0

Suchdolský masopust i další

V Suchdole se letos totiž masopust vůbec nekonal. To, co zde zorganizovala parta nadšenců, a to za podpory paní starostky, místních hasičů a mnoha dalších, totiž neneslo název masopust. Jenže…

Vzhledem k tomu, že si tuto akci vzali obyvatelé tohoto městyse za svou, byl to nejlepší masopust široko daleko. Dokonce bych řekl, že lepší jak
v mnoha skanzenech, a to z prostého důvodu. V Suchdole nic nehráli, nepředváděli, neukazovali návštěvníkům. Tady vlastně nebyli diváci, tady byl masopust.

Staročeské masky spolu s těmi novými dostaly z kraje dne od starostky právo nad obcí a slíbily, že obchůzku nejen provedou, ale i dokončí. A tak po padesáti letech znovu šel průvod maškar, masek Suchdolem, civilisté je doprovázeli, ale zároveň se stávali sami dějem, neboť zde masky skutečně plnily svou roli. Roli, v které alkohol sice hrál značnou úlohu, nicméně například medvěd, výborný tanečník, nepodupával po nohou polapených dam, ale provázel i v závěru masopustu paní domu tak, že mladá dáma či stařenka rozkvétala v kole před svým stavením. Všude zákusky, koblihy, chlebíky… panáky a v jejich očích něco zvláštního. Něco – Pane bože, tady je opravdu – zase – náš – masopust.

Pak medvěda odsoudili, a protože kdysi měl Suchdol ve znaku sekeru, nezastřelili ho, ale sťali. Smrtka mu vrátila život, a když masopust znovu předal vládu nad městysem do rukou starostky, hrála kapela Suchdolanka na návsi tak dlouho, dokud ještě bylo sil tančit.

Zeptal jsem se hlavní organizátorky, trochu provokativně, jestli jí nevadí, že je tento masopust až po popeleční středě, ona se jen usmála a povídá mi:

„Pravda je, že termínově se nám tento, ve svých počátcích pohanský zvyk, nepotkal s církevním kalendářem, ale Tříkrálová sbírka se také nevybírá jen na Tři krále. Podle mě je důležitější než termín to, aby lidi byli rádi spolu a užili si to.“

A lidi tam byli spolu a užili si to.
V Suchdole byl totiž masopust. A nejen v Suchdole. Ono udržování tradic se dělo díky nadšencům i v Přítokách (11. března), kde si masopustního veselí užívala taktéž celá obec (viz foto).

Karel Novotný 

– dl –

Leave a reply