0

Poradna o výživě

Co se asi čtenářům vybaví, když se řekne výživový poradce? Omezení, vyházená lednička, váha, metr a další. Je to opravdu tak? Na toto téma jsme se zeptali paní Šárky Nové.

zdravi„Může to tak vypadat a některým klientům takový způsob vyhovuje, nebo ho dokonce vyžadují. Jídlo je velmi intimní záležitost, takže pokud to vyhovuje oběma stranám a funguje to, proč ne. Já tak pracovat neumím.“
Výživa je intimní záležitost – jak jste to myslela? Jak vlastně pracujete?
„Jsem žena, snad proto je cílem mé práce rozvinout v každém člověku jeho vlastní intuici a moudrost v oblasti stravování. Nebýt závislý na reklamách a plošných doporučeních. Učím klienty vnímat a v plné míře využit ve svůj prospěch impulzů přírody a těla, které se neustále mění, ale dávají nám jasné signály. V praxi to vypadá tak, že nejdříve klienty seznámím s tím, co jsou přirozené potraviny, jak je použít v průběhu roku, dne, jak se chovat v mimořádných situacích, kdy je nejlepší cvičit, kdy je nejlepší detoxikovat se, kdy odpočívat… Ke každému ‚kdy‘ patří také proč, pokud má klient zájem. Ale vždy je lepší vlastní zážitek.
Intimita ve stravování pro mne znamená citlivost k letitým návykům klienta. Nikdy klientovi úplně nevyřadím z jídelníčku to, co má nejraději. Z dlouhodobého hlediska to pak totiž může být velkou překážkou
k úspěchu. Pro někoho je to káva, pro někoho maso, pro někoho knedlo-vepřo-zelo. Naším velkým a často zatracovaným darem je chuť, pro mne je nejcennějším vodíkem.“
To si vůbec nedokážu představit,
v průběhu dne se má chuť několikrát změní, bohužel většinou směrem
k sladkému. Co to znamená pro vás?
„Spíš co to může znamenat. Chuť na sladké, pokud se na to budeme dívat z čistě fyziologického hlediska, může znamenat například to, že jste jiná než krevní skupina A a nejíte dostatek masa, nebo tento nedostatek vhodně nekompenzujete. Je to velký problém vegetariánů a veganů s nesprávně sestaveným jídelníčkem. Pokud míváte chuť na kávu a sladké v odpoledních hodinách, je dost pravděpodobné, že nedostatečně obědváte, anebo jen to, že jíte oběd za pochodu či po dojedení okamžitě letíte od stolu. Nebo máte psychicky náročnou práci či zažíváte nějaké stresové období a zapomínáte na snídani. Chuť na sladké obecně znamená nedostatek – ve fyzické, mentální i duchovní rovině. Většinou se prolíná více aspektů a je důležité rozmotat klubko a zjistit, kde začít a no co klást důraz. Vždy beru maximální ohled na reálné možnosti klienta. Raději pomalu, ale jistě.“
Máte na stravování nějaký duchovní pohled, spolupracujete například s léčiteli?
„Můj pohled na stravování nerozlišuje ducha a hmotu, hranice mezi jedním a druhým je stále tenčí jak
z duchovního, tak materiálního pohledu. Kvantové teorie přestávají být teoriemi. Tím je ale asi na tomto místě řečeno všechno a zároveň nic. Hmota a duch tady na Zemi mají pro mne stejnou hodnotu. Snažím se pomoct lidem, aby se jejich duši dobře dařilo v jejich těle. Cílem je rovnováha, láska a úcta k oběma. Spolupráci s léčiteli nebo lékaři jdu otevřeně naproti. Pokud navíc dokážou spolupracovat, nebo dokonce vzájemně sdílet zkušenosti, je to balzám pro duši i oči.“
Kdy poznáte, že je klient na dobré cestě? Tedy v oblasti stravování…
„Asi v ten moment, kdy cítím, že se zbavuje strachu – z tuků, kalorií, vlastních chyb, ze mě….
Nepotřebuje váhu, metr, zkouší řešit nestandardní situace, získává odvahu být v této oblasti samostatný. Sám od sebe cítí potřebu řádu.“
Je to vůbec reálné? Bez biče?
„Ale já sem vůbec neřekla, že nepoužívám bič. Jen není v tom smyslu jez to a pak to, ale spíše zkus to, prociť to, důvěřuj svému tělu, chuti, přestaň potřebovat cizí ruku. Tady jsem nekompromisní. A myslím, že to klienti oceňují nejen v této oblasti. Intuice se dá rozvinout různě. Pro lidi, kteří mají potřebu řešit jídlo, je to ideální příležitost. Představte si, že minimálně třikrát denně hrajete na piáno.
S citem i rozumem. To samé platí
v případě, že tolikrát denně se při výběru jídla snažíte zapojit kromě rozumu i intuici. Většina klientů si pak snáze vybírá i v jiných oblastech.“
Pracujete i s dětmi?
„Ano, a velmi ráda. Bohužel jen málo rodičů je natolik uvědomělých, aby využili služeb výživového poradce. Výživa našich dětí a vůbec rodin je žalostná. Ani tady dnes již nelze oddělovat duši a hmotu. Myslím, že kvalitní astrologický rozbor a doporučení v oblasti výživy by mnoha rodičům a vychovatelům usnadnily práci
s dětmi. Vědomý přístup vychovatelů pro mne osobně znamená i to, že žiju v bezpečném světě, přátelském k ženě a dětem. Tudíž to, že se mohu uvolnit, být otevřená, neemancipovaná
a přesto rovnocenná s muži. Bohužel tento pocit téměř nemívám.“
To vypadá jako výzva pro muže?
„Nejen pro muže, i pro ženy. Myslím, že muži potřebují od žen jasné a smysluplné impulzy o tom, co tento svět potřebuje, stejně jako ona sama. A také pocítit a pochopit vážnost celé situace. Většinou ženy bojují za všechno samy, mnohdy chtějí i ledacos někomu dokázat na úkor ztráty velkého množství své intuitivní energie, kterou od nich muži tolik potřebují. Přitom muž by vše zvládl
s polovičním úsilím. Myslím, že ženy muže v této oblasti hodně podceňují. Samozřejmě, že na takové chování nejsme zvyklí, a určitě je normální dělat chyby, ale nesrovnatelně lepší než nedělat nic. Přestože o tom tak chytře mluvím, neustále se mám co učit a můj život je plný chyb.“
Požíváte nějaké potravinové doplňky?
„Ano, snažím se sledovat trh a klientům nabízet, dle svého vědomí
a svědomí, bez ohledu na cenu, zásadně to nejkvalitnější a nejpřirozenější pro tělo ze současné nabídky. Pracuji se Zelenými potravinami a doplňkem na bázi redoxní signalizace. K jiným doplňkům jsem většinou schopna poskytnout kvalitní konzultaci, s většinou jsem v minulosti pracovala.“
Redoxní signalizace, to nezní moc přirozeně?
„Nezní, ale je. Bez redoxně signálních molekul končí náš život. Naše energetické továrny, mitochondrie, jich vytvářejí miliardy denně. Bohužel, přes všechna zatížení, a to nejen věkem, jich máme stále méně. To, že se redoxně signální molekuly podařilo izolovat mimo tělo, je jeden ze současných nejvýznamnějších objevů
v oblasti zdraví, a možná i vůbec.“
Říkáte to tak, že člověka mrazí celé tělo…
„Ano, asi je to i na místě. Každý, kdo připustí dnes už fakt, že RSM zprostředkovávají v podstatě datový tok
v těle, musí chtít vědět víc. Navíc, díky vědeckému potvrzení faktu, že naše inteligence nesídlí v jádru buňky, ale utváří se v něm na základě informací přicházejících přes buněčný obal, můžeme objektivně připustit, že DNA se může na základě působení vnějšího prostředí měnit.“
Co se tedy stane, pokud si začnu RSM doplňovat?
„Určitě něco, co vůbec nečekáte… Ne, vážně, RSM mají svou vlastní inteligenci a umí přesně vyhodnotit postup regenerace našeho těla tak, aby došlo k jeho optimálnímu fungování nebo uzdravení.“
Co na to lékaři?
„Vše je u nás poměrně čerstvá záležitost a horká novinka. Český trh je otevřený od května. Výzkumu redoxní signalizace se u nás nikdo téměř nevěnoval, takže hodnotit přístup českých lékařů by bylo předčasné. Ale vzhledem k velkému zájmu lékařů ve světě lze předpokládat to samé
i u nás. Pro zkušenosti nemusíme chodit daleko, maďarští lékaři mají již první velmi dobré výsledky.“
Téma je velmi zajímavé a vidím, že bychom se mu v některém z příštích vydání mohli věnovat. Mohou se
v případě zájmu čtenáři na vás obrátit dříve?
„Ano, mohou mne kontaktovat na čísle 604 253 955.“

Leave a reply