Rubrika Zamyšlení

0

Tolerantně netolerantní úvaha (nebo netolerantně tolerantní?)

Křesťan je člověk, muslim je člověk, hinduista je člověk, buddhista je člověk, ateista je člověk. Všichni zmiňovaní jsou lidé… Tak kde je kur… drát problém? Slovo člověk je na druhém místě za příslušností k náboženství, či spíše lépe řečeno víře. I ten ateista má své náboženství a víru, spočívající v tom, že žádná víra není, a není tím pádem ani náboženství a Bůh. Kde začíná a končí tolerance?

Možná právě v tom slovosledu. Jsem nejdříve člověk nebo příslušník nějaké víry? Položte si tu otázku, schválně, co si odpovíte...

  >>> více...
0

Pár historek od stolu

Díl 10.
Depeše z veteše

Jeden známý nám vyprávěl o své dceři, která svůj volný čas tráví na internetu. Na sociálních sítích jednoho odpoledne komunikuje s „přáteli“, až se jí přihlásí někdo nový. Píše anglicky, je prý zdaleka a líbí se mu její pokoj. Dívka se trochu zarazí: “Jak je to možné?Vidí do mého pokoje!“ Ale píše si s ním dále a on jí popisuje věci v místnosti. Také se jí na ně ptá a když ten náš známý vejde dveřmi, vznáší pisatel dotaz, zda je to její otec. Od té doby má dívka na svém noteboku přelepenou webkameru samolepkou a celá její rodina na tuto událost jen tak nezapomene.
Jindy zas jiný náš známý seděl s námi u stolu a přidal k odpolední náladě tuto historku...

  >>> více...
0

Zasypeme Kaňk?

V současné době se opět otevřela diskuse, týkající se rizik vysokého obsahu arsenu v životním prostředí na Kaňku, která, jak se zdá, hned neskončí. Rozruch vyvolal stavební ruch v okolí dvou středověkých kaňkovských hald u silnice do Libenic, který spočíval v navážení stavebního odpadu a jeho úpravě pro budoucí sanaci těchto hald. Touto činností byly nelibě překvapeni nejen místní obyvatelé (hluk, prašnost, devastace okolí), ale i odborníci geologové, pro které představují tyto haldy cennou historickou montánní památku, významné naleziště minerálů (čtyři nové minerální druhy), cennou přírodní laboratoř pro vědecký výzkum a v neposlední řadě i cíl častých odborných exkurzí.

Řada kritických ohlasů k na...

  >>> více...
0

O prospěšnosti pohádek

Díl 9.
Depeše z veteše

Pohádky nás provázejí po celý život. Zprvu nás oslovují coby děti v podobě večerníčků či z knížek, čtených před spaním. Posléze, když povyrosteme, čteme si je sami, vyhledáváme si je v televizi, na internetu. V pubertě si je na chvíli zaměníme za iluze o budoucím životě a partnerech, abychom v dospělosti byli ti, kdo je s láskou čtou svým dětem a poté vnoučatům. Svět bez pohádek by byl mnohem smutnější. Avšak nejen to. Pohádky nás především učí. Tedy… ty dobré pohádky nás učí, a mělo by to tak být, neboť podaří-li se najít tu správnou nosnou vlnu, jak říkají amatérští radiotechnici, není pro učení se lepší umělecké formy než právě pohádky. Snad jen, aby s tímto faktem nezačali pracovat „píár“ manažeři a marketingoví „odborníci“...

  >>> více...
0

Depeše z veteše

Díl 8.
Zrát jako sýr

Fascinováni výrobou domácích zrajících sýrů usedáme k aktuální „Depeši z veteše“ s cílem nemalým. Nebojte se, nepůjde tu o psaný rychlokurz technologie výroby. Koneckonců, každý z vás se na kurz zpracování mléka může přihlásit na stránkách „Dobrého koloniálu“. Není to až tak drahé a pro člověka, kterého to baví, to stojí za to. Navíc, chce-li sýry prodávat a má-li splněny hygienické podmínky, měl by vědět, co přesně dělá. Na kurzu se dozvíte vše podstatné za jeden víkend, všem to vřele doporučujeme. Dnes tu ale půjde o něco jiného. O „filosofii“ či chcete-li filozofii v uvozovkách (neboť je potřeba brát tento článek trochu s rezervou) se sýrem nepřímo spjatou a o příklad, který nám i obyčejný sýr může dát...

  >>> více...
0

Vítejte ve skutečném životě 2

Hlídací pes – i tak lze nazývat podvědomí člověka. Někoho z nás tento pes poslouchá na slovo, jiného obchází velkým obloukem, a jinému zase poroučí.

pesLeží tiše hluboko v naší psychice. Je to v podstatě super dokonalý počítač, do něhož vložili programy vaši rodiče. Geny vašich biologických rodičů vám předají informace o tom, co ve svém životě prožili vaši předci ze strany otce i matky. Geny vám zformují vaše budoucí tělo i psychiku.
Než se dítě narodí, tak už jeho „hlídací pes“ (podvědomí) vyhodnocuje situace, do kterých se dostává jako „něco“, co se teprve vytváří z vajíčka a spermie v těle matky. Nejen fyzické tělo, ale i neviditelná psychika je jen jedna velká informace o tom, jak žili lidé, kteří jsou předci nenarozeného člověka...

  >>> více...
0

Vítejte ve skutečném životě

Vstupte se mnou do světa lidské psychiky – do světa myšlenek, které utváří váš vlastní svět. Svět, ve kterém žijete zavřeni jako šperk v trezoru.

Pře dvaceti lety jste jen velmi těžko hledali knihu, která by vás naučila rozumět tomu jak myslíte ,proč tak myslíte. Současný knižní trh je zavalený knihami, které hovoří o tom, jak bychom měli myslet, jednat, cokoli si plánovat – aby nám bylo líp. Tak jako ve všem i zde jsou knihy kvalitní, průměrné i ty, co za nic nestojí.
Před dvaceti lety se teprve rodily agresivní reklamy, které dnes ovlivňují myšlení každého kdo je poslouchá i když si myslí, že je nevnímá a že jeho neovlivňují...

  >>> více...
0

Komenského desatero

komensky

JE UČITELOVÁNÍ PRÁCE A NEBO POSLÁNÍ?

Deset měsíců nás provázel Jan Ámos Komenský naším soudobým životním stylem. Jeho desatero nás zavedlo do doby, kdy neexistovaly vymoženosti 21.století. Myšlenky, které nám zde tento Učitel národů zanechal jsou nadčasové a platily za jeho života. Platí dnes a budou platit stále. Tak jak se bude měnit život lidstva na naší planetě, tak bude jen potřeba trochu jiných slov k tomu, aby je lidé mohli pochopit. Ale podstata výchovy člověka zůstane stejná. Ať jí budeme vykládat prostými slovy a nebo jí dáme filozofickou podobu, která je pro většinu lidí těžko pochopitelná. Já se vám snažila toto desatero vysvětlit na vašem životě, který žijete v této malé zemičce...

  >>> více...
0

Komenského desatero

komenskyPRAVDA A LEŽ – BÍLÁ
A ČERNÁ – DOBRO A ZLO – KRÁSA A OŠKLIVOST – ZDRAVÍ A NEMOCE – TO VŠE NÁS PROVÁZÍ SMÍCHÁNO V RŮZNÝCH ODSTÍNECH OD NAROZENÍ AŽ DO SMRTI. DOKÁŽEME ROZEZNAT KDY SAMI SOBĚ ŘÍKÁME PRAVDU O SOBĚ A KDY SI O SOBĚ LŽEM?

BUĎ PRAVDOMLUVNÝ

10.NAUKA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO

MLUV VŽDY PRAVDU, NECHTĚJ LHÁTI
Pravdomluvnost je vlastnost, kterou vtloukáme do dětí slovy, ale ne příkladem. A to nemluvím jen o rodičích, kteří jsou s dítětem v každodenním kontaktu. Mluvím o všem, co může dítě pozorovat očima, slyšet ušima….mluvím o společnosti, která maže lidem kolem pusy med
o tom jak je třeba žít, aby bylo dobře všem bez rozdílu pohlaví, víry či příslušnosti k jakémukoli národu.
Co člověk to jeho osobní p...

  >>> více...
0

Komenského desatero

komenskyDĚLAT LIDI NASCHVÁLY, UBLIŽOVAT SI A NIČIT VŠE, CO JINÍ VYTVOŘÍ. OPRAVDU JE NUTNÉ TRPĚT TOUTO „NEMOCÍ“?

BUĎ NEZÁVISTIVÝ – 9. NAUKA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
NEZÁVIDĚJ NIKOMU – PŘEJ VŠEM
Jak lehce se řekne – „nezáviď a přej“. Jak těžce se závist v nás ovládá, to ví každý kdo se rozhodl tuto přirozenou lidskou vlastnost zkrotit a umlčet. Závist má kořeny hluboko v naší psychice. Je jako kopřiva. Nikdo jí neseje a přece se v nás objeví. Nejdřív si jí nikdo ani nevšimne. Ztratí se mezi jinými vlastnostmi. Jen občas nás něco v nás zapálí, když uvidíme něco hezkého, co nemůžeme mít. Kdo by občas nechtěl něco víc, než právě má. Kdo by nechtěl vypadat líp, být chytřejší….Všichni trpíme touto nemocí. Někdo jí popírá. Někdo se jí snaží vyléčit...

  >>> více...