0

Ať z Hor zní zvon

V zářijovém čísle našeho měsíčníku jsme se věnovali osudu zvonů na věži kutnohorského kostela sv. Jakuba. V tomto předvánočním čase, kdy – jak napsal  básník, žijící v dobách idylicky zasněžených Vánoc – Hlas zvonů táhne nad závějí…,  nahlédneme do osudů zvonů dalších kutnohorských kostelů.

A začneme tím nejvýznamnějším, chrámem  sv. Barbory.  Žádná ze tří  střešních špicí v sobě nemá zvonici a tedy ani zvony. Pro chrám tohoto typu i rozměru je to poněkud neobvyklé. Zvonice tehdy ještě provizorně ukončeného svatobarborského chrámu byla v první třetině 18. století tvořena samostatnou věží v těsné blízkosti kaple Božího Těla, jak je patrné na vedutě Jiřího Čáslavského z roku 1674. Na rytině je při pozorném pohledu patrná a vypadá to, jako by vyrůstala  ze samotné kaple.  Koncem první třetiny 18. století byla tato věž zbořena a zvony byly přeneseny do věže tehdejší Jezuitské koleje. Jednalo se o tři zvony, jejichž hlasy zní z věže dodnes. Nejstarší zvon, nazvaný Michal, pochází z roku 1493,
v průměru měří 154 cm a jeho váha se odhaduje na 20 q. Pojmenování zvonu souvisí se jménem donátora či, jak bychom dnes řekli, sponzora, který odlití zvonu financoval. Byl jím bohatý kutnohorský patricij Michal Smíšek z Vrchovišť, jehož rodině patřila jedna z kaplí svatobarborského chrámu. Název druhého zvonu – Ludvík – má souvislost se synem krále Vladislava Jagellonského, kralevicem Ludvíkem. Tento zvon byl odlit roku 1510 a  se svým průměrem 184 cm a výškou 150 cm je největším kutnohorským zvonem. Oba zvony byly odlity v dílně tehdy nejvýznamnějšího kutnohorského zvonaře Jakuba Ptáčka. Nejmenším a také nejmladším z této trojice je zvon Barbora. V roce 1536 jej odlil další kutnohorský zvonař Jiří Klabal. Průměr zvonu je 112 cm.

barbora

Kostel Panny Marie na Náměti stojí tak trochu stranou turistického ruchu, nicméně jeho historie i z hlediska osudů kutnohorských zvonů stojí alespoň za krátkou zmínku. Ještě v první polovině 16. století byly ve zvonici kostelní věže tři zvony, z nichž největší nesl jméno Dominik. Na Silvestra roku 1555 uhodil do věže v tomto období neobvyklý blesk. Dva menší zvony se žárem roztavily. Dominik se utrhl a po dopadu na zem pukl. Nové zvony odlil kutnohorský zvonař Klabal, po němž je pojmenována blízká ulička. V roce 1777 však postihl Kutnou Horu velký požár, který se nevyhnul ani kostelu Panny Marie na Náměti. Střecha věže se propadla a s ní i zmíněné Klabalovy zvony. Na odlití nových zvonů darovala císařovna Marie Terezie Kutné Hoře 6000 zlatých, a tak v roce 1773 odlil pražský zvonař Jan Jiří Kühner pro tento kostel tři nové zvony: Marie Terezie, Klement
a Petr. Jako čtvrtý sem byl z kostela Nejsvětější Trojice přenesen zvon Marie, odlitý roku 1475. Všechny však bohužel v roce 1916 podlehly válečné rekvizici. A tak do dneška zůstal ve věži pouze jediný zvon o průměru cca 60 cm.

panny marie

Také kostel sv. Jana Nepomuckého měl své zvony.  Byly tři a v pražské zvonařské dílně  Zachariáše Ditricha byly odlity v letech 1753-1754.  Jak jsme již několikrát uvedli, i tyto zvony byly v roce 1916 zrekvírovány pro válečné účely. Hřbitovní kostel Všech Svatých  má ve své věži jeden zvon o průměru cca 40 cm.

Věž dnes již zaniklého  kostela  sv. Bartoloměje  byla v minulosti osazena dvěma zvony. A tady naše krátké putování po zvonech některých kutnohorských kostelů zakončíme unikátními  fotografiemi, které nám poslal pan Jiří Rosický z Kutné Hory. Zachycují zmíněné dva zvony od sv. Bartoloměje. V roce 1942 byly přeneseny do věže kostela sv. Jakuba jako náhrada za zvony, zrekvírované v témže roce. Jednalo se o dva zvony s průměrem 46 a 55 cm. Autorem toho většího je zvonař Daniel Draštík. Zvony visely v železné konstrukci, byly rozhýbávány elektromotorem, a jak je patrné ze snímků z roku 2006, byly dlouhá léta nepoužívány. Při rekonstrukci kostela sv. Jakuba byly z věže sneseny a v současnosti  jsou uloženy v depozitáři.

A tak až se o letošních Vánocích rozezní zvony z kteréhokoliv kostela v našem regionu, jistě nás jejich tóny naladí do té správné vánoční nálady. A snad si také mnohý z vás připomene vyhlášenou sbírkovou akci Zvon pro Jakuba. Stále máte možnost se do ní zapojit, a až se jednou rozezní nový zvon z věže svatojakubského kostela, bude znít jako poděkování všem lidem dobré vůle, kteří k tomu jistě nádhernému tónu nezištně přispěli.

Miroslav Štrobl

 Děkuji P. Janu Uhlířovi a panu Jiřímu Rosickému za poskytnuté informace i za unikátní snímky.

Leave a reply