0

Absurdní imaginace

Nestává se příliš často, aby jeden umělec představoval svá díla ve dvou od sebe nepříliš vzdálených místech. V případě Jiřího Petrboka tomu tak je – své obrazy a domalované předlohy vystavuje od ledna jak v Galerii Felixe Jeneweina
v Kutné Hoře, tak v Galerii města Kolína.
Jiří Petrbok patří k výrazným představitelům naší střední umělecké generace, který na výtvarnou scénu vstoupil na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Absolvent AVU (ateliér Radomíra Koláře a Jiřího Sopka), který na akademii působí jako pedagog 20 let, nyní jako vedoucí ateliéru kresby, ve svých dílech opakovaně deformuje lidské tělo způsobem, který – ač se zdá být zcela absurdní – vzbuzuje neklid či přímo nevoli, spojenou s vnímáním vlastní zranitelnosti. Malířskou zkratkou odkazuje k patologickým stavům psychiky, fobiím, tělesným deformacím a postižením. K podtržení výjevů používá neonových barev a výrazných kontrastů. V obrazech se neváhá odkazovat ke světovým umělcům zabývajícím se obdobným způsobem tělesností, například k bratřím Chapmanovým. Na rozdíl od nich však zůstává věrný médiu malby.
„Názvy obou Petrbokových prezentací – v Kutné Hoře „Po pitvě“, v Kolíně „Pitva draka“ – vycházejí ze dvou klíčových obrazů, jimiž jsou Srdce a Červený drak,“ vysvětluje ředitel Galerie Felixe Jeneweina a kurátor obou výstav Aleš Rezler. „Obě díla na mě působí jako personifikace základních principů Petrbokovy malířské osobnosti. Srdce představuje schopnost umělecké emocionality, renesanční ucellovský drak je metaforou vůle, s níž vstoupil na současnou uměleckou scénu, i jeho postojů vůči okolnímu světu. Jakkoliv je jeho tvorba silně imaginativní, vyvaruje se surrealistického nebo fantaskního označení. Přepisuje vlastními ‚slovy‘ přepsané a již reálné.“
Kutnohorskou výstavu můžete shlédnout do 22. února, kolínskou do 28. března.

absurd_imag

-dan-
Fotografie autorka

Leave a reply