0

Několik článků…

Naposledy jsem vám doporučoval, abyste četli odborné články na různých internetových stránkách. Dnes tedy budu jen opisovat, abych vám dokázal, že je skutečně dobrý nápad číst tyto články, a hlavně abych si mohl jít rychle lehnout. Mám totiž smrtelný druh virózy, který napadá pouze muže. Mám příšernou horečku 37,000001, kašlu stejně děsivě jako lachtan v Tom and Jerry a neustále potřebuji pomoc své ženy a dcery….

1. Bydlení (finance.cz)

Zodpovědní penzisté si již vyřeší bydlení v předdůchodovém věku. Přizpůsobí si vlastní bydlení nárokům na penzi, jak chtějí mít bydlení zařízené a upravené. Případně se včas přestěhují do menšího bydlení nebo do klidnější městské lokality apod. Aby v penzi již nemuseli provádět zásadní změny v bydlení. Ideální je samozřejmě bydlet ve vlastní nemovitosti, protože častější stěhování
z důvodu hledání nového pronájmu není snadné a v důchodovém věku je zpravidla nepříjemné.

2. Důchod (investicniweb.cz)

Vlastní úspory se pro odchod do důchodu staly nezbytností, z průzkumů ale vyplývá, že třetina pracujících Čechů si na stáří vůbec nespoří a spoléhá pouze na státem vyplácený starobní důchod. Jeho průměrná výše přitom v České republice nedosahuje aktuálně ani
60% průměrné mzdy (mediánu), což je dle evropských měřítek takzvaný práh chudoby. Současný průměrný důchod je 11 266 Kč, což je 53 % mediánu mzdy (21 143 Kč). Věk okolo čtyřicítky je díky výši příjmů ideální pro to, aby lidé začali brát spoření na důchod vážně a odkládali si na stáří více peněz než pár stokorun, což možná dělali (či spíše nedělali), když jim bylo dvacet nebo třicet.

3. Hypotéka (finance.idnes.cz)

Zdravé finanční plánování říká, že bychom za náklady, spojené s bydlením, měli vydat nejvýše 40 až 50 procent měsíčního příjmu domácnosti. Pokud máte hypotéku, je užitečné mít ji nastavenou tak, aby splátky byly co nejnižší. Tím si vytvoříte možnost vytvářet si i finanční rezervu, která pokryje splátky alespoň na půl roku. Pro mnohé čtyřicátníky je však hypotéka strašák
a snaží se ji splatit co nejdříve. Domácí rozpočet tak může být hodně napjatý. V případě nečekaných výdajů je pak nutné sáhnout po spotřebitelském úvěru, který na úrocích může připravit o hodně peněz.

4. Pojištění domácnosti (penize.cz)

U pojištění domácnosti je třeba mít na paměti především to, že to není totéž jako pojištění nemovitosti. Je třeba pojistit jak objekt, v němž se domácnost nachází, tak i domácnost samotnou. Dále by klienti měli dbát na pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy – doporučuje se alespoň jednou za tři až čtyři roky. Je to proto, že každý z nás své zázemí zdokonaluje a dovybavuje, takže je prospěšné upravit pojistné částky, aby skutečně odpovídaly stávajícímu standardu domácnosti. Nejčastějším problémem pojištění domácnosti je snaha klienta ušetřit a platit co nejméně na pojistném. Tento zájem je pochopitelný, nicméně nemůže to být na úkor rozsahu krytí
a limitů plnění. Nelze šetřit tak, že nesjednám ve smlouvě ochranu proti některým rizikům anebo podcením hodnotu pojišťovaného vybavení.

5. Hledání úvěru svépomocí  

(mesec.cz)

Chcete výhodný úvěr, tak si necháte zpracovat několik nabídek. Problém je, že každá nabídka znamená záznam v úvěrovém registru. Tím, že se do úvěrových registrů zanáší i žádosti o půjčku, se z hlediska posuzování bonity bankou trochu diskvalifikuje ten, kdo si chce nabídky porovnat napříč trhem. Do registru se dostane pouze předběžná informace, kterou banka zájemci poskytne. Ta ale zase nemusí obsahovat závazné podmínky, s jakými nakonec úvěr poskytne. Ačkoli banky ujišťují, že záznamy v registrech nejsou jediným měřítkem při skórování klientů, přece jen k nim přihlíží. A přestože se dušují, že více rozjednaných žádostí v registru nemusí znamenat zamítnutí úvěru, na některé banky může působit více otevřených žádostí v registru nepříznivým dojmem.

Dalimil Peša

nemocný finanční poradce

Tel.: 608 261 040
Mail: dalimil@dalimilpesa.cz

Leave a reply