0

Liberační balíček Aleny Schillerové…

Líbivé gesto nebo výsměch živnostníkům?

Opatření, která vláda zavedla mají ochránit zdraví a životy občanů. Nemá smysl nyní diskutovat o tom, zda zavedla vláda opatření správná, dostatečná či včas. Je třeba se chovat zodpovědně a dodržovat beze zbytku n

ařízení vlády.

Jiná věc ovšem jsou ekonomické důsledky těchto opatření. Zaměstnancům zaplatí živobytí částečně zaměstnavatel a částečně stát, velkým firmám pomáhá vláda. Jak řekli páni Babiš a Havlíček na tiskové konferenci, volají si s jejich řediteli a starají se, aby měly ty největší podniky z čeho vyrábět, takže jim zajisti i fungující kamionovou dopravu. Potud je vše správně a nelze se divit, že se vláda stará. Zbyla nám však třetí skupiny občanů, a tou jsou malí a střední podnikatelé a živnostníci. Z nich nejohroženější jsou právě ti nejmenší, drobní podnikatelé a živnostníci. A ty hodila vláda přes palubu. Pro ně má jen zákazy, ale žádná řešení, a už vůbec ne nějakou ochranu, jakou má pro zaměstnance a velké firmy.

Někdo by namítl, že přece ministryně Schillerová představila pomoc podnikatelům, a to pod názvem „liberační balíček“ a ministr Havlíček zase prezentoval připravenost půjčovat podnikatelům a živnostníkům peníze na přežití.

Liberační balíček paní Schillerové? Živnostníci uvažují, jestli to není výsměch! Posuďte sami: plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu; prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně; plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč; možnost individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení; plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně či žádosti o prominutí úroku z prodlení a slib, že Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti v rámci EET od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.

Když si pozorně přečtete tzv. liberační balíček, zjistíte, že vláda nám jen slibuje, že bude milosrdná a nebude nás pokutovat za různá zpoždění, s kterými se dá v době krize počítat. Nic jiného, nic více. Za prvé, není to žádná pomoc, ale samozřejmost, kterou vláda musí v takovéto situaci přijmout a za druhé, jen blázen by uvěřil slibům vlády, která jde nepokrytě živnostníkům po krku.

Typickým postojem této vlády je poslední odstavec liberačního balíčku. Říkají v něm, že nelze posunout termín spuštění 3.a 4. vlny EET, protože ten je dán zákonem, ale slibují že budou tolerantní při kontrolách. Přeloženo do češtiny říká vláda: Můžeme omezit základní lidská práva a zákony daný např. svobodný pohyb osob či zboží, ale nechceme posunovat spuštění EET. A počítejte, že to budeme kontrolovat, epidemie neepidemie, ale možná budeme mírní (to už slibovali dvakrát, při spuštěních 1. a 2. vlny a rozdávali pokuty od prvních dnů).

Druhým gestem péče o podnikatele a živnostníky mají být půjčky prezentované ministrem Havlíčkem. Už jejich původní podmínky jasně prokázaly, na koho pan Havlíček myslí. Na potřeby velkých firem, protože dolní hranice 500 000 Kč bude pro mnohé nejmenší podnikatele nedosažitelná.

Shrňme si to. Vláda nabízí úlevy, které nejsou úlevami a půjčky, na které živnostník nedosáhne, a i pokud by dosáhl, tak má řešit krizovou situaci, tedy vlastní ztráty, tím, že se dále zadluží.

Má to jiná řešení? Samozřejmě ano. Pokud to vláda myslí s ochranou malých a středních podnikatelů a živnostníků vážně, pak musí přijmout následující opatření: Zavede úhradu tzv. ošetřovaček i pro OSVČ; odloží spuštění 3. a 4. vlny EET (a nebude se vymlouvat, že to nejde); uhradí náklady za nemocenskou/karanténu zaměstnanců OSVČ; vrátí jim sociální a zdravotní pojištění zaplacené v době koronakrize; uhradí jim v plné výši doložené ztráty, které jim vznikly v důsledku opatření vlády; vyhlásí pro OSVČ a malé podniky alespoň šest měsíců daňových prázdnin a poskytne jim rychlou bezúročnou půjčku pro rychlou záchranu živností.

 

Podnikatelské odbory vydaly prohlášení, které obsahuje požadavky na ochranu živnostníků. Poslali jsme naše prohlášení vládě, poslancům i senátorů a samozřejmě i médiím, aby se sní mohla seznámit i veřejnost. Jsme zvědavi, jak se k našim požadavkům vláda postaví a jistě dál budeme hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků.

 

Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů

Leave a reply