0

Znečištění organismu II – SRDCE

srdceSrdce a arterioskleróza

V srdeční výstelce, svalovině i obalu se vyskytují ložiska a toxické zatížení jako v jiných orgánech – jen s tím rozdílem, že subjektivně nezpůsobují téměř žádné problémy, maximálně poruchy rytmu, které vedou k oslabení srdeční svaloviny a vzniku tzv. stařeckého srdce. Ovšem moderní medicína disponuje řadou chemických preparátů, které svalovinu posilují, a srdeční rytmus upravuje přístrojem zvaným pacemaker. Tím člověka zbavuje nepříjemných pocitů, čímž mu však prokazuje medvědí službu, protože navozuje pocit, že léčí. Není to však pravda, onemocnění pokračuje dál!

Nejzávažnějším důsledkem toxického zatížení srdce je postižení tepenného systému, které vede ke vzniku známé arteriosklerózy neboli zúžení tepen a je nejčastější příčinou smrti a invalidizace. Arteriosklerózu nezpůsobují jenom nastřádané zbytky nestrávené potravy, ale především hlavně ložiska vznikající právě z těchto zbytků potravy, jejichž obsahem bývají nejčastěji borrelie, chřipkové viry a viry z řádu Coksackie. Ty se mohou v srdci vyskytovat i jako volné infekce. Svoji úlohu v procesu vzniku arteriosklerózy hraje toxické zatížení jiných orgánů, zejména jater, která zodpovídají za tukový metabolismus a produkci cholesterolu. Proto je kombinace jaterního a srdečního ložiska velmi rizikovou záležitostí. Játra navíc řídí periferní nervový systém, což hraje důležitou roli v řízení srdečně-cévního systému. Jiné volné toxiny se v srdci nacházejí jen výjimečně, protože srdeční sval je proti nim fyziologicky chráněn.
Srdeční výstelka je napadána toxiny mikroorganismů z ložisek v jiných orgánech, například v mandlích nebo v plicích. Opět jde o borrelie, ale i streptokoky a další.

Srdce a tenké střevo

Ložisko a toxické zatížení tenkého střeva jakožto dceřiného orgánu srdce rovněž nevyvolává větší subjektivní problémy. Ovšem vzhledem k tomu, že se v tenkém střevě vstřebává větší část vitaminů, zejména skupiny B, a mnoha stopových prvků i minerálních látek, vede poškození tenkého střeva k poruchám v zásobení organismu těmito vitálními látkami. Bohužel příznaky dlouhodobého nedostatku vitaminů se rozeznávají dosti nesnadno. Například chronický nedostatek vitaminů skupiny B, které jsou důležité pro centrální nervový systém, vede po letech ke vzniku duševních poruch, demence, ke ztrátám paměti. Špatné vstřebávání železa nebo hořčíku, vápníku a dalších prvků zase vede například v kombinaci s chorobami a ložisky v ledvinách k postižení kostí, v kombinaci s ložisky ve slezině k postižení vegetativního nervového systému, v kombinaci s ložisky v játrech k postižení periferního nervového systému.
Vzhledem k nakupení imunitních buněk v tzv. Peyerských placích mají lidé s toxicky zatíženým tenkým střevem imunitní problémy. Do oblasti tenkého střeva patří také využití energie z potravy, takže lidé jsou pak oslabení, tlustí nebo velmi hubení podle toho, jak množstvím potravy nahrazují nedostatečné vstřebávání energie. Člověk s ložisky v tenkém střevě bývá často označován za neurastenika, což znamená tělesnou i duševní slabost, oslabenou odolnost vůči psychickým i fyzickým zátěžím a slabý energetický potenciál.
Zkrátka a dobře, srdce o sobě nedává vědět, ale když už tak učiní, stojí to za to. Působí pak silně na naše emoce, jejichž obsahem bývá nejčastěji strach, především ze smrti. Je proto určitě rozumné srdce detoxikovat a zbavit se tak nebezpečí ohrožení života. Pokud jde o příčiny úmrtí, všichni se dělíme na základě vrozených tendencí na dvě skupiny – na ty, jimž kvůli genetickým dispozicím vypoví službu srdce, a na ty, kterým život ukončí rakovina. Dám vám tedy dobrou radu – poslouchejte své srdce! (A tím nemyslím jenom vaše city.)
Symptomy svědčící o toxickém zatížení srdce a jeho okruhu včetně tenkého střeva jsou tyto: bušení srdce, nepravidelnosti rytmu, tlaky v srdci, angina pectoris, mozková skleróza, ucpávání tepen na končetinách, vtíravý strach ze smrti, chronický pocit neradosti, častá bujará srdečnost, chorobná touha mluvit, sklon k řečnění, řeč, která po několika minutách slábne, pláč či smích bez příčiny, strach ze sociálního zavržení, zadýchávání se po krátké námaze, zapomnětlivost, přechodně zvýšená sexualita, předčasný výron semene, škubání svalstva, modrání rtů a nehtů, bezbarvost obličeje, vidění neexistujících věcí ve tmě, velké množství snů, smích a nepřiměřená radost ve snech, sny o ohni, blescích a slunci, pálení v dlaních, tlačit se ve snu v davu, pomatené blouznění, neschopnost ovládat city, záněty očního koutku, zduřeniny v očních koutcích, krvavé žilky v očích, změny na špičce jazyka, sucho v nose, bolesti na lopatce a nad ní, ztmavnutí moče, změny v průběhu meridiánu na vnější straně ruky, vnitřním epikondylu lokte a na lopatce.
Příště se budeme věnovat toxickému zatížení sleziny a jejího okruhu.

Dana Čermáková

Leave a reply