0

Tři důvody, proč je nutné zavést elektronickou evidenci tržeb (i kdyby čert na koze jezdil)

Před měsícem jsme se věnovali elektronické evidenci tržeb. Toto téma vyvolává stále více zájmu nejen malých podnikatelů, ale celé veřejnosti. Přinášíme tedy další informace, které by měla veřejnost vědět.

Ve prospěch zavedení elektronické evidence tržeb je vyvíjen velký tlak. Osobně se angažuje Andrej Babiš, podporu vyslovují některé podnikatelské svazy, poskytovatelé připojení a IT firmy podporují konference a jiné aktivity ve prospěch zavedení EET. Jistě vědí, proč se tak snaží.
Všechny důvody, které ministerstvo financí jako předkladatel použilo na podporu EET, už byly vyvráceny. FÚ má dostatek informací i bez EET, nezvýší se výběr daní, rozvinuté ekonomiky ji nezavádějí, bude to velmi drahé, budou se kumulovat informace a data, …
Prostě, zdálo by se, že není možné EET ještě obhajovat a prosazovat. Přesto existují tři důvody, proč má a musí být zavedena.
1) EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků.
2) EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti, která jejich vlivu zatím uniká.
3) EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy, a ty už asi mají předem určené příjemce.
Všechny tři důvody si zaslouží krátký výklad:

Ad 1) EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků:
Likvidace malých podnikatelů
a živnostníků půjde v krocích: Nejprve zaniknou tisíce těch, kteří nebudou schopni či ochotni vyhovět technickým podmínkám. Potom zanikne řada těch, kteří nebudou stačit finančním nákladům v již tak napjatém podnikání. Dále své podnikání opustí ti, kteří budou unaveni neustálým tlakem a zhoršováním podmínek malého podnikání a živnostničení. A poslední na řadě budou ti, kteří vydrží. Informaceo jejich podnikání, sbírané centrálním systémem, se čistě náhodou dostanou do rukou velkých řetězců či jiných dominantních firem. Stačí pár měsíců dumping cen nebo párkrát přeplatit dodavatele, a malí se rychle položí.

Ad 2.) EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti.
V posledních době jsou malí podnikatelé a živnostníci stálým cílem stigmatizace a dehonestování. Mnozí politici a vysocí úředníci zevšeobecňují a paušalizují, že podnikatelé neplatí daně, krátí tržby, odvádí málo na sociálních a zdravotních odvodech, zneužívají paušály atd. EET je jen konkrétním nástrojem pokračování tohoto tlaku. Proč to dělají? Protože malých podnikatelů a živnostníků je mnoho. Je to část společnosti, která se špatně politikům ovládá. Živnostníci a malí podnikatelé se nedají koupit za „sociální výhody“. Oni raději mají málo, ale svoje. Nechtějí, aby jim do jejich života někdo mluvil, chtějí se rozhodovat sami a dělat si věci po svém. A to se politikům vůbec nehodí. EET prostě pomůže těch 1.200.000 divných lidí zkrotit.

Ad 3) EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy.
V demokratické zemi je nepřípustné, aby státní moc zajišťovala zákonem zakázky a příjmy jedné skupině podnikatelů na úkor jiné skupiny podnikatelů. Přesto v příloze k důvodové zprávě návrhu zákona o EET píše Ministerstvo financí ČR, že „dodavatelé získají výhodu na trhu tím, že budou moci nabízet povinným subjektům HW
i SW řešení na míru“. Podívejme se v konkrétních číslech, o jaké částky půjde.
Pořízení jakéhokoli zařízení bude stát každého podnikatele minimálně 5000,- Kč. Vynásobíme-li to x 600 000 (to je počet povinných subjektů), vyjde nám částka 3 miliardy Kč. K tomu připočítejme dalších 350 milonů, které chce stát vydat za vybudování systému.
Ročně stát plánuje utratit asi 250 milionů korun za provoz a údržbu systému. Podnikatele bude stát provoz nejméně 500,-Kč měsíčně (internetové připojení nebo datový balíček, správa softwaru, opravy, údržba…). Opět budeme násobit počtem povinných subjektů a vyjde nám, že malí podnikatelé a živnostníci vydají měsíčně asi 300 milionů korun, což znamená ročně asi 3,6 miliardy Kč.

Shrňme to:
Ze státní kasy a z kapes podnikatelů bude zaplaceno asi 3,4 mld. Kč za pořízení EET.
Stát a podnikatelé zaplatí asi 3,9 mld. Kč ročně za provoz a údržbu EET.
Takové peníze stojí za to. Za zcela nepotřebný systém. Za zákon, který je zjevně namířený proti malopodnikatelům a živnostníkům.
I za řešení, které nikde jinde nic nepřináší.
Asociace podnikatelů a manažerů je proti přijetí zákona a zavedení elektronické evidence tržeb. Stát nemá právo přenášet své povinnosti a práci na občany a firmy.
Stát je tady pro nás, ne my pro něj.

Radomil Bábek
Předseda Asociace podnikatelů
a manažerů

Leave a reply