0

Jak se stokrát opakovaná lež (o EET) má stát pravdou

Neblaze proslulý nacistický ministr propagandy prý prohlásil, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Této taktiky se zcela zjevně drží i náš dnešní ministr financí Andrej Babiš. Jeho vystoupení k EET jsou souborem nepravd, polopravd a překroucených tvrzení. Dokonce i důvodová zpráva k návrhu zákona o EET a její přílohy jsou plné nepřesností či dokonce rovnou manipulací.
Lidé, kteří prosazují EET, stále vyzývají nás, kritiky, abychom byli konkrétní a abychom svá tvrzení doložili. Faktem ovšem je, že my, občané, máme právo kritizovat a vyžadovat vysvětlení a oni, politici a úředníci, mají povinnost vysvětlovat a dokládat. Přesto je to ve všech diskuzích o EET obráceně. My uvádíme argumenty, fakta a čísla. Jsme věcní a konkrétní. A oni, politici a úředníci, jsou slepí a hluší k věcným argumentům a stále dokola opakují totéž. Možná žijí s představou, že jsme „užiteční idioti“, kteří je zvolí, a oni si pak budou dělat, co chtějí.
Je nutné zopakovat, že pro zavedení EET není jediného rozumného důvodu. Je nepotřebná, poškodí živnostníky a podnikatele a bude to jen drahý experiment. Až se vkrádá úvaha, jestli poslední faktor, tedy to, že to bude drahé, není hlavním důvodem pro tak velkou snahu EET zavést.
Nyní namátkou několik nepravdivých tvrzení Andreje Babiše a jeho lidí:
Není pravda, že v Chorvatsku došlo k zlepšení výběru daní.
Od zavedení EET se tam vybírá tolik, jako před zavedením EET.
Není pravda, že podnikatele a živnostníky EET nijak neohrozí.
I v Chorvatsku, kterým se Andrej Babiš tak rád zaštiťoval, zaniklo od zavedení asi 20 000 živností, z toho jen maloobchodních firem bylo více než 5 000.
Není pravda, že „ti poctiví se nemají čeho bát“.
Naopak, právě poctivé podnikatele
a živnostníky EET zasáhne nejvíce, zatímco nepoctiví se tomu budou smát.
Není pravda, že „Neodvedené prostředky zásadně ztěžují možnost snižovat schodek státního rozpočtu“ (citace: Důvodová zpráva MF ČR
k návrhu zákona o EET).
Tedy, není to pravda, pokud se malých podnikatelů a živnostníků týká. Vždyť ze zprávy NKÚ o výběru DPH jasně vyplývá, že na nevybraném DPH se malí podnikatelé a živnostníci podílí jen (!) 7%. A Andreje Babiše a vládu ČR zjevně těch „zbývajících“ 93% nezajímá, oni se zaměřili na ten zlomek, který jde na vrub těch malých. Proč asi?
Není pravda, že vybudování EET nevykazuje žádná nebo vykazuje jen zanedbatelná korupční rizika, jak se opět píše v důvodové zprávě.
Opak je pravdou. Korupční rizika jsou obrovská, ba dokonce se dá říct, že jde o korupční jistoty. Bude se možná i krást a podvádět, ale jistě se bude s našimi penězi velmi špatně hospodařit. Příklady toho nám dává státní správa denně.
Není pravdou, že MF ČR dokládá svoje záměry čísly.
Ta čísla jsou dílem vymyšlená a dílem velmi, velmi nepřesná. K těm vymyšleným patří například tvrzení náměstkyně Hornochové, že vyberou po zavedení EET 10 až 12 miliard,
a to jen od maloobchodních firem
a malých hospodských. Srovnejte to se zprávou NKÚ, kde se uvádí, že celá sféra malého podnikání nedoplatila asi 7 ml Kč. Malé a střední podnikání, včetně živnostníků, tvoří asi 1milion 200 tisíc subjektů. Maloobchodních a restauračních podnikatelů je asi 180 tisíc. A to jsou ti, kteří mají podle Hornochové zaplatit těch 10 – 12 miliard navíc? Zázrak!
A co je tedy pravda?
Pravda je, že EET stát nepotřebuje.
Pravda je, že i bez EET můžou finanční úřady vykonávat svou práci, a to jistě lépe než nyní.
Pravda je, že EET poškodí malé podnikatele a živnostníky.
Pravda je, že EET bude stát obrovské peníze, a to pochopitelně z našich daní.
Pravda je, že EET je velikou příležitostí pro velké firmy, a to jak na zajímavé zakázky z veřejných prostředků, tak i na potlačení malé konkurence.
Pravda je, že EET je podivný záměr, který velmi připomíná zvůli a aroganci státní moci. Asi není náhodou, že komunistům se moc zamlouvá. Vzpomínáte, jak si v televizi u Václava Moravce Andrej (Babiš) s Vojtou (Filipem) notovali?
Pravdou je, že nám, malým podnikatelům a živnostníkům, jde tahle vláda po krku.

Radomil Bábek
Předseda Asociace podnikatelů
a manažerů
radomil.babek@asociacepm.cz
www.asociacepm.cz

Leave a reply