0

Absurdita roku? Chování státu k podnikatelům

V červnovém vydání se budeme věnovat tzv. „Absurditě roku“ v chování státu k podnikatelům. Přinášíme za asociaci podnikatelů a manažerů nominace na několik absurdních předpisů, kterými stát komplikuje život podnikatelům.

Namátkou: stát vybírá peníze na zdravotní pojištění, ale prvních 14 dnů je platí zaměstnavatel. Stát vybírá daně na práci ČSÚ, který pak uloží práci podnikatelům, a tu jim nezaplatí. Chcete udělat nějakou změnu ve vlastní společenské smlouvě? Jedině se státním notářem. Chcete od ÚP příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených? Musíte ÚP předložit přehled příspěvků získaných od ÚP. Kocourkov? Absurdistán? Ne, Česká republika.
A přece je něco, co je mnohem horší, než všechny zmíněné absurdity. Největší absurditou je totiž samo chování státu k podnikatelům. Je přece absurdní, když se mnozí politici a vysocí úředníci vyjadřují s despektem o podnikatelích a živnostnících. Je absurdní, když politici a vysocí úředníci pomlouvají a očerňují podnikatele. Zobecňování a paušalizování menšinových negativních jevů, dehonestace a stigmatizace především malých podnikatelů a živnostníků je to nejabsurdnější, co můžeme v českém prostředí najít.
Proč to dělají? Protože jim my, malí podnikatelé a živnostníci strašně lezeme na nervy svou nezávislostí. Nechceme být závislí na státu, nechceme dostávat různé příspěvky, přídavky, dávky apod. Chceme mít raději málo, ale svoje. Chceme se rozhodovat podle svého, chceme si dělat věci po svém. Proto podnikáme.
A proto nás budovatelé moci státu tak nesnášejí. Co s námi? No, když nás nemůžou koupit, tak nám znepříjemní život. Více povinností, výkazů, poplatků, kontrol. Méně práv, nižší výdělky, horší podmínky. To je přece zcela zřejmá politika, která velmi připomíná ostrakizaci, diskriminaci a šikanování.
Každého rozumného člověka napadne, že důsledky takového jednání politiků a vysokých úředníků pro českou společnost mohou být fatální. Vždyť malé a střední podniky, včetně živnostníků, zaměstnávají více než 60% všech zaměstnanců, podílí se více než z 50% jak na vývozu, tak na dovozu, odevzdávají stovky miliard daní do státního rozpočtu a všechny jejich poplatky a daně zůstávají v ČR. Tohle chtějí politici poškodit? Ano, chtějí. Je jim totiž jedno, jaké to bude mít důsledky pro českou společnost. Důležité je, že oni si pojistí velké zakázky a omezí konkurenci pro velké firmy. Že přibude nezaměstnaných? Nevadí. Za prvé bude více lidí závislých na státu, a pak, stát bude moci vydávat více peněz na tzv. boj s nezaměstnaností, a to zase budou velké zakázky … a tak pořád dokola.

Leave a reply