0

Tanečky s domečky…

na-pranyriTitulek se může leckomu zdát poněkud laciným pokusem o jednoduchý rým. Téma následujících řádků však bulvárně laciné není a netýká se domečků ledajakých. Jde o objekty v nejatraktivnější lokalitě prvořadého zájmu turistů, navštěvujících Kutnou Horu. Jedná se o tzv. „domeček“ v blízkosti chrámu sv. Barbory, který nabízí v probíhající turistické sezoně tisícům návštěvníků zrekonstruované WC s informačním centrem.
Podle rozhodnutí rady města Kutná Hora byla podepsána nájemní smlouva a správa obou menších „domečků“ přešla pod jednu instituci – církev. Na tom není nic špatného. Pozoruhodné na tom je, že se tak děje v období, kdy „ IC domeček“ po letech ekonomických problémů prokazoval pod vedením OKCR města KH evidentně lepší hospodaření s další vizí na úpravu prostor tak, aby se ještě zlepšila ekonomická situace.
A ejhle! Za této situace, kdy město Kutná Hora si počíná s hospodařením obou objektů lépe, se rada rozhodne k jejich pronájmu. Hlavní argument zní – provoz IC je prodělečná záležitost, město potřebuje peníze. Dobrá, proč ne, ať se nový nájemce ukáže, řekne si zvídavý občan angažující se v cestovním ruchu. Pronájem „IC domeček“ i kaple Božího těla je jistě pro dobrého hospodáře, kterým je vedení města KH, tou nejlepší volbou. Škoda, že usnesení městské rady o záměru pronájmu nedává možnost dalším zájemcům se v případě zájmu v pronájmu moc angažovat:

Usnesení č. 936/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v Kutné Hoře 
Rada města s o u h l a s í s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti – objektu občanské vybavenosti č. p. 685 Barborská ul., Kutná Hora, postavené na pozemku p. č. 227/2 v k. ú. Kutná Hora, a nemovitosti č. p. 679 Barborská ul., Kutná Hora – kaple Božího těla (bez střechy), postavené na pozemku p. č. 220/1 v k. ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora na dobu určitou 15 let s tím, že nájemce bude v objektu č. p. 685 poskytovat mimo jiné i informační služby pro turisty.
Zodpovídá: Ing. Suchánek“

A i tak některé zvídavé občany angažující se v cestovním ruchu zajímá znění smlouvy a částka, za kterou je toto strategické místo pronajímáno. Těmto zvídavým občanům je dovoleno nahlédnout do smlouvy před podpisem, hurá, máme demokracii. Zvídavý občan angažující se v cestovním ruchu se dozvídá, že částka je na místní poměry pro nájemce velmi přijatelná, pro město ne tak zajímavá, ale řekne si, hlavně, že nebude město Kutná Hora na tuto ztrátovou záležitost doplácet. A tak se na základě dalšího

Usnesení č. 1041/13 k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře ve znění:
„Rada města s o u h l a s í s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře – objektu občanské vybavenosti č. p. 685 Barborská ul., Kutná Hora, postavené na pozemku p. č. 227/2 v k. ú. Kutná Hora, a nemovitosti č. p. 679 Barborská ul., Kutná Hora – kaple Božího těla (bez střechy), postavené na pozemku p. č. 220/1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora, na dobu určitou 15 let.
Zodpovídá: Ing. Suchánek“

dozvídá, že se uskuteční převod na 15 let pod církevní správu. Ještě před uzavřením této nájemní smlouvy došlo k opravám a úpravám objektu a jeho okolí, po kterém roky volali předchozí správci. Okamžitě po podepsání smlouvy začne objekt nový nájemce kompletně předělávat, v „ IC domečku“ jsou urychleně provedeny rozsáhlé stavební úpravy, a zvídavý občan žasne nad změnami, které nový nájemce dělá, a v duchu ho chválí. Zlepší se služby pro turisty, především nově předělané a rozšířené WC se vstupem přes turniket, které přináší navýšení poplatku na 10 Kč za osobu (tj. o 100%). Ale i to je dobře, ať zde turisté nechají o nějakou tu korunu více, vždyť nájemce musí přece ty – určitě nemalé – investice dostat nějak zpět. Nakonec si zvídavý občan angažující se v cestovním ruchu pomyslí, že pronájem byl dobré řešení, jelikož na tyto rozsáhlé úpravy by město jistě nemělo prostředky, a to ani po zvýšení poplatku za WC třeba na 20 Kč.
Jenže ouvej! Jaké zajímavé to zjištění pro zvídavého občana, když se záhy dozví, že úpravy okolí byly hrazeny z prostředků města v řádu desítek tisíc korun a oprava samotného „IC domečku“ představuje investici v celkové hodnotě blížící se milionu korun, která bude podle znění podepsané smlouvy „odpuštěna“ nájemci neboli novému provozovateli z nájmu!
Jak je to možné, vždyť zvídavý občan smlouvu před podpisem četl, a nikde nebyla zmínka o tom, že se bude částka v hodnotě skoro pětiletého nájmu nájemci odpouštět, a to ani v podmínkách vyvěšeného záměru k pronájmu! Kde a kdy se tento skoro milionový dárek města, pro nájemce vzal???
Zvídavý občan je na vážkách – a klade si otázku –, jak jen je to se zněním smluv před podpisem a po jejich podpisu … Nezatoulal se i do ostatních smluv podobný „dárek“ jako v tomto případě???
Zvídavý občan, ten je, milí čtenáři, někdy na zabití.

Miroslav Štrobl a Dušan Lapáček

Rádi uvítáme vaše případné názory a vyjádření k výše uvedenému. Pište na adresu redakce nebo mailujte na dobryinfo@centrum.cz.
Vaše redakce

Leave a reply