0

Vyzvali jsme vládu, aby stáhla EET z parlamentu

Elektronická evidence tržeb jde do dramatického finále. Přesto, že bylo vysloveno mnoho věcných argumentů proti zavedení EET, nadále ji tvrdohlavě a umanutě vláda a koaliční poslanci prosazují. Ministr financí Andrej Babiš i předseda vlády Bohuslav Sobotka se upnuli k EET, prý jako k nástroji výběru daní, přestože EET nepomůže zlepšit výběr daní. Je tvrdohlavě prosazován zákon, který byl nezávislými právníky zkritizován
a odmítnut, který musí být prosazován i pomocí lží
a který nebyl nikdy rozumně a nezpochybnitelně doložen
a argumentován. 

Zcela zřejmě je smyslem zavedení EET totální dohled, likvidace trhu a konkurence a plně řízená ekonomika. Chorvatský ministr financí Lalovac, když
v červnu přijel podporovat záměr pana ministra Babiše, řekl jasně, že „potřebují sledovat každého podnikatele a chtějí řídit hospodářství“. A to chce i současná česká vláda.

Přijetí zákona o evidenci tržeb je nežádoucí, neboť tento odporuje zásadám liberálně demokratického státu. Je postaven na principech kolektivní viny
a presumpce viny a nerespektuje princip priority jednotlivce a jeho svobody před státem. Navíc je zákon o evidenci tržeb špatně připraven – nestanovuje jasná
a splnitelná pravidla a naopak dává státu možnost svévolně rozhodovat.

Opakovaně jsme poslance i vládu upozorňovali na zbytečnost a závadnost elektronické evidence tržeb, jejíž proklamovaná potřebnost je zakládána na vykonstruovaných důvodech.  Ministerstvo financí uvádí na podporu EET převážně zkreslené údaje, zmanipulovaná data, nedoložená tvrzení, polopravdy a dokonce i nepravdy. Naopak důvodů proti zavedení elektronické evidence tržeb bylo předloženo velké množství. Naše argumenty o tom, jak bude EET drahá, diskriminující a přehnaně restriktivní, ministerstvo financí nikdy nevyvrátilo. Nemůže, protože vycházíme z jeho údajů, důvodové zprávy
a návrhu zákona. A tak dělají mrtvého brouka a pracují na tom, aby byla EET zavedena děj se co děj. Ať budou důsledky jakékoli – to je jim zjevně jedno.

Jsme si vědomi toho, že nejlepší cestou, jak doložit naše tvrzení, by bylo nechat přijetí zákona volný průběh a vládu
a koaliční poslance potom volat k odpovědnosti za dopady neúspěšného, drahého a nedemokratického projektu. Jistě každý pochopí, že to nemůžeme udělat. Pocit zodpovědnosti nám to nedovolí. Aby se předešlo plýtvání veřejnými prostředky a nadměrnému omezování svobody občanů ČR, stále musíme na tyto hrozby upozorňovat.

Asociace podnikatelů a manažerů připravila dvě výzvy ústavním činitelům – Výzvu vládě ČR ke stažení zákona
o EET z projednávání v Poslanecké sněmovně
a Výzvu koaličním poslancům k jeho odmítnutí.

Tyto výzvy podepsalo celkem 7 podnikatelských organizací, společně tak vyjádřily nesouhlas s připravovanou elektronickou evidencí tržeb. Ve výzvách říkáme:

My, vybrané podnikatelské spolky, jsme přesvědčeny, že elektronická evidence tržeb nepřispěje ke zlepšení výběru daní. Naopak jsme toho názoru, že to bude opatření neadekvátně nákladné a nadměrně restriktivní. Nadto pokládáme navrhovaný zákon za neústavní.

Vážený pane premiére a vážená vládo, žádáme Vás, odmítněte elektronickou evidenci tržeb a stáhněte návrh zákona o evidenci tržeb z projednávání
v Parlamentu ČR. Projevíte tím velkou míru rozvahy a uklidníte statisíce malých podnikatelů a živnostníků, kteří se cítí být ohroženi.

Dodáváme, že vstoupí-li zákon v platnost a účinnost, zasadíme se o podání návrhu na jeho zrušení podle §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Celý text výzev naleznete na následujících odkazech:

Výzva vládě

Výzva poslancům

Neděláme si naději, že tato vláda udělá nějaký vstřícný krok k udržení svobody podnikání, ve prospěch malých podnikatelů a živnostníků. Otázkou však je, jak se zachovají koaliční poslanci. Někteří nám na výzvu odpověděli, za citaci stojí například slova poslance Jiřího Zlatušky (ANO): „Ve výzvě samé navíc navádíte poslance vládní koalice k odmítnutí vládního návrhu, tedy k porušení koaliční smlouvy. To považuji za nízkost.“ Je vůbec možné, aby poslanec demokratického státu považoval stranické smlouvy a kuloární dohody politiků za nadřazené právu demokratické společnosti? Zdá se, že doba opoziční smlouvy je zpět. Stranické dohody a zájmy některých politiků jsou zjevně více než zájmy občanů a svobodné prostředí pro život i podnikání. Tak uvidíme, jak budou poslanci hlasovat. A pamatujme si to, brzy nás zase budou přemlouvat, abychom je zvolili, protože oni to přece myslí upřímně.

Za Asociaci podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, předseda

Leave a reply