0

Dopis od pojišťovny

V těchto předvánočních dnech začaly všechny pojišťovny posílat všem svým klientům dopisy. Dopisy jsou často nesrozumitelné, a proto se zde pokusím vše vysvětlit.  Od 1. 1. 2015 dojde ke změnám v zákoně o životním pojištění. Tato změna hovoří o tom, že nově se smlouvy rozdělí na daňové a nedaňové. 

Z daňových smluv již nepůjde vybírat odkupné libovolně v průběhu platnosti smlouvy. Půjde to až po 5 letech od uzavření smlouvy, a současně se musí jednat o rok, v němž pojistník (majitel pojistky) dovrší minimálně 60 let věku. Z těch nedaňových smluv půjde vybírat i nadále. Na daňové smlouvy můžete nadále využívat daňové zvýhodnění. Toto zvýhodnění zůstává stejné, a je to maximálně 1 800,- Kč za rok (roční platba za pojistné 12 000,- Kč). Na nedaňové smlouvy již odpočty daně z příjmu nevyužijete.
V tuto chvíli je tedy zásadní to, zda využíváte daňové zvýhodnění. Pokud zvýhodnění využíváte, měli byste přejít na daňovou smlouvu. Nejjednodušším způsobem, jak přejít na daňovou smlouvu, je na dopis neodpovídat. Bude se jednat o takzvaný tichý souhlas a vaše smlouva se automaticky stane smlouvou daňovou. Pokud však současně máte na životním pojištění naspořenou vyšší částku, je vhodné zvážit, zda si ji nevybrat ještě do konce roku. Pak už to nepůjde tak snadno. Po 1. 1. 2015 byste totiž museli za výběr doplatit zpětně slevu na dani za posledních 10 let. Takže maximálně 18 000,- Kč. Vybrat naspořené peníze vám doporučuji v případě, že jste tak chtěli učinit, nebo očekáváte, že peníze budete nezbytně potřebovat.
Druhým důvodem je to, že lze vždy nalézt způsob, jak peníze investovat výhodněji. Každý podobný případ je však nutné posuzovat individuálně. Pokud neuplatňujete slevu na dani z příjmu a chcete mít smlouvu nedaňovou, musíte to pojišťovně nahlásit pomocí dopisu, který by vám měl přijít.
Druhá změna v zákoně se týká smluv, na které přispívá zaměstnavatel. Nově již z těchto smluv nepůjde použít automatický výběr každý měsíc. Zaměstnavatel může i nadále přispívat na vaše životní pojištění. Z příspěvku se i nadále neplatí sociální a zdravotní pojištění. Výše ročního příspěvku je i nadále maximálně 30 000,- Kč. Bohužel však zůstalo i zdanění příspěvků zaměstnavatele i výnosů z investice. Pokud vám tedy zaměstnavatel bude i nadále přispívat, vyberete si tyto příspěvky nejdříve ve věku 60 let.
Třetí změnou v zákoně je to, že se již nadále nebude používat pojem „odbytné“ a nově se zavádí pojem „odkupné“. No, co k tomu říci… To bylo skutečně důležité a jsem rád, že naši zákonodárci mají čas vymýšlet nová slovíčka. Ještě, že se rozpravy o tomto zákoně neúčastnil ten pán z Hradu. To bychom nejspíš měli nový pojem „odku*dné“.
V nové úpravě je ještě několik divných změn, ale až čas ukáže, co tím chtěli lobbisté říci. Já k tomu můžu říci to, že se stát opět ukázal jako ten, který si svévolně mění dříve nastavená pravidla, a občané tak neustále platí za chyby státu. Podle mého názoru by se měl každý z vás rozhodnout, zda je rozumné státu věřit a investovat do produktů, které stát podporuje, nebo přímo doporučuje. Zatím se podle mého názoru ukazuje, že se státu věřit nedá. Stát v minulosti snížil podporu stavebního spoření a zdanil výnosy. Zdanil výnosy ze životního pojištění i výnosy z doplňkového penzijního spoření. Nyní bude stát rušit II. pilíř penzijní reformy. Co bude dál?
Závěrem si vás dovoluji upozornit, že této změny v zákoně ihned využije většina závislých i nezávislých poradců k tomu, aby vás přesvědčili, že si musíte uzavřít pojistku novou. To rozhodně není nutné! Tato změna v zákoně není důvodem pro změnu nebo pro ukončení vaší pojistky!
Pokud budete potřebovat podrobnější vysvětlení, bez obav mě, prosím, kontaktujte.

Dalimil Peša
nezávislý finanční konzultant
Tel: 608 261 040
Mail: dalimil@dalimilpesa.cz

Leave a reply