spolků – 130 let hasičů a 90 let SK Čechie Veltruby.

Kdyby si chtěl někdo u vás postavit dům, má takovou možnost?
Ano. V Hradišťku jsme po roce 2010 na obecních pozemcích vytvořili obytnou zónu se 30 parcelami. Smluvní firma pozemky vybavila inženýrskými sítěmi, my jí tuto investici splácíme z každé prodané parcely. Dnes jsou prodány více než dvě třetiny pozemků, v zóně stojí deset nových domů, další jsou rozestavěné nebo se letos začnou stavět.
Podobný systém se stejnou stavební firmou nyní realizujeme ve Veltrubech v lokalitě zvané Třešňovka. V této lokalitě jsme v 1. etapě prodali 10 parcel. Letos tam vybudujeme kanalizaci a komunikace, elektřina tam už je.

Projevují se investice do nové zástavby také v počtu obyvatel vaší obce?
Ano. V době, kdy jsem začal „starostovat“, měla zhruba 1300 obyvatel, teď jich tu žije 1372. Loni se nám narodilo osm nových občánků…

Tak ať se vám daří dál zlepšovat život vašich obyvatel!

veltruby_mix

Veltruby

Obec Veltruby se nachází severozápadně od města Kolín v centru tzv. lužních lesů. Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů jsou podle zákona o ochraně přírody maloplošná chráněná území.
Přírodní rezervace Veltrubský luh byla vyhlášena roku 1985.
V lužním lese najdeme dub letní, habr obecný, jasan ztepilý, javor babyku či lípu malolistou. V tůních roste mj. rdest vzplývavý, voďanka žabí nebo stulík žlutý. V lese pak dymnivka dutá, kruštík modrofialový a kruštík polabský. Na loukách roste koromáč lešníkový, hvozdík svazčitý a vzácně hadí jazyk celolistý. Průzkum odhalil 57 druhů měkkýšů, v rezervaci žije skokan štíhlý, užovka obojková, puštík obecný a četné druhy zpěvného ptactva. Na území památky leží největší labská tůň typického srpkovitého tvaru.
O původu jména obce Veltruby vypráví stará pověst, podle které kněžna Libuše, která se v těchto místech ztratila při lovu, velela „troubiti“, a dle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. Vesnice, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1388, se skládá ze dvou historických částí. Západní část, nejblíže Labi, stojí na místě zaniklé vsi Jezeřany, která stávala u Labe a byla uváděna se dvěma dvory a tvrzí. V husitských válkách ves zanikla a zůstal zachován pouze kostel a hřbitov. Východní část vznikla kolem velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na východ ke státní silnici.

Hradišťko I.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1290. Poblíž dnešních Veltrub bylo předsunuté hradiště, patřící plně pod správu Libice. Toto hradiště, které se jmenovalo Licko (dnešní vyvýšenina poblíž části obce Hradišťko I.), patrně zaniklo při dobytí a zničení hlavního sídla Slavníkovců – knížecí Libice.
Na jižním konci obce se nachází jezero nazývané „písečák“, které bývalo součástí dobývacího prostoru písku. Návštěvníci využívají přístupu k jezeru většinou z druhé strany, než probíhala těžba. Přístup do vody je z písčitého břehu, poměrně prudce se svažuje do hloubky. Kvalita vody vzhledem k písčitému základu bývá velmi dobrá. K jezeru vede cyklostezka z Kolína.

Dana Čermáková
Fotografie autorka

Leave a reply