0

Čtení o četnících

V úvodu je nutno poznamenat, že se nejedná o četníky z Luhačovic (viz současný televizní seriál) či četníky z Brna z předchozího velmi oblíbeného seriálu Četnické humoresky.
V následujících řádcích bude řeč o četnících z Kutné Hory. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., kutnohorský rodák, se osudům českých četníků v první polovině minulého století věnuje již řadu let.

cetnici-kniha

Připomeňme jeho knihy Četnická kuchařka, Četnické pohádky pro dospělé, Četnický pes Alto opět na stopě i další, jejichž obsah je dán osobním zaujetím autora o tuto tematiku i jeho hlubokými odbornými znalostmi, vycházejícími z dlouholetého pečlivého studia archivních materiálů. Autor se jako odborný poradce také významně podílel na scénáři zmíněného televizního seriálu Četnické humoresky.
Divácký i čtenářský zájem o atmosféru meziválečného období Československé republiky z pohledu na činnost bezpečnostních složek je příjemným překvapením, a tak si vám dovolíme připomenout jednu z knih Michala Dlouhého – Kutnohorská pátračka opět zasahuje. Autor se zde věnuje případům, které byly ve své době předmětem zájmu veřejnosti a v dobovém tisku plnily oblíbenou rubriku Ze soudní síně. Knížka je připomenutím osudů padesátky kutnohorských četníků a čtyř služebních psů, kteří v rozmezí let 1928 – 1942 neúnavně bojovali jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zlodějíčky a podvodníky. Pro nás, kteří s větším či menším zájmem sledujeme nekonečné a leckdy zmatečné soudní procesy s podvodníky opravdu velkého formátu, je to čtení zajímavé. Čím?
Zkuste si při pročítání této knížky porovnat tehdy velice rychlé a nekompromisní rozhodování představitelů bezpečnosti i práva s dnešními průtahy, provázejícími případy, v nichž nejde o drobné krádeže či vraždy s více méně privátními motivy, ale o krádeže či podvody v milionech i miliardách a vraždy, v nichž současný motiv je leckdy „obohacen“ o bezohlednou snahu o zisk za každou cenu a lidský život je zde tou téměř bezvýznamnou měnou.
V předmluvě k vydání citované knížky Michala Dlouhého napsala plk. JUDr. Blanka Matějů, policejní rada, mimo jiné: „Kutnohorská pátračka na stopě je zajímavé a působivě zpracované dílo. Formy páchání trestné činnosti jsou dnes mnohdy propracované do nejmenších podrobností. Dnešní policie má k dispozici řadu moderních prostředků a metod. Historie nám dokladuje, že zločiny a pachatelé těchto činů byli, jsou a budou. Proto ochráncům zákona a práva jejich práce nikdy nekončí. Bylo mi ctí osobně poznat člověka, kolegu, velice skromného, chytrého, který svým dílem pro nás všechny zmapoval policejní historii, a tak ji uložil v povědomí pro další generace.“
Jsou to slova odborníka na slovo vzatého. A tak knížku Michala Dlouhého KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE doporučujeme v souvislosti s předchozími řádky vaší pozornosti. Věřte, že je to čtení nejen příjemné, ale i svým způsobem poučné.

Miroslav Štrobl

Leave a reply