0

REGIONÁLNÍ VÝBĚROVÁ KONFERENCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR – KUTNÁ HORA 2017

DRUHÝ ROČNÍK REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE ZAČNE V KUTNÉ
HOŘ E
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., (EPM v ČR) pořádá letos druhý ročník regionálních výběrových
konferencí. První ze dvou zasedání proběhne v Kutné Hoře od 3. do 5. listopadu. Druhá konference se
uskuteční ke konci listopadu v Českých Budějovicích. Akce tak navážou na předchozí velmi úspěšný
ročník, během kterého představil EPM v ČR tento typ zasedání v České republice vůbec poprvé.
3. Regionální výběrové konference EPM ČR Kutná Hora 2017 se zúčastní 80 žáků středních škol nejen z
celé České republiky, ale i ze zahraničí, aby společně diskutovali o aktuálních evropských tématech.
Během zasedání si tak účastníci mohou prohloubit své znalosti o dané problematice, seznámit se s
kulturami svých vrstevníků z jiných zemí a zdokonalit si své jazykové dovednosti, jelikož celá konference
probíhá výhradně v anglickém jazyce.
Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu (komisi), ve které stráví celé tři dny konference. Ty tvoří
několik hlavních bodů programu. První částí programu je teambuilding, na který navazuje samotná práce
v komisích. Během ní každá komise diskutuje o svém přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní
problémy, a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v tzv. rezoluci. Tu pak mohou představit ostatním
komisím poslední den na Valném shromáždění, kde o rezolucích všech 80 účastníků společně diskutuje a
hlasuje. Všechna témata sjednocuje motto zasedání “Harmonising the old and the new” (Sjednocování
starého a nového), a mluvit se tak bude např. o rozdělování uprchlíků mezi členskými státy,
nezaměstnanosti mladých nebo jednotném digitálním trhu.
Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne např. Global village, tedy večer,
během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých světových zemí, nebo panelová
debata na téma lidskoprávní problematiky a životní prostředí, které se zúčastní např. Lucia
Zachariášová, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů.
Přípravu zasedání má na starosti tým mladých lidí – 40 facilitátorů, mezi něž patří samotní
organizátoři, vedoucí komisí, členi mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na
konci konference vybere nejlepší účastníky, kteří se pak mohou zúčastnit Národní výběrové konference, a
posléze reprezentovat Českou republiku i na zasedání v zahraničí.
Hlavními organizátory 3. Regionální výběrové konference EPM v ČR Kutná Hora 2017 jsou Martina
Plesníková a Tomáš Pacovský, kteří spolu na přípravách zasedání pracují již od ledna. „Rádi bychom
mladým studentům z celé Evropy poskytli prostor pro vyváženou akademickou diskuzi, jež je obohatí v
mnoha směrech, a zároveň jim umožnili strávit tři příjemné dny v jednom z nejkrásnějších měst v naší
republice,” říká Martina.

Aneta Šeráková
Koordinátorka pro vztahy s médii
+420 603 734 143
serakova@eyp.cz

Leave a reply