0

Komu pomůže elektronická evidence tržeb?

fotoOd dubnového vydání zahajujeme novou rubriku nejen pro živnostníky a malé podnikatele. Jedním z impulzů k jejímu vzniku je v současnosti připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb (dále jen EET). V případě jeho prosazení se totiž dotkne nemalou měrou všech občanů ČR, tedy i vás.

Toto velice aktuální téma bylo jedním z palčivých momentů diskuse na setkání živnostníků a podnikatelů s představiteli Okresní Hospodářské komory ČR, konaném 5. března 2015 v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře, kterého se zúčastnil i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Zajímavostí našeho regionu je to, že právě Vladimír Dlouhý je i řadovým členem kutnohorské pobočky. Tu na kutnohorském okrese zastřešují pánové Pavel Krenk a Robert Lukášek.
Na téma EET proběhla živá a místy bouřlivá diskuse. Hospodářská komora tento zákon totiž podporuje. S tímto postojem se většina živnostníků a malých podnikatelů neztotožňuje. Je zřejmé, že jmenovaní zástupci okresní pobočky i centrály Hospodářské komory ČR se pohybují v mnohem vyšších patrech pomyslného „podnikatelského prostředí“ než-li místní obchodníci. Mnozí z nich totiž v současné době bojují (nutno dodat poctivě) o přežití. Setkání vedlo naši redakci k rozhodnutí vyhledat jednoho z mála zasvěcených oponentů navrhovaného zákona, kterým je předseda Asociace podnikatelů a manžerů Radomil Bábek.
Jeho názory a vyjádření na otázky spojené s EET budeme průběžně zveřejňovat v našich vydáních.
Co podnikatelé a živnostníci budou muset?
Co nám zákon o evidenci tržeb přinese? Povinnost se bude týkat všech, kdo přijmou jakoukoli platbu jinou než na vystavenou fakturu (to znamená hotovost, platební karta apod.). Prodávající naúčtuje platbu a tu odešle do centrálního systému. Systém mu obratem má poslat číslo účtenky, kterou prodávající vytiskne a dá (povinně!) zákazníkovi. A zákazník bude mít povinnost (!) účtenku převzít.
Vypadá to snadně, pokud si neuvědomíme, co to ve skutečnosti bude znamenat.
Nejprve na straně státu (to je pro nás, podnikatele, méně zajímavé, ale platíme to, že). Stát musí pořídit robustní systém, software, který bude stále online. Tento systém bude denně přijímat od asi 1 130 000 podnikatelských subjektů (to je údaj ministerstva financí) provedené platby a okamžitě (?!) odesílat zpět číslo účtenky (kolik to bude denně operací, stovky milionů?). To vše se děje po internetu nebo přes mobilní připojení. Je zřejmé, že při sebemenší poruše spojení, přetížení sítě nebo nekvalitním signálu je celá transakce ztracena, nebo prostě zákazník čeká a čeká, až mu ta prodavačka ten „blbej paragon“ vytiskne. Jistě rád počká.
Je dobré připomenout, že sami předkladatelé, tedy ministr Babiš a jeho úředníci, předpokládají, že pořízení systému bude stát „až stovky milionů korun“, jak píší v důvodové zprávě k návrhu zákona. Asi se dá s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že ty „až“ stovky milionů budou hodně vysoké. A na provoz a údržbu systému mají v plánu utratit ročně desítky až stovky milionů. No comment.
Kolik nás to bude stát nás a jaké poneseme následky?
Každý podnikatel či živnostník, tedy podle Ministerstva financí ČR asi 1 130 000 subjektů, si bude muset pořídit zařízení, z kterého bude zprávy – platby odesílat. Tzn. počítač, notebook, tablet, chytrý telefon apod. Potom si každý bude muset koupit software, tedy program, který mu umožní evidovat a odesílat a přijímat zprávy o platbách a tisknout účtenky. Proto také musí každý mít tiskárnu, na které účtenku vytiskne. A to nejlepší nakonec – každý si bude muset zajistit velmi kvalitní připojení na internet nebo mobilní přenos dat. To je jistě dobrá zpráva pro všechny v malých obcích, v horách, pro lidi v kempech, u řek, v údolích atd. atd. Pokud totiž nebude připojení dostatečně kvalitní, může dojít k poruše přenosu a za nedodání dat či jiné nesrovnalosti vždy ponese odpovědnost poplatník (přeložím: podnikatel). Dokažte, že jste nepodváděli, ale „jen“ vypadl internet!
V právu se používá otázka Cui bono? V čí je to prospěch, komu to prospívá?
Podnikatelům jistě ne. Je to jen další povinnost, další náklady, další hrozba ze strany státu. A přitom, kdyby stát věnoval jen část úsilí, které věnuje přípravě zákona o evidenci tržeb, vyhledávání delikventů, kteří nepřiznávají tržby a neplatí daně, byl by jistě velmi úspěšný. A nemusel by otravovat život více než milionu lidí, z nichž drtivá většina podniká poctivě. A kde by na to stát vzal? No, třeba by mohl použít ty náklady, které plánuje spotřebovat každý rok na provoz a údržbu systému. Přičemž peníze na pořízení, až několik stovek milionů, by zcela ušetřil.
Tedy, komu to prospívá? Všem, kdo chtějí více svázat podnikání v ČR, všem, komu jsou trnem v oku nezávislí, samostatní a svobodní podnikatelé a živnostníci.
Kdo se za nás postaví?
Zatím se nám nepodařilo najít vlivnou organizaci, sdružující podnikatele, která by se postavila proti přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. Opravdu typickým pro podnikatelské svazy, asociace a komory je postoj Hospodářské komory ČR. Pokud bychom tam čekali zastání, tak se budeme velice mýlit. Stačilo se podívat na program konference, kterou k tomuto tématu Hospodářská komora pořádala 3. března 2015. Vypadalo to spíše jako jasná podpora, promo akce ve prospěch přijetí zákona, nežli jako diskuze nad tím, zda má být zákon přijat. Asociace podnikatelů a manažerů je malá organizace a nemá takový dosah ani aparát, jako třeba HKČR, AMSP, Svaz průmyslu a dopravy či Svaz obchodu a cestovního ruchu. Ti všichni zákon o přijetí EET podporují . Přesto zástupci APM celý zákon, jeho důvodovou zprávu a přílohy pozorně prostudovali a připravili jsme vyjádření APM k návrhu zákona o evidenci tržeb a zprávu APM k návrhu zákona o evidenci tržeb. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na www.asociacepm.cz.
Asociace podnikatelů a manažerů je proti přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb.
Stát nesmí přenášet svou práci a povinnosti na občany.
Stát je tady pro nás, ne my pro něj.

Radomil Bábek
předseda Asociace podnikatelů a manažerů
radomil.babek@asociacepm.cz
D. Lapáček foto

Leave a reply