0

Kruháky za most?

Prvního srpna začala největší dopravní investiční akce letošního roku na Kutnohorsku – rekonstrukce mostu na silně frekventované silnici I/38 u obce Hlízov, která spojuje Kolín s Čáslaví. Znamená úplnou uzavírku této dopravní tepny v daném úseku, a to je kámen úrazu celé akce. Objízdná trasa totiž vede přes Kutnou Horu. A ta trpí. A ještě trpět bude, protože předpokládaný konec stavebních prací má datum 31. prosince.

IMG_1068 – kopie IMG_1073 IMG_1279

Proč oprava trvá tak dlouho? Kompletní rekonstrukce mostu, kterou realizuje stavební společnost Hochtief, je věc náročná, práce probíhají jak na mostním tělese, tak i pod ním. Zahrnují frézování asfaltových povrchů, odstrojení mostního vybavení, postupné zvednutí a následné spuštění mostních polí, izolace, montáž nových bezpečnostních prvků a dalších nezbytných věcí. Konečná cena by se měla blížit 34 milionům korun bez DPH.

Motoristická veřejnost určitě chápe, že silnice je třeba opravovat. Méně pochopitelné už je i pro ostatní občany, proč objízdná trasa ve směru Kolín – Čáslav vede přes Kutnou Horu
a Církvici. Cožpak nebylo možné postavit vedle mostu provizorní, náhradní kus silnice? Uzavírka každý den nejen
v ranních a odpoledních hodinách představuje pro Kutnou Horu kolonu kamionů, náklaďáků, autobusů a aut, plazící se z Kaňku dolů přes tři kruhové objezdy – u Kauflandu, u Alberta
a na Karlově. Jako první tuto obrovskou zátěž odnáší kruhový objezd na Kaňku – už po sedmi dnech od uzavírky byl od těžkotonážních kamionů tak rozmlácen, že musel být provizorně opraven. Od té doby se tak stalo několikrát, naposledy 22. října. Vylámané kostky, válející se u okraje objezdu, byly běžnou součástí zdejšího provozu. Podobně vypadá i kruhový objezd na Karlově, který byl slavnostně otevřen rok před uzavírkou silnice I/38, 8. srpna 2014. Vylámané betonové dlaždice musely být nahrazeny provizorní betonáží. V případě tohoto kruhového objezdu, který stál 15 milionů korun, přispěla k jeho současné neplánované devastaci možná i skutečnost, že byl kvůli problémům s odkupem pozemků projektován jako ovál. Dopravní policie se na něj zpočátku dívala s despektem, protože nebyla úplně přesvědčena o tom, zda budou jeho rozměry vyhovovat i těžké nákladní dopravě. Měla správnou předtuchu… Během normálního provozu to šlo, bohužel projekt nepočítal s podobnou situací, jaká nastala od letošního srpna.

Uzavírkou silnice I/38 ovšem netrpí jen kruhové objezdy v Kutné Hoře. Když úředníci Ředitelství silnic a dálnic ČR plánovali rekonstrukci mostu u Hlízova, nejspíš se příliš nezamýšleli nad tím, jaký vliv bude mít enormně zvýšený provoz těžké automobilové dopravy na život lidí, bydlících podél objízdné trasy. Zvýšený hluk, smogová zátěž, obtížný pohyb přes silnici, nebezpečí zejména pro děti a starší občany…

S otázkou, proč tomu tak je, se však už dostáváme k politické vůli či nevůli domácích vládnoucích struktur řešit kamionovou dopravu na českých silnicích obecně, tedy k tomu, proč nedokáží přijmout takový zákon, který by kamionům zakazoval jízdu po silnicích a odkázal je pouze na dálnice. Lobby automobilových dopravců je silná
a kapsy politiků prázdné, takže se český řidič potkává s obrovskými monstry i na silnicích a silničkách druhé a třetí třídy, kde je jimi ohrožován s bezohledností pánů silnic…

Újmy na zdraví obyvatel, postižených uzavírkou, a na jejich životním prostředí se bohužel vyčíslit nedají. Spočítat však lze náklady na opakované opravy zdevastovaných kruhových objezdů. Z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že nejsou tak velké, aby se investorovi vyplatilo postavit provizorní kousek silnice vedle opravovaného mostu. Peníze jsou přece až na prvním místě… A tak se bude Kutná Hora i další dva měsíce probouzet do dopravního pekla.

Dana Čermáková

Fotografie Antonín Vodička  

Leave a reply