0

Když pojišťovna neplatí

Je sice stále léto, jenže perličky z pojišťoven mi prozatím došly. Proto to dnes zkusím vážněji. Při své praxi se občas setkávám s tím, že pojišťovna nechce klientovi zaplatit to, co mu „pravděpodobně“ náleží. Někdy má pojišťovna pravdu,  někdy ji nemá. Občas mi dokonce připadá, že některé pojišťovny mají speciální oddělení, které automaticky zamítá nároky klientů a čekají jen, jestli na to má klient nervy a půjde
s nimi do sporu. 

Kdysi jsem dokonce viděl film podle skutečné události, kde se takto jedna pojišťovna chovala, nakonec byla odsouzena a zaplatit musela. Jenže to bylo v Americe, a tam jde všechno. Hlavně tedy ve filmu. Tady u nás, v tvrdé české realitě, je to o fous složitější. Naši zákonodárci (nechápu, jak to můžou být dárci, když si za to nechávají platit… někdy i dvakrát) nám společně s Českou národní bankou stále přinášejí nová a „lepší“ pravidla pro prodej pojistek, jenže to končí opět tak nějak česky. Ke každé smlouvě musíme s klientem vyplnit stále více a více různých papírů.
V těchto papírech musím zaznamenat, co klient chtěl, co jsem mu doporučil, proč jsem mu to doporučil, proč si to klient vybral atd. Jsou to často slohová cvičení, kde musím vše napsat tak, aby bylo zřejmé, že klient ví, co podepisuje. Hloupé je, že čím je těch papírů víc, tím méně je klienti čtou. Takže nakonec stejně nevědí, co podepisují. Takže je to zas jen a pouze o tom, jestli bude mít klient štěstí na poctivého poradce a slušnou pojišťovnu.

Někdy však štěstí dojde a klient se dostane do situace, kdy se mu stane škodná událost a pojišťovna nechce zaplatit, nebo chce zaplatit méně. Těmto situacím lze částečně předejít. Zaprvé by vám měl poradce doporučit správnou pojišťovnu. Jenže ani ten nejlepší poradce nedokáže předvídat, co se klientovi stane. Na pracovní neschopnost je totiž lepší pojišťovna A, na úraz kolene pojišťovna B, na invaliditu je pak nejlepší pojišťovna C, atd. Další způsob, jak předejít komplikacím, je správně pojistnou událost nahlásit. Tím nenavádím k podvodu, ale každé slovíčko hraje roli. Následující příklad je z praxe společnosti EUCS, se kterou spolupracuji.

Nejdříve citace z pojistných podmínek pojišťovny: „Definice úrazového děje – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.“ 

Takto nahlásil klient úraz: „K úrazu došlo při manipulaci s břemenem, konkrétně při používání zdvihacího zařízení došlo při zatažení k prasknutí v levém rameni.“  

Toto mu odpověděla pojišťovna:
„Z doložených lékařských zpráv je patrné, že jste se léčil pro poranění ramene, které vzniklo po manipulaci s břemenem. Jedná se o přetížení měkkých kloubních struktur levého ramene bez prvotního úrazového mechanismu (pád apod.). Dle Zvláštních pojistných podmínek pro investiční životní pojištění se úrazem rozumí neočekávané a náhlé působeni zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného. Při zvedání/manipulaci s břemenem se jedná o proces závislý na vůli, dle pojistných podmínek se tedy nejedná o úrazový mechanismus. Z těchto důvodů jsme nuceni Váš nárok na pojistné plnění zamítnout.“ 

Klient požádal o pomoc společnost EUCS a následně poslali nové opravené a stále pravdivé hlášení pojistné události: „…zdvihací zařízení se při manipulaci neočekávaně zaseklo, a tím došlo k neočekávanému a náhlému působení zevní síly nezávisle na vůli pojištěného.“ 

A rázem bylo vše jinak: „Na základě Vaší žádosti byl přezkoumán spis škodní události Vašeho klienta, škodní událost ze dne 30.5.2014 – poranění ramene. Dle vyjádření smluvního lékaře je možné proplatit pojistné plnění, dle položky č. 124 do 49 dnů, tedy 49 000 Kč. Dle doložené dokumentace zároveň vznikl nárok Vaší advokátní kanceláři na úhradu nákladů právního zastoupení ve výši 6 720 Kč.“ Mnoho takových sporů vzniká prakticky ve všech oblastech pojišťovnictví, a je velmi složité se v tom chaosu vyznat. Navíc se u většiny sporů jedná o relativně malé částky, kdy se nevyplatí najmout právníka. Příště budu psát o tom, na co všechno mají poškození nárok, a naopak, s čím počítat nemůžou. Někdy je to velmi překvapivé.

Zdroj : www.poradnaposkozeneho.cz

Dalimil Peša

poctivý finanční poradce

Tel: 608 261 040 

E-mail: dalimil@dalimilpesa.cz

Leave a reply