0

Hlavní orgány pentagramu III

Mozek aneb Orgánové hodiny

mozekCharakteristika pěti mateřských orgánů nám odhalila mnohé souvislosti. Nemohu však pominout jeden orgán, který nás odlišuje od ostatních savců a živých tvorů vůbec: mozek. Francouzský barokní filozof, matematik, fyzik a myslitel René Descartes řekl jednu jednouchou větu, která vše vysvětluje: Cogito, ergo sum = Myslím, tedy jsem.

Mozek a míchu obalují měkká a tvrdá plena mozková a pavučnice. Každou část nervového systému ovládá jiný orgán – ledviny míchu, játra periferní nervy, slezina vegetativní nervy, srdce emocionalitu, ale mozek všechny orgány dohromady. Samotný mozek se skládá z mnoha částí, které jsou dokonale propojeny a vzájemně se ovlivňují. Každý z mozkových laloků je centrem určitého druhu imunity a ovládá ho jiný mateřský orgán. Čelní (frontální) lalok je sídlem protibakteriální imunity a ovládají ho plíce. Spánkový (temporální) lalok je centrem protialergické a protirakovinné imunity a ovládají ho játra. Temenní (parietální) lalok je sídlem protiplísňové imunity a ovládají ho ledviny. Týlní (occipitální) lalok je centrem protivirové imunity a ovládá ho slezina.
Vegetativní nervový systém se dotýká všech orgánů v těle, protože jejich harmonie podle staročínského principu protikladů (jin-jang) je dána harmonií vegetativního nervstva. Tento systém se skládá z vegetativního kmene pnoucího se podél páteře, z něhož se odpojují pleteně obkružující jednotlivé orgány. Sympatikus má charakter aktivizující, zatímco opačný pól – parasympatikus – má charakter uklidňující, uvolňující, zpomalující.
Z vegetativních pletení jsou nejznámější již zmiňované tři pleteně nazývané „trojitý ohřívač“. Jde o plexus pulmonalis obkružující dýchací systém, plexus coeliacus neboli solar plexus (sluneční pleteň) obkružující orgány břišní dutiny, který řídí zažívací procesy, a plexy v oblasti pánevní krajiny řídící hormonální procesy, které staří Číňané označovali jako místo vrozené energie a staří Indové sem umisťovali tzv. sílu Kundalíní.
Vegetativní nervový systém zajišťuje fungování orgánových hodin neboli cyklické změny v čase, symbolizované aktivitou jednotlivých orgánů (v průběhu 24 hodin je každý orgán aktivní dvě hodiny). Mezi 1. a 3. hodinou ranní jsou to játra, mezi 3. a 5. hodinou plíce, mezi 5. a 7. hodinou tlusté střevo, mezi 7. a 9. hodinou žaludek, mezi 9. a 11. hodinou slezina, mezi 11. a 13. hodinou srdce, mezi 13. a 15. hodinou tenké střevo, mezi 15. a 17. hodinou močový měchýř, mezi 17. a 19. hodinou ledviny, mezi 19. a 21. hodinou osrdečník, mezi 21. a 23. hodinou trojitý ohřívač a mezi 23. a 1. hodinou nového dne žlučník.

Orgánové hodiny

1. až 3. hodina ranní Játra
3. až 5. hodina ranní Plíce
5. až 7. hodina ranní Tlusté střevo
7. až 9. hodina Žaludek
9. až 11. hodina Slezina
11. až 13. hodina Srdce
13. až 15. hodina Tenké střevo
15. až 17. hodina Močový měchýř
17. až 19. hodina Ledviny
19. až 21. hodina Osrdečník
21. až 23. hodina Tři ohně
23. až 1. hodina ranní Žlučník

Vegetativní nervový systém zajišťuje také roční rytmus organismu.
V každém dvouměsíčním období je více aktivní jeden orgán pentagramu, z čehož vychází schéma celoroční detoxikace.
V lednu a únoru bychom si měli čistit ledviny, v březnu a dubnu játra, v květnu a červnu srdce, v červenci a srpnu mozek, v září a říjnu slezinu a v listopadu a prosinci plíce.
Součástí mozku jsou žlázy s vnitřním vylučováním – podvěsek mozkový (hypofýza), hypothalamus a šišinka (epifýza), které ovládají hormonální systém, růstové hormony, distribuci pigmentu, pocity hladu, sexualitu, tělesnou teplotu a mnoho dalších záležitostí.
Mezimozek (diencephalon) je centrem emocí, jakýmsi emocionálním mozkem člověka.

Celoroční detoxikace

Leden – únor Ledviny
Březen – duben Játra
Květen – červen Srdce
Červenec – srpen Mozek
Září – říjen Slezina
Listopad – prosinec Plíce

Dana Čermáková

Leave a reply