0

František Vysekal – malíř a diplomat (1882 –1947)

F.Vysekal

František Vysekal se narodil v Kutné Hoře 1. října  1882 do rodiny, v níž se umělecké vlohy dědily po generace. Otec Jan i dědeček František byli zručnými dekoračními malíři i restaurátory historických obrazů. Mladý František absolvoval Vyšší reálnou školu v Kutné Hoře úspěšným složením maturitní zkoušky 23. července 1900.  Následovalo studium na Vysokém učení technickém v Praze, obor architektura, a na pražské filosofické fakultě. Neutěšená finanční situace rodiny mu však neumožnila studia dokončit, a tak v roce 1904 nastoupil dráhu státního úředníka na tehdejším c.k. Zemském úřadě v Praze. V té době se seznámil se synem budoucího prvního prezidenta ČSR Janem Masarykem. Ten jej později navštívil v Kutné Hoře, a přátelství trvalo po celý Vysekalův život. Léta první světové války prožil jako záložní důstojník A z tohoto období se v jeho malířském deníku objevují skicy z míst, kde absolvoval vojenskou službu.

V začátcích Vysekalovy umělecké tvorby mu byla Kutná Hora a okolí velkou inspirací svým bohatstvím kulturních památek. Již v roce 1912 pomáhal svému otci při výzdobě zámku barona Šebka v Hodkově
i kostela v Záboří n. L. Jako ilustrátor spolupracoval později s významným vydavatelstvím Šolc & Šimáček, které začínalo svoji činnost v Kutné Hoře
a později  ji přeneslo do Prahy.
V mládí absolvoval také studijní cesty po Itálii, Francii, Anglii, Slovensku, Rumunsku či Maďarsku. Inspirovaly jej k řadě skic a pozoruhodných obrazů.

Trafalgar Square, Londýn, 1936

Trafalgar Square, Londýn, 1936

Po vzniku Československa vstoupil do konsulární služby jako zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí ČSR. Pro budoucí postavení diplomata mladé republiky měl všechny předpoklady: jazykové znalosti němčiny, angličtiny a francouzštiny, pečlivost a inteligenci, široký kulturní rozhled a v neposlední řadě
i dokonalé společenské vystupování .

V letech 1920 – 1926 působil v Mnichově, odkud 1. června 1926 přešel na konzulát v Londýně. V té době byl již ženatý. Jeho manželka Zdenka pocházela z dobře situované rodiny Richterů v Čáslavi. V období svého londýnského působení se stal starostou londýnské odbočky českých Sokolů. Pohostinnosti manželů Vysekalových využíval v té době například mladý průmyslník Tomáš Baťa a také Emil Koukol, pozdější dědic prosperující kutnohorské firmy Koukol & Michera, vyrábějící světoznámé cukrovinky a čokoládu značky LIDKA.

Florencie, 1913

Florencie, 1913

Po celou dobu působení v zahraničí udržoval Vysekal kontakty s domovem, zvláště se svojí rodnou Kutnou Horou, se svými přáteli v Praze
i s členy rodu Vysekalů, rozptýlené  téměř po celém světě od Mnichova
a Vídeň přes Buenos Aires až po New York atd.

Začátkem II. světové války odešel František Vysekal z činné diplomatické služby a vrátil se do svého rodiště. Právem se domníval, že jeho působení v Němcům znepřátelených zemích může vyvolat nežádoucí pozornost o jeho osobu. V Kutné Hoře se velmi rychle zapojil do kulturního a společenského života města. Jako výtvarník se podílel na dekoracích a scénách inscenací ochotnického spolku TYL, podílel se na činnosti místního Sokola a začal se plně věnovat své lásce – výtvarnému umění. Stal se také vášnivým sběratelem obrazů, a co nemohl koupit, sám pro sebe okopíroval.  Uměleckých schopností také mimo jiné využili jeho rodinní příslušníci. Ještě před začátkem II. světové války například Josef Richter, mladší bratr Vysekalovy manželky Zdeny, k dekorativní výzdobě vstupní haly vily v Ruthardce, zakoupené Josefem Richterem
v roce 1937. Toto pozoruhodné Vysekalovo dílo, v němž se propojovala jeho vlastní dekorativní malba s kopiemi šesti Mánesových lunet, však bohužel bylo v roce 1965 nenávratně zničeno tehdejším majitelem vily.

Kutná Hora v zimě, 1942

Kutná Hora v zimě, 1942

Po skončení II.světové války se stal členem kutnohorského revolučního národního výboru, v němž působil do 2. června 1945. Stal se členem místní osvětové rady a předsedou výtvarné komise okresní osvětové rady. Jednou z posledních jeho prací byl návrh diplomu čestného občanství Kutné Hory pro druhého prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše.

Kutná Hora v zimě, 1942

Kutná Hora v zimě, 1942

František Vysekal  zemřel v Kutné Hoře 14. února 1947. Jeho pohřbu se zúčastnila řada významných osobností té doby v čele s jeho dlouholetým přítelem, ministrem zahraničí ČSR Janem Masarykem.

Miroslav Štrobl

Prameny:

– I. ročenka Spolku rodáků a přátel Kutné Hory, Praha 1947

– Aleš Rezler, Katalog výstavy díla Františka Vysekala v Kutné Hoře, GFJ Kutná Hora 1998

Leave a reply